Бухгалтерське законодавство змінять

Верховна Рада України прийняла у першому читанні законопроект «Про внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».

Законопроектом пропонується привести норми Закону «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» у відповідність із законодавством Європейського Союзу, зокрема із положеннями Директиви ЄС № 2013/34/ЄС, та удосконалити порядок застосування МСФЗ.

Законопроектом передбачається внести такі зміни до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»:

доповнити новими термінами, зокрема «витрати», «доходи», «звітний період», «звіт про платежі на користь держави» в частині суб’єктів, які подають цей звіт, «звіт про управління», «власний капітал», «таксономія фінансової звітності» та «підприємства, що становлять суспільний інтерес», «чистий дохід від реалізації продукції», а інші терміни пропонується використовувати у значеннях, визначених національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в державному секторі та міжнародними  стандартами  фінансової звітності, введеними в дію відповідно до законодавства, в залежності від того, які з наведених стандартів застосовуються підприємством;

визначити, що незначні недоліки, виявлені в первинних документах не є підставою для невизнання господарської операції;

встановити для цілей бухгалтерського обліку критерії віднесення підприємств до мікропідприємств, малих, середніх та великих підприємств відповідно до положень Директиви ЄС № 2013/34/ЄС;

встановити, що підприємства, які здійснюють діяльність з видобутку корисних копалин загальнодержавного значення, складають фінансову звітність за МСФЗ;

поширити Закон на операції з виконання бюджетів та складання фінансової звітності про виконання бюджетів з урахуванням бюджетного законодавства;

уточнити період складання проміжної фінансової звітності з метою забезпечення однозначності у визначенні періоду, за який вона складається;

дозволити не складати консолідованої фінансової звітності малим групам, які відповідають критеріям, передбаченим цим законопроектом;

удосконалити порядок подання та оприлюднення фінансової звітності, передбачивши її подання підприємствами, що застосовують МСФЗ, в єдиному електронному форматі, а також зобов’язавши підприємства надавати копії фінансової звітності за запитом юридичних та фізичних осіб відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації»;

звільнити мікро- та малі підприємства від подання звіту про управління. Для середніх підприємств передбачити  невідображення у звіті про управління, так званої нефінансової інформації.

Источник: ukrainepravo.com