ОПРИЛЮДЕНО КОМЕНТАР ДО БАНГАЛОРСЬКИХ ПРИНЦИПІВ ПОВЕДІНКИ СУДДІ

Оприлюдено коментар до Бангалорських принципів поведінки судді

На офіційному сайті Ради суддів України розміщено коментар до Бангалорських принципів поведінки суддів.

Спочатку принципи застосовувалися лише в порядку експерименту, але в останні кілька років вони отримували все більше визнання з боку різних секторів глобальної судової системи і міжнародних установ, зацікавлених в чесності судового процесу. В результаті Бангалорські принципи поведінки суддів все більше розглядаються як документ, який може бути беззастережно прийнятий всіма судовими органами і правовими системами. Іншими словами, ці принципи відображають найвищі традиції функціонування судової системи, яких дотримуються всі культури та правові системи.

Бангалорські принципи прийняті лише деякими державами, але в інших державах вони стали зразком для розробки їх власних принципів поведінки суддів. Міжнародні організації також високо оцінюють і визнають ці принципи.

У 2006 році Економічна і соціальна рада Організації Об’єднаних Націй у своїй резолюції запропонувала державам — членам Організації Об’єднаних Націй, відповідно до їх внутрішніх правових систем, рекомендувати своїм судовим органам враховувати Бангалорські принципи поведінки суддів в процесі огляду або розробки норм професійного кодексу та етики поведінки суддів і працівників судових органів.

По кожному з Бангалорскіх принципів був підготовлений проект докладного коментаря, і разом з Принципами ці коментарі були детально обговорені на нараді Міжурядової групи експертів відкритого складу щодо зміцнення основних принципів поведінки суддів, яке відбулося у Відні 1-2 березня 2007 року. У нараді взяли участь представники 35 країн. Проект коментаря і запропоновані зміни були також детально розглянуті на п’ятій нараді Групи по зміцненню
чесності судових органів.

На цих нарадах були прийняті Бангалорські принципи і змінений коментар, що додало їм ще більшу цінність і авторитет.

Коментар поглиблює і зміцнює сенс Принципів і значно сприяє забезпеченню їх повсюдного визнання в якості загальної декларації етичних норм поведінки суддів.

Варто зазначити, що найвищі стандарти моральності і чесності суддів проголошуються як обов’язкові норми абсолютно у всіх традиційних правових системах, а також у всіх великих світових релігіях. На підтвердження цього Коментар містить додаток, в якому наводиться короткий огляд того, як релігійні вчення підходять до питання про чесності суддів.

Отже, Бангалорські принципи представляють собою документ, який має велику потенційну цінність не тільки для судових органів всіх країн, а й для широкої громадськості і тих, хто прагне до забезпечення надійної основи для бездоганної чесності судових органів в усьому світі.

Джерело:

Українське право