Мораторій на стягнення нерухомого майна, яке виступає як забезпечення кредиту в іноземній валюті: як і коли він діє.

Закон Про мораторій (http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1304-18) розповсюджує свою дію на нерухоме житлове майно, яке вважається предметом застави згідно із статтею 4 Закону України «Про заставу» та/або предметом іпотеки згідно із статтею 5 Закону України «Про іпотеку», якщо таке майно виступає як забезпечення зобов’язань громадянина України (позичальника або майнового поручителя) за споживчими кредитами, наданими йому кредитними установами — резидентами України в іноземній валюті, та за умови, що:

  • таке нерухоме житлове майно використовується як місце постійного проживання позичальника/майнового поручителя або є об’єктом незавершеного будівництва нерухомого житлового майна, яке перебуває в іпотеці, за умови, що у позичальника або майнового поручителя у власності не знаходиться інше нерухоме житлове майно;
  • загальна площа такого нерухомого житлового майна (об’єкта незавершеного будівництва нерухомого житлового майна) не перевищує 140 кв. метрів для квартири та 250 кв. метрів для житлового будинку.

02 березня 2016 року у Постанові по справі №6-1356цс15 Верховний Суд України висловив свою позицію стосовно дії мораторія на стягнення майна громадян України, наданого як забезпечення кредитів в іноземній валюті.

Постанова: http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/(documents)/2DA62C28D7B20879C2257F710047AF78

Відповідно до вищезазначеної Постанови ВСУ та офіційно оприлюдненої правової позиції по справі №6-1356цс15:

Під час дії мораторію кредитор тимчасово позбавлений права примусового стягнення на заставне майно (відчуження без згоди власника) по кредитам, де існує невиконання боржником зобов‘язань за кредитним договором. При цьому, кредитор не втрачає право звернення до суду з відповідним позовом.

Таким чином, дії банка (або іншого кредитора), спрямовані на стягнення заборгованості за рахунок предмета застави можна поділити на два етапи:

Перший етап: Дії, які передують отриманню виконавчого документа

Другий етап: Дії по пред‘явленню виконавчого документа та примусове стягнення на заставне майно.

До першого етапу, тобто до дій, які передують отриманню виконавчого документа належать: судові провадження та вчинення виконавчого напису нотаріуса.

До другого етапу належать дії, пов‘язані з примусовим стягненням на заставне майно з застосуванням процедур виконавчого провадження.

Враховуючи правову позицію, яку висловив ВСУ та норми Закону України «Про мораторій на стягнення майна громадян України, наданого як забезпечення кредитів в іноземній валюті» від 3 червня 2014 року № 1304-VII (далі – закон Про мораторій) кредитор має право до окремих категорій громадян, на яких поширюється дія закону Про мораторій застосовувати тільки процедури досудового врегулювання заборгованості, надсилати вимоги, подавати позови до суду, отримувати судові рішення, вчиняти нотаріальні написи, та виконувати інші передбачені законом дії, спрямовані на отримання виконавчого документа.

Проте, сам виконавчий документ не може бути пред’явлений до виконання. На час дії закону Про мораторій зупиняється строк для його подачі. Тобто, органам державної виконавчої служби та їх посадовим особам, які здійснюють примусове виконання рішень про звернення стягнення на предмет іпотеки та провадять конкретні виконавчі дії, заборонено вживати заходи, які спрямовані на виконання таких рішень стосовно окремої категорії боржників чи іпотекодавців, які підпадають під дію закону Про мораторій на період його чинності.

Мораторій_2.png

Що це означає?

Коли боржник передав в іпотеку банку свою квартиру (до 140 кв.м.) або будинок (до 250 кв.м.), де він проживає (прописаний, зареєстрований) і якщо у боржника не має у власності інших квартир/будинків, то банк (кредитор) може подати позов до суду та отримати рішення про стягнення (або вчинити нотаріальній напис на іпотечному договорі), але поки діє мораторій ніхто не має права відкривати виконавче провадження та продавати майно і, особливо, виселяти боржника.

Якщо банк (кредитор) зловживає своїми правами і подає виконавчий документ до виконання, то виконавча служба зобов‘язана відмовити у відкритті виконавчого провадження і повернути виконавчий документ стягувачу без виконання.

Автор: 

 Громадська організація «Правдива Країна» 

Джерело: