Не пропусти

Кредитний договір – на які особливості слід звернути увагу при його укладенні

Відсутність належних правових знань у громадян та бажання якнайшвидше отримати кошти, часто призводять до потрапляння споживача у «боргову кабалу». Нарахування надвеликих відсотків за кредитами, жорсткі санкцій за прострочення виконання зобов’язання являються негативними наслідками неуважності позичальників, яких би можна було уникнути при ретельному вивченні усіх умов кредитного договору.

Тож, при укладенні кредитного договору, вам необхідно дослухатись до наведених нижче порад:

1 Перш за все, не потрібно поспішати підписувати кредитний договір. Слід уважно ознайомитися з усіма умовами договору, щоб уберегти себе від серйозних проблем у подальшому. Для цього ви маєте право взяти копію договору для попереднього ознайомлення та звернутись до незалежного досвідченого фахівця для роз’яснення всіх незрозумілих питань/

2. Надалі потрібно звернути увагу на зміст і форму кредитного договору. Кредитний договір завжди укладається в письмовій формі (у паперовому або електронному вигляді з накладенням електронних підписів, електронних цифрових підписів або інших аналогів власноручних підписів). У договорі обов’язково мають бути зазначені сторони (кредитор і боржник), сума коштів, які надаються за кредитним договором, відсоткова ставка за кредитом, санкції у разі невиконання договору, права і обов’язки сторін, умови забезпечення виконання зобов’язання за договором, строк дії договору, реквізити сторін, їхні підписи та інші істотні умови, за недотримання яких договір можна буде визнати недійсним.

3. Одним із найбільш важливих пунктів кредитного договору являється відсоткова ставка за кредитом. Розмір та особливості нарахування відсоткової ставки мають бути прописані доступно для розуміння. Існує декілька видів відсоткових ставок за кредитом – фіксована і змінна. Фіксована ставка – це ставка, що не змінюється протягом всього терміну дії кредитного договору, та в жодному разі не може бути збільшена кредитором в односторонньому порядку. Змінна ставка може збільшуватись або зменшуватись протягом певних періодів незалежно від волі сторін, проте у спеціально визначеному кредитним договором порядку. Детально вивчивши всі тонкощі наведених вище кредитних ставок ви зможете визначити найбільш підходящу саме для вас і не будете неприємно здивовані «несподівано збільшеними» відсотками по кредиту.

4. Ще однією важливою умовою кредитного договору, якій потрібно приділити особливу увагу є штрафні санкції, що застосовуються у випадку прострочення виконання зобов’язань за кредитним договором. Найбільш розповсюдженими штрафними санкціями за кредитним договором є пеня, яка обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання за кожен день прострочення виконання. Розмір штрафних санкцій та умови їх нарахування обов’язково мають бути вказані у договорі, тому неодмінно зверніть на це увагу при вивченні умов кредитного договору і, у випадку труднощів, зверніться за роз’ясненням до працівника банку чи компетентного юриста.

5. Неодмінно слід звернути увагу на наявність у кредитному договорі загальної вартості кредиту для споживача, що складається з загального розміру кредиту та загальних витрат за споживчим кредитом, включаючи проценти за користування кредитом, комісії та інші обов’язкові платежі за додаткові та супутні послуги банку (фінансової компанії), для отримання, обслуговування і повернення кредиту. Саме інформація про загальну вартість кредиту дає можливість зробити висновки про кінцеву загальну суму коштів, яку має сплатити позичальник банку, погашаючи кредит у порядку, визначеному договором. Законодавством забороняється у будь-який спосіб ускладнювати прочитання споживачем реальної річної процентної ставки та загальної вартості кредиту, у тому числі шляхом друкування його шрифтом меншого розміру, ніж основний текст, злиття кольору шрифту з кольором фону.

6. У кредитному договорі обов’язково має бути зазначений порядок дострокового повернення кредиту. У разі укладення договору про споживчий кредит у ньому має бути передбачено, що кредитодавець має право в будь-який час повністю або частково достроково повернути кредит, також може бути передбачено обов’язок повідомлення позичальником кредитодавця про намір дострокового повернення споживчого кредиту з оформленням відповідного документа.

7. При укладанні кредитного договору в іноземній валюті обов’язково необхідно пам’ятати, що зміни економічної ситуації в країні та коливання курсу іноземних валют стосовно національної валюти є ризиками позичальника за кредитним договором, і не є підставами для зміни чи розірвання кредитного договору.

8. Варто також перевірити кредитний договір на наявність чи відсутність несправедливих умов, тобто умов, які явно свідчать про обмеження прав позичальника та обтяження його додатковими обов’язками. Наприклад, до несправедливих умов можна віднести:

9. Встановлення кредитним договором платежів, які споживач має сплатити на користь банку за дії, які банк здійснює на власну користь (ведення справи, договору, облік заборгованості). Вичерпний перелік додаткових чи супутніх послуг, за які можливе встановлення додаткових платежів на користь банку або інших осіб передбачений статтею 20 Закону України «Про споживче кредитування». Таким додатковими платними послугами можуть бути послуги з відкриття банківського рахунку, послуги з оцінки майна споживача, договір страхування, договори про надання нотаріальних та інших додаткових чи супутніх послуг у разі, якщо вони необхідні для укладення договору про споживчий кредит. Дії з обслуговування кредиту, відповідно до постанови Верховного суду України від 16.11.2016 №6-174цс16 не є супутніми послугами, а тому стягнення за них комісії є незаконним.

10 Обов’язок позичальника придбати у банка чи іншої компанії певні товари чи послуги, як обов'язкова умова укладення кредитного договору. Така вимога банку буде порушенням статті 55 Закону України «Про банки і банківську діяльність» і суттєво обмежуватиме вільне волевиявлення клієнта на обрання товарів і послуг які йому потрібні.

Надійний банк або фінансова установа та ретельне ознайомлення зі всіма умовами кредитного договору або його незалежна оцінка досвідченими фахівцями HolGroup (вартість якої складає від 500 грн) забезпечить швидке та безпечне, для вашого гаманця і нервів, погашення кредиту. 

Автор консультації: ТОВ HolGroup

Источник