Не пропусти

Місце реєстрації і діяльності підприємства не співпадають: як платити податки і звітувати?

Актуальні питання реєстрації суб’єктів господарювання стали темою для он-лайн спілкування з платниками

Нещодавно в ДПІ у Шевченківському районі відбулась Інтернет-конференція за участі першого заступника ДПІ у Шевченківському районі Федорова Вячеслава Веніаміновича.

Цього разу платники Шевченківського району столиці мали змогу в режимі он-лайн поспілкуватися з Вячеславом Веніаміновичем щодо реєстрації суб’єктів господарювання.

Пропонуємо Вам ознайомитися із деякими запитаннями та відповідями на них, що були озвучені під час віртуального спілкування з платниками податків.

В якому органі ДФС має перебувати на обліку юридична особа, якщо її місцезнаходження зареєстровано в одному адміністративному районі, а офіс і виробництво розташовані в інших районах?

Відповідно до статті 93 Цивільного кодексу України місцезнаходженням юридичної особи є фактичне місце ведення діяльності чи розташування офісу, з якого проводиться щоденне керування діяльністю юридичної особи (переважно знаходиться керівництво) та здійснення управління і обліку.

Згідно з пунктом 63.3 статті 63 Податкового кодексу України платники податків підлягають реєстрації або взяттю на облік в органах ДФС за місцезнаходженням юридичних осіб (основне місце обліку), а також за місцем розташування (реєстрації) їх підрозділів, рухомого та нерухомого майна, об’єктів оподаткування або об’єктів, які пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність (неосновне місце обліку).

Отже, юридична особа повинна стати на облік в органі ДФС за місцем розташування офісу, тобто основне місце обліку, а також, в органі ДФС за місцем розташування (реєстрації), у разі наявності, підрозділів, рухомого та нерухомого майна, об’єктів оподаткування або об’єктів, які пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність (неосновне місце обліку).

Як здійснюється перереєстрація відокремлених підрозділів нерезидентів в органах ДФС, у разі зміни місцезнаходження з території АР Крим  на місцезнаходження в областях України, та куди подається звітність і сплачуються податки, збори під час такої перереєстрації?

У разі зміни місцезнаходження з території АР Крим  на місцезнаходження в областях та м. Києві платникам податків, для яких законом встановлені особливості їх державної реєстрації та які не включаються до Єдиного державного реєстру, необхідно подати до податкової інспекції за новим місцезнаходженням заяву за ф. № 1-ОПП та документи про проведення зазначених змін в установленому порядку для взяття їх на облік за новим місцезнаходженням. До такої категорії платників податків відносяться відокремлені підрозділи нерезидентів.

Після взяття на облік платники сплачують податки, збори, єдиний внесок, подають податкові декларації (звіти, розрахунки) та виконують інші обов’язки платників за новим місцезнаходженням в областях та місті Києві.

При цьому інформуємо, що подання податкової звітності визначено Податковим кодексом України в главі 2 «Податкова звітність».

Платник податків зобов’язаний за кожний встановлений Податковим кодексом України звітний період подавати податкові декларації щодо кожного окремого податку, платником якого він є та незалежно від того, чи провадив такий платник податку господарську діяльність у звітному періоді.

Податкова декларація подається за звітний період в установлені Податковим кодексом України строки контролюючому органу, в якому перебуває на обліку платник податків.
Податкова декларація подається за вибором платника податків, якщо інше не передбачено Податковим кодексом України, та у разі неможливості подання платником податків особисто або уповноваженою на це особою, може бути надіслана поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення або засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством.

При поданні до органів Державної фіскальної служби податкової звітності в електронній формі слід керуватись Інструкцією з підготовки і подання податкових документів в електронному вигляді засобами телекомунікаційного зв’язку, затвердженою наказом ДПА від 10.04.2008 р. № 233.

Яка передбачена відповідальність за неподання повідомлення за формою № 20-ОПП про об’єкти оподаткування і об’єкти, пов’язані з оподаткуванням?

Відповідно до пункту 63.3 статті 63 Податкового кодексу України платники податків підлягають реєстрації або взяттю на облік у контролюючих органах за місцезнаходженням юридичних осіб, відокремлених підрозділів юридичних осіб, місцем проживання особи (основне місце обліку), а також за місцем розташування (реєстрації) їх підрозділів, рухомого та нерухомого майна, об’єктів оподаткування або об’єктів, які пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність (неосновне місце обліку).

Об’єктами оподаткування і об’єктами, пов’язаними з оподаткуванням, є майно та дії, у зв’язку з якими у платника податків виникають обов’язки щодо сплати податків та зборів. Такі об’єкти за кожним видом податку та збору визначаються згідно з відповідним розділом Податкового кодексу України.

Платник податків зобов’язаний повідомляти про всі об’єкти оподаткування і об’єкти, пов’язані з оподаткуванням, контролюючі органи за основним місцем обліку згідно з порядком обліку платників податків.

Заява про взяття на облік платника податків за неосновним місцем обліку подається у відповідний податковий орган протягом 10 робочих днів після створення відокремленого підрозділу, реєстрації рухомого чи нерухомого майна чи відкриття об’єкта чи підрозділу, через які провадиться діяльність або які підлягають оподаткуванню.

