Закон про електронні довірчі послуги набрав чинності

banner 240x350 png

7 листопада 2018 року починає діяти Закон України від 5 жовтня 2017 року №2155-VIII «Про електронні довірчі послуги». Того ж дня втрачає чинність Закон України від 22 травня 2003 року №852-IV «Про електронний цифровий підпис».

Закон має забезпечити вільний обіг електронних довірчих послуг в Україні, а також можливості вільного надання електронних довірчих послуг надавачами, розташованими в інших державах, діяльність яких відповідає вимогам Закону.

До складу електронних довірчих послуг входять:

створення, перевірка та підтвердження удосконаленого електронного підпису чи печатки;

формування, перевірка та підтвердження чинності сертифіката електронного підпису чи печатки;

формування, перевірка та підтвердження чинності сертифіката автентифікації веб-сайту;

формування, перевірка та підтвердження електронної позначки часу;

реєстрована електронна доставка;

зберігання удосконалених електронних підписів, печаток, електронних позначок часу та сертифікатів, пов’язаних з цими послугами.

Електронна взаємодія фізичних та юридичних осіб, яка потребує відправлення, отримання, використання та постійного зберігання за участю третіх осіб електронних даних, аналоги яких на паперових носіях повинні містити власноручний підпис відповідно до законодавства, а також обробка електронної інформації, володільцями якої є органи державної влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації державної форми власності, повинні здійснюватися з використанням кваліфікованих електронних довірчих послуг.

Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації державної форми власності, державні реєстратори, нотаріуси та інші суб’єкти, уповноважені державою на здійснення функцій державного реєстратора, для засвідчення чинності відкритого ключа використовують лише кваліфікований сертифікат відкритого ключа, а для реалізації повноважень, спрямованих на набуття, зміну чи припинення прав та/або обов’язків фізичної або юридичної особи відповідно до закону, застосовують виключно засоби кваліфікованого електронного підпису чи печатки.

Правочини, що підлягають нотаріальному посвідченню та/або державній реєстрації у випадках, встановлених законом, вчиняються в електронній формі виключно із застосуванням кваліфікованих електронних довірчих послуг.

Згідно з Законом №2155 кваліфікований електронний підпис та кваліфікована електронна печатка – це удосконалені електронний підпис та електронна печатка, які базуються на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа та кваліфікованому сертифікаті електронної печатки.

Кваліфікований електронний підпис має таку саму юридичну силу, як і власноручний підпис, та має презумпцію його відповідності власноручному підпису.

Кваліфікована електронна печатка має презумпцію цілісності електронних даних і достовірності походження електронних даних, з якими вона пов’язана.

Формування та видача кваліфікованого сертифіката відкритого ключа без ідентифікації особи, ідентифікаційні дані якої міститимуться у кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа, не допускаються.

Ідентифікація фізичної особи, яка звернулася за отриманням кваліфікованого сертифіката відкритого ключа, здійснюється за умови її особистої присутності за паспортом громадянина України або за іншими документами, які унеможливлюють виникнення будь-яких сумнівів щодо такої особи.

Під час перевірки цивільної правоздатності та дієздатності юридичної особивикористовується інформація про юридичну особу, що міститься в ЄДР, та встановлюється, що обсяг її цивільної правоздатності та дієздатності є достатнім для формування та видачі кваліфікованого сертифіката відкритого ключа.

Джерело:

Українске право

Коментар від Державного агентства з питань електронного урядування України:

Закон «Про довірчі послуги» запроваджує в Україні моделі та принципи надання електронних довірчих послуг Європейського Союзу, не руйнуючи системи взаємодії суб’єктів відносин у сфері електронного цифрового підпису, що склалась в Україні.

☑️Зокрема, цей документ вдосконалює надання вже звичного для українців електронного цифрового підпису. Відтепер акредитовані центри сертифікації ключів (АЦСК) надаватимуть кваліфікований і удосконалений електронний підпис.

АЦСК, яких в Україні налічується 24, наразі готові до такого переходу, отже, для звичайних користувачів послуг цей процес буде непомітним з технічної точки зору. Проте користувачам-юридичним особам треба буде поновити свої нормативно-правові відносини з АЦСК.

☑️Окрім того, цей документ надасть можливість запустити в загальне користування такі електронні інструменти ідентифікації, як MobileID та BankID.

❗На вимогу цього закону Державне агентство з питань електронного урядування України створює інтегровану систему електронної ідентифікації, яка об`єднає всіх надавачів послуг електронної ідентифікації. Від 1 січня наступного року розпочнеться дослідна експлуатація цієї системи, вона працюватиме в тестовому режимі.

❗Також Агентство вже розробило вимоги до засобів електронної ідентифікації та рівнів довіри до засобів електронної ідентифікації. Зараз цей документ перебуває на погодженні в Держспецзв`язку.
Розробляється ще низка нормативних документів.

Взагалі робота над втіленням норм цього закону триватиме протягом наступного року. До листопада 2019 р. відбуватиметься процес переходу на нові формати, розроблятиметься нормативна база, створюватимуться технічні умови.

Джерело