Для ВС надалі в пріоритеті серед підстав неоприбуткування готівки є незаповнення КОРО

ВС підтримав позицію ВСУ, що не заповнення граф КОРО є доказом неоприбуткування у касах готівки.

Податковою до платника було застосовано санкцію за неоприбуткування готівки, так як останнім не заповнено всі графи КОРО. За результатом перегляду суд підтримав позицію податкової, що заповнення граф КОРО є однією із складових сукупності дій оприбуткування, а їх не заповнення є доказом неоприбуткування готівки.

Постановою ВС від 23.01.2018 у справі № К/9901/501/18 про визнання протиправним та скасування податкового повідомлення-рішення, скасовано рішення попередніх судових інстанцій, якими було задоволено позовні вимоги платника.

Зокрема, платник звернувся до суду із зазначеними вимогами, так як вважає, що ним у повній сумі було оприбутковано готівку. Податковою зроблено висновок про не оприбуткування готівки платником, на підставі не здійснення записів щодо фіскальних чеків до розділу ІІ книги обліку розрахункових операцій.

Суди попередніх інстанцій задовольняючи позовні вимоги виходили з того, що чинним податковим законодавством не передбачено того, що незаповнення окремого розділу КОРО (в спірних правовідносинах розділу ІІ КОРО) є формою (доказом) неоприбуткування готівки платником податку.

ВС не погодився із правовою позицією попередніх судових інстанцій, та зазначив, що у випадку проведення готівкових розрахунків із застосуванням РРО оприбуткуванням готівки є відображення повної суми фактичних надходжень готівки у фіскальних звітних чеках РРО (даних РК) та здійснення обліку зазначених готівкових коштів у КОРО. Невиконання будь-якої з цих дій є порушенням порядку оприбуткування готівки, за яке встановлена відповідальність (абз. 3 ст. 1 Указу №436/95).

Також ВС в постанові від 30.01.2018 по справі № К/9901/5591/17 зазначив, що оприбуткуванням готівки є сукупність таких дій: фіксація повної суми фактичних надходжень готівки у фіскальних звітних чеках реєстратора розрахункових операцій (даних розрахункової книжки) та своєчасне (у день одержання) відображення на їх підставі готівки у книзі обліку розрахункових операцій. Невиконання будь-якої з цих дій є порушенням порядку оприбуткування готівки, за яке встановлено відповідальність статтею 1 Указу.

Источник