Парламенту запропоновано встановити правила оподаткування контрольованих іноземних компаній

З 1 січня 2017 року Україна приєдналася до Програми розширеного співробітництва в рамках Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) та взяла на себе зобов’язання імплементувати мінімальний стандарт Плану дій BEPS – обов’язкові чотири заходи із п’ятнадцяти пунктів Плану.

Нещодавно Міністерством фінансів України презентовано дорожню карту щодо імплементації мінімальних стандартів.

Одним з цих кроків є розроблення правил про оподаткування контрольованих іноземних компаній (КІК). Наразі урядового законопроекту ще не має, але є інформація, що такий документ в процесі розробки за участі як міжнародних експертів, так і бізнесу. До речі, про готовність впроваджувати правила для оподаткування контрольованих іноземних компаній мова йшла ще у минулому році.

Утім, поки триває робота над документом, на розгляд парламенту надано два законопроекти, якими запропоновано внести зміни до Податкового кодексу України в цій сфері.

Перший законопроект № 4636 було подано на розгляд парламенту ще у лютому цього року і в пояснювальній записці до тексту документа одразу йшла мова про те, що правила оподаткування контрольованих іноземних компаній мають достатньо давню історію та розповсюджені в більш ніж 30 країнах світу.

У другому законопроекті № 6502, безпосередньо у пояснювальній записці до нього, дається більш детальне розкриття поняття КІК. Зазначається, що «сутність оподаткування КІК полягає в тому, що резиденти повинні включати в оподатковуваний дохід доходи або частину доходу, отриманого іноземною компанією, яка контролюється таким резидентом або його пов’язаними особами».

Більш того, цим же документом запропоновано доповнити статтю 3 Податкового кодексу України стосовно уточнення нормативного врегулювання загальних правил податкового законодавства в частині врегулювання на міждержавному рівні вимог щодо уникнення подвійного оподаткування. Зокрема, стаття доповнена новим положенням, відповідно до якого якщо міжнародним договором України про уникнення подвійного оподаткування передбачено застосування знижених ставок податку або звільнення від оподаткування стосовно доходу з джерелом походження з України для нерезидентів, які мають фактичне право на такий дохід, з метою застосування цього міжнародного договору нерезидент не визнається особою, яка фактично має право на такий дохід, якщо він має обмежені повноваження щодо розпорядження цим доходом, здійснює стосовно зазначеного доходу посередницькі функції в інтересах іншої особи, та при цьому не виконує будь-яких інших функцій і не бере на себе жодних ризиків, безпосередньо та/або опосередковано виплачує такий дохід (повністю або частково) вказаній іншій особі, яка при безпосередньому отриманні такого доходу з джерелом походження з України не мала б права на застосування зазначених у цьому підпункті положень міжнародного договору України про уникнення подвійного оподаткування.

Законопроектом пропонується доповнити статтю 14, зокрема, такими термінами, як «контрольовані іноземні компанії», «контролюючі особи», «особа, яка фактично має право на дохід, з метою цього Кодексу та застосування міжнародних угод (конвенцій) України про уникнення подвійного оподаткування», «іноземна структура без утворення юридичної особи». Першим законопроектом також запропоновано визначити ці поняття.

Водночас законопроектом № 6502 передбачено чіткий перелік умов, яким повинні відповідати контрольовані іноземні компанії, а також встановлено відповідальність за неподання або порушення порядку подання платником податків інформації та документів, що полягало у відмові контролюючої особи надати наявні у неї інформацