Чи зобов’язаний платник надавати документи на запит податкової про можливі порушення без конкретно встановлених фактів

Незазначення у запиті податкової про надання інформації акту звірки та відомостей про виявлені факти порушень звільняє платника від обов’язку надання відповіді на такий запит.

Постановою Верховного Суду від 20.02.2018 у справі №826/12244/14 про визнання дій протиправними визнання протиправним та скасування наказу, було скасовано рішення попередніх судових інстанцій та позов платника задоволено.

До суду звернувся платник із зазначеними вимогами, адже вважає, що він правомірно не надав інформацію на запит податкової, оскільки останній не відповідає вимогам законодавства. Податкова направила запит про надання інформації у взаємовідносинах із контрагентами за відповідний період. Підставою направлення такого запиту є акт про неможливість проведення зустрічної звірки контрагентів платника, що, на думку податкової, свідчить про можливі факти порушення вимог податкового законодавства.

Судами попередніх інстанцій у задоволенні позову відмовлено та підтримано позицію податкової про наявність підстав надсилання запиту та правомірність прийняття наказу на проведення перевірки.

ВС не погодився з позицією попередніх судів та зазначив, що у запиті податкової не визначено конкретної підстави для його направлення, відсутні будь — які посилання на акт про неможливість проведення зустрічної звірки та не зазначено жодних відомостей про виявлені факти під час аналізу податкової інформації, включаючи і вказаний акт, які б свідчили про можливі порушення позивачем або його контрагентами вимог податкового, валютного законодавства, законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи.

Суд дійшов висновку, якщо запит контролюючого органу про надання інформації оформлений з порушенням законодавчо встановленого порядку, зокрема в якому чітко не зазначено підстави для його направлення (надсилання), платник податку звільняється від обов’язку надання відповіді на такий запит, що в свою чергу виключає право контролюючого органу призначати проведення перевірки з підстав ненадання пояснень та їх документальних підтверджень на обов’язковий письмовий запит, а у разі прийняття рішення, оформленого наказом, про призначення перевірки за вказаних обставин такий наказ може бути визнано протиправним та скасовано.

Нагадаємо, раніше Верховний Суд роз’яснив, чи залежить застосування штрафу за несвоєчасну сплату податкового боргу від способу та порядку його погашення.

 

 

Источник