Як повернути кошти, списані в рахунок безпідставно нарахованої пені

Відновлення суми в інтегрованій картці платника здійснюється протягом встановленого строку від дня сплаченої суми.

Постановою Верховного Суду від 20.02.2018 року у справі №805/1915/17-а залишено без змін рішення попередніх судових інстанцій, якими задоволено позовні вимоги.

Зокрема, позивач звернувся до суду про зобов’язання податкового органу здійснити коригування даних в картці особового рахунку шляхом повернення на особовий рахунок в інтегрованій картці платника податку на прибуток безпідставно нараховану та списану відповідачем пеню за несвоєчасну сплату авансових платежів по податку на прибуток за відповідний період.

Задовольняючи позовні вимоги, суди встановили безпідставне нарахування податковим органом пені та її списання за рахунок переплати за відсутності складу податкового правопорушення.

ПК України пеня визначена, як спосіб забезпечення податкового боргу, що нараховується на суму податкового боргу, починаючи з першого робочого дня, наступного за останнім днем граничного строку сплати грошового зобов’язання (при самостійному його нарахуванні платником) або від першого робочого дня, наступного за останнім днем граничного строку сплати грошового зобов’язання, визначеного у податковому повідомленні-рішенні (при нарахуванні контролюючими органами), та закінчується, зокрема, у день зарахування коштів на відповідний рахунок органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів.

ВС зазначив, що в межах спірних правовідносин нарахування пені здійснено на фактично погашену суму податкового зобов’язання шляхом подання Товариством податкової декларації з податку на прибуток, якою зменшено податок на прибуток. Відсутність податкового боргу об’єкту нарахована пені доведена рішенням суду, яким було скасовано податкові повідомлення-рішення та яке набрало законної сили. Судами правомірно застосовано преюдицію в межах розгляду даної справи.

Так, обов’язковою умовою для здійснення повернення сум грошового зобов’язання є подання платником заяви протягом 1095 днів від дня виникнення помилково та/або надміру сплаченої суми.

Колегія суддів погоджується з висновками судів попередніх інстанцій, що позивачем реалізовано своє право на повернення коштів шляхом подання заяви про повернення на особистий рахунок підприємства погашеної пені за рахунок сплаченого авансу по податку на прибуток та відновлення цієї суми в інтегрованій картці платника податку з подальшим заліком в рахунок поточних платежів.

Нагадаємо, раніше Верховний Суд роз’яснив, чи залежить застосування штрафу за несвоєчасну сплату податкового боргу від способу та порядку його погашення.

Источник