МАЙНО НЕ МОЖЕ БУТИ ВИТРЕБУВАНО ВІД ДОБРОСОВІСНОГО НАБУВАЧА, ЯКЩО ВОНО БУЛО ПРОДАНЕ У ПОРЯДКУ, ВСТАНОВЛЕНОМУ ДЛЯ ВИКОНАННЯ СУДОВИХ РІШЕНЬ

До суду звернулась особа з позовом про витребування квартири та зобов’язання відповідача передати йому квартиру. В обґрунтування позову позивач зазначав, що рішенням апеляційного суду було визнано недійсним аукціон з реалізації квартири, що належала позивачу, визнано незаконним свідоцтво про право власності.

Повернути квартиру позивач не мав можливості, оскільки переможець аукціону продав квартиру іншій особі, яка, в свою чергу, подарувала цю квартиру відповідачу.

Позивач попередньо звертався до суду з позовом про визнання недійсним договору купівлі-продажу, витребування майна з чужого незаконного володіння, визнання права власності на квартиру, усунення перешкод в користуванні квартирою та виселення, у задоволенні якого суд відмовив. Суд дійшов висновку, що продавець станом на момент укладення договору був законним власником та добросовісним її набувачем квартири з прилюдних торгів, оскільки за законом правомірність права власності презюмується.

Суд першої інстанції частково задовольнив позовні вимоги та витребував на користь позивача з чужого незаконного володіння квартиру.

Суд послався на правову позицію Верховного суду України, висловлену у постанові № 3-98гс/11 від 3 жовтня 2011 року, відповідно до якої частина 2 статті 388 ЦК України містить заборону витребування майна у добросовісного набувача тільки в тому випадку, якщо це майно було продано у порядку, встановленому для виконання судових рішень, тобто з дотриманням вимог закону при виконанні судових рішень.

Суд зазначив, що відповідно до вимог ст. 388 ЦК України держава гарантує захист права власності добросовісного набувача (особа, яка придбала майно з публічних торгів) на придбане майно тим, що таке майно не може бути витребувано у нього в разі, якщо воно було продано у порядку, встановленому для виконання судових рішень. У той же час, визнання судом порушення такого порядку, є підставою для визнання прилюдних торгів недійсними та витребування проданого майна від добросовісного набувача.

Суд першої інстанції дійшов висновку, що оскільки рішенням апеляційного суду визнано аукціон з продажу квартири недійсними, внаслідок порушення порядку реалізації цього майна з прилюдних торгів, є підстави для витребування проданого майна від відповідача, який став власником такого майна на підставі безоплатного договору.

Апеляційний суд скасував рішення суду першої інстанції та відмовив у задоволенні позову. Суд апеляційної інстанції зауважив, що добросовісне набуття в розумінні статті 388 ЦК України можливе лише тоді, коли майно придбано не безпосередньо у власника, а в особи, яка не мала права відчужувати це майно, наслідком угоди, укладеної з таким порушенням, є повернення майна з чужого володіння. А вказаний у ч.1 ст. 388 ЦК України перелік підстав , коли власник має право на витребування майна від добросовісного набувача є вичерпним і не поширюється на витребування майна від добросовісного набувача, якщо воно було продане в порядку, встановленому для виконання судових рішень. Вказане виключення закріплене в ч.2 ст.388 ЦК України.

Реалізація спірної квартири відбулась в примусовому порядку у зв’язку з невиконанням позивачем в добровільному порядку рішення суду про стягнення боргу.

Апеляційний суд дійшов висновку, що ч. 1 ст. 388 ЦК України, на яку посилається позивач в позові, як на підставу для задоволення позовних вимог не підлягає застосуванню, оскільки квартира була продана в порядку встановленому для виконання судових рішень, а тому для правильного вирішення спору необхідно застосувати норми ч. 2 ст.388 ЦК України.

ВССУ погодився з рішенням апеляційного суду та зазначив, що продаж майна на прилюдних торгах, проведених з порушенням чинного законодавства щодо порядку виконання судових рішень, не змінює статусу особи, яка придбала майно з прилюдних торгів як добросовісний набувач, у якого майно не може бути витребувано за будь-яких умов, оскільки така позиція висловлена Верховним Судом України у постанові від 03 жовтня 2011 року у справі № 3-98гс11, яка має враховуватися усіма судами.

Суд також вказав на те, що право відповідача є похідним від права на спірну квартиру переможця аукціону, та особи, яка придбала квартиру за договором купівлі-продажу. А попередніми рішеннями судів у позовах про визнання правочинів недійсними та витребування майна відмовлено (ухвала ВССУ від 08.11.2017 у справі № 750/2872/16-ц).

Зазначимо, що навпаки у постанові від 03 жовтня 2011 року у справі № 3-98гс11(на яку посилається ВССУ), ВСУ вказав, що висновок ВГСУ (рішення якого переглядалось), що продаж майна на прилюдних торгах, проведених з порушенням чинного законодавства щодо порядку виконання судових рішень, не змінює статусу особи, яка придбала майно з прилюдних торгів як добросовісного набувача, у якого майно не може бути витребуване власником за будь-яких умов, не відповідає вимогам частини 2 статті 388 ЦК України, що містить заборону витребування майна у добросовісного набувача тільки в тому випадку, якщо це майно було продано у порядку, встановленому для виконання судових рішень, тобто з дотриманням вимог закону при виконанні судових рішень.

Джерело:

Інформаційно-правовий портал «Українське право»