Коли надурочні роботи правомірні?

За українським законодавством надурочні роботи для одного працівника дозволяються на рівні не більше 4 годин за 2 дні підряд і загалом на рік не більше 120 годин.

robota chasВодночас такі роботи потребують отримання дозволу профспілкового органу чи профспілкового представника підприємства та підлягають повному обліку роботодавцем.

Крім того, законодавство визначає обмежене коло випадків, коли застосування надурочних робіт є правомірним:

— для проведення робіт, необхідних для оборони країни, відвернення лиха, виробничої аварії або усунення їх наслідків;

— для усунення обставин, що перешкоджають нормальній роботі водопостачання, газопостачання, опалення, освітлення, каналізації, транспорту та зв’язку;

— для закінчення розпочатої роботи, яка через непередбачені обставини чи затримки з технічних причин не була завершена в робочий час, з метою уникнення псування майна, а також для невідкладного ремонту машин та устаткування, якщо їх несправність призводить до зупинення робіт для значної кількості працівників;

— вантажно-розвантажувальні роботи для недопущення простою рухомого складу чи скупчення вантажів у пунктах відправлення і призначення;

— для продовження роботи у випадку відсутності працівника, який заступає, коли робота не допускає перерви.

Водночас, не вважаються надурочними:

— роботи, що виконуються на підставі трудового договору в порядку сумісництва;

— робота працівників з ненормованим робочим днем для виконання звичайних обов’язків, що випливають із трудової функції працівників;

— робота в порядку відпрацювання днів відпочинку.

Зазначимо, не всіх працівників закон дозволяє навантажувати надурочними. Згідно зі ст. 63 КЗпП не можна залучати до надурочних робіт вагітних жінок та жінок, які мають дітей віком до 3 років; неповнолітніх осіб; працівників, які навчаються в загальноосвітніх школах і професійно-технічних училищах без відриву від виробництва, в дні занять. Жінок, які мають дітей віком від 3 до 14 років або дитину-інваліда, дозволяється залучати до надурочних робіт лише за їхньою згодою.

Ст. 106 КЗпП визначає особливості оплати надурочних робіт. Зокрема:

за погодинної оплати праці надурочна робота оплачується в подвійному розмірі годинної ставки;

за відрядної оплати праці — виплачується доплата в розмірі 100 % тарифної ставки працівника відповідної кваліфікації, робота якого оплачується за погодинною системою;

за підсумованого обліку робочого часу оплачуються як надурочні всі години, відпрацьовані понад норму робочого часу, встановлену в обліковому періоді.

Джерело:
Source: http://tuipravo.info/novyny/1283-koly-nadurochni-roboty-pravomirni.html

viber-image