Згідно з пунктом 117.1 статті 117 Податкового кодексу України неподання у строки та у випадках, передбачених Податковим кодексом України, заяв або документів для взяття на облік у відповідному контролюючому органі, реєстрації змін місцезнаходження чи внесення інших змін до своїх облікових даних, неподання виправлених документів для взяття на облік чи внесення змін, подання з помилками чи у неповному обсязі, неподання відомостей стосовно осіб, відповідальних за ведення бухгалтерського обліку та/або складення податкової звітності, відповідно до вимог встановлених Податковим кодексом України, — тягнуть за собою накладення штрафу на самозайнятих осіб у розмірі 170 гривень, на юридичних осіб, відокремлені підрозділи юридичної особи чи юридичну особу, відповідальну за нарахування та сплату податків до бюджету під час виконання договору про спільну діяльність, — 510 гривень.

У разі не усунення таких порушень або за ті самі дії, вчинені протягом року особою, до якої були застосовані штрафи за таке порушення, — тягнуть за собою накладення штрафу на самозайнятих осіб у розмірі 340 гривень, на юридичних осіб, відокремлені підрозділи юридичної особи чи юридичну особу, відповідальну за нарахування та сплату податків до бюджету під час виконання договору про спільну діяльність, — 1020 гривень.

У якому контролюючому органі  обслуговуються юридичні особи, які мають місцезнаходження на території ВЕЗ «Крим»?

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 року № 311 «Про утворення територіальних органів Державної фіскальної служби та визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів України» територіальні органи Міндоходів Автономної Республіки Крим та міста Севастополя реорганізовано шляхом приєднання до Генічеської об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління державної фіскальної служби в Херсонській області.

Відповідно до пункту 3 наказу Міністерства фінансів України від 14.11.2014 року № 1127 «Про затвердження Змін до Порядку обліку платників податків і зборів», який набрав чинності з 19.11.2014 року протягом місяця з дня набрання чинності Наказом № 1127 забезпечується:

1)  переведення на обслуговування таких платників податків:

— до Генічеської об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління державної фіскальної служби в Херсонській області — платників податків, які на момент набрання чинності цим наказом мали місцезнаходження (місце проживання) на тимчасово окупованій території України (крім платників податків, які перебувають на обліку в контролюючих органах, що здійснюють супроводження великих платників податків, та відокремлених підрозділів тих юридичних осіб, що мають місцезнаходження на іншій території України);

—  до контролюючих органів державної фіскальної служби за основним місцем обліку відповідних юридичних осіб — платників податків, які на момент набрання чинності цим наказом мали місцезнаходження на тимчасово окупованій території України і є відокремленими підрозділами тих юридичних осіб, що мають місцезнаходження на іншій території України або перебувають на обліку в контролюючих органах, які здійснюють супроводження великих платників податків;

2) направлення в установленому порядку до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців даних про зміну контролюючого органу платників податків, зазначених у підпункті 1 пункту  3 Наказу № 1127.

Платники податків, які мають місцезнаходження (місце проживання) на тимчасово окупованій території України, обліковуються з ознакою ”суб’єкт вільної економічної зони ”Крим”.

Якщо такими платниками податків є відокремлені підрозділи тих юридичних осіб, що мають місцезнаходження на іншій території України або перебувають на обліку в контролюючих органах, які здійснюють супроводження великих платників податків, то такі відокремлені підрозділи перебувають на обліку в контролюючих органах за основним місцем обліку відповідних юридичних осіб (пункт  4 Наказу № 1127).

Чи необхідно юридичній особі щороку подавати реєстраційну картку державному реєстратору для підтвердження відомостей про таку юридичну особу?

Відповідно до пункту 1 статті 4 Закону України від 15 травня 2003 року №755-ІV «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців», державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців – засвідчення факту створення або припинення юридичної особи, засвідчення факту набуття або позбавлення статусу підприємця фізичною особою, а також вчинення інших реєстраційних дій, які передбачені цим Законом, шляхом внесення відповідних записів до Єдиного державного реєстру.

Згідно із пунктом 63.1 статті 63 Податкового кодексу України облік платників податків ведеться з метою створення умов для здійснення контролюючими органами контролю за правильністю нарахування, своєчасністю і повнотою сплати податків, нарахованих фінансових санкцій, дотримання податкового та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи.

Згідно із пунктом 11 статті 19 Закону №755 юридична особа зобов’язана подавати (надсилати) щороку протягом місяця, що настає за датою державної реєстрації, починаючи з наступного року, державному реєстратору для підтвердження відомостей про юридичну особу реєстраційну картку про підтвердження відомостей про юридичну особу.

У разі неподання юридичною особою протягом місяця з дати надходження їй відповідного повідомлення реєстраційної картки про підтвердження відомостей про юридичну особу державний реєстратор повинен внести до Єдиного державного реєстру запис про відсутність підтвердження зазначених відомостей датою, яка встановлена для чергового подання реєстраційної картки про підтвердження відомостей про юридичну особу (пункт 14 статті 19 Закону №755).

ДПІ у Шевченківському  районі ГУ Міндоходів у м. Києві

Джерело