Опціони (опціонні договори, контракти)

docСкачати (придбати) зразок договору опціону про продаж корпоративних прав ТзОВ та акцій ПрАТ

Картинки по запросу Опціони (опціонні договори, контракти)

Опціонним договором (контрактом) визнається:

1) договір, який передбачає обов’язок сторони договору у разі пред’явлення вимоги іншою стороною періодично і (або) одноразово сплачувати грошові суми в залежності від зміни ціни (значення) базисного (базового) активу або настання обставини, що є базисним (базовим) активом;

2) договір, що передбачає:

— обов’язок сторони договору на умовах, визначених при його укладенні, у разі пред’явлення вимоги іншою стороною купити або продати ланцюгові папери, валюту або товар, що є базисним (базовим) активом, у тому числі шляхом укладення стороною (сторонами) і (або) особою (особами), в інтересах яких був укладений опціонний договір, договору купівлі-продажу цінних паперів, договору купівлі-продажу іноземної валюти або договору поставки товару, або

— обов’язок сторони договору у разі пред’явлення вимоги іншою стороною укласти договір, який є похідним фінансовим інструментом і становить базисний (базовий) актин.

Таким чином, опціон являє собою договір — двосторонній договір, що дає одній стороні право придбати або продати певну кількість базисного активу за встановленою ціною протягом обумовленого часу в обмін на сплату домовленої суми, а інша сторона бере на себе зобов’язання продати або придбати цей актив.

Опціонний договір (контракт) може також передбачати обов’язок кожної із сторін періодично сплачувати грошові суми в залежності від зміни ціни (цін) і (або) значення (значень) базисного (базового) активу і (або) настання обставини, службовця базисним (базовим) активом.

Опціонний договір (контракт), що передбачає обов’язок укладення договору купівлі-продажу базового активу або укладення договору, що є поставним похідним фінансовим інструментом, за винятком обов’язку укласти договір, який є похідним фінансовим інструментом, який не передбачає обов’язку передати, придбати (продати) або поставити цінні папери, валюту або товар, що є поставним договором. Інші опціонні договори (контракти) являють собою розрахункові договори.

Опціон, тобто контракт па здійснення права на укладення правочину, може продаватися і купуватися, при цьому ціна опціону змінюється під впливом ринкових факторів.

Якісна кореляція премії опціону з параметрами фінансового ринку і характеристиками опціонного контракту представлена в табл. 5.1. Позитивна кореляція відповідає збільшення/зменшення премії при збільшенні/зменшенні числового значення параметра.

Таблиця 5.1. Кореляція премії опціону і ринкових чинників

Кореляція премії опціону і ринкових факторів

У практиці функціонування ринку строкових контрактів застосовується таке визначення, як покупець (власник) опціону, який забезпечує собі свободу вибору у виконанні придбаного права. Він набуває право, але не зобов’язання купити або продати відповідний актив у встановлений час за певну ціну, в обмін на сплату відповідної премії. Така премія називається ціною опціону. Премія — ціна опціону, яка виплачується продавцю в момент укладення договору. Вона сплачується покупцем опціону за право вибору: використати опціон, якщо це вигідно, або відмовитися від використання, якщо це невигідно. Тому опціон являє собою різновид строкової угоди, не вимагає обов’язкового виконання з боку покупця опціону з втратою ним премії опціону.

В той же час продавець (передплатник) опціону в обмін на отриману премію зобов’язаний виконати пред’явлену утримувачем опціону вимога про продаж або купівлю активу.

Кількісні параметри опціону представлені премією і ціною виконання опціону (рис. 5.1). Крім цього, кількісні параметри опціонного контракту виражаються ще й такими значеннями, як внутрішня вартість, яка дорівнює різниці між поточною ціною базисного активу і ціною виконання опціону. Внутрішня вартість являє собою своєрідний дохід власника опціону, що отримується в тому випадку, якщо б він негайно реалізував контракт. Зовнішня або тимчасова вартість контракту — різниця між премією та внутрішньою вартістю опціону, величина якої залежить від таких параметрів, як терміновість контракту, стійкість курсу базисного активу на ринку і динаміка процентних ставок.

Залежність фінансових результатів (ФР) купівлі опціону колл від ринкової вартості (Р) базисного активу

Рис. 5.1. Залежність фінансових результатів (ФР) купівлі опціону колл від ринкової вартості (Р) базисного активу

Фінансові результати операцій з опціонів колл і пут представлені на рис. 5.2.

Фінансові результати операцій з опціонів колл і пут

Рис. 5.2. Фінансові результати операцій з опціонів колл і пут

З цього випливає, що опціони (опціонні договори, контракти) існують у двох видах: опціон на купівлю (колл-опціон) і опціон на продаж (нут-опціон).

Опціон на купівлю (колл-опціон) — це договір, який передбачає обов’язок продавця (підписувача) опціону колл па умовах, визначених при його укладенні, у разі пред’явлення вимоги набувачем (держателем) опціону колл про купівлю продати йому цінні папери, валюту або товар, що є базисним (базовим) активом, у тому числі шляхом укладення стороною (сторонами) і (або) особою (особами), в інтересах яких був укладений опціонний договір, договору купівлі-продажу цінних паперів, договору купівлі-продажу іноземної валюти або договору поставки товару.

Опціон на продаж (пут-опціон) — це договір, який передбачає обов’язок продавця (підписувача) опціону пут на умовах, визначених при його укладенні, у разі пред’явлення вимоги набувачем (держателем) опціону пут про продаж, купити у нього цінні папери, валюту або товар, що є базисним (базовим) активом, у тому числі шляхом укладення стороною (сторонами) і (або) особою (особами), в інтересах яких був укладений опціонний договір, договору купівлі-продажу цінних паперів, договору купівлі-продажу іноземної валюти або договору постачання товару.

Джерело

viber-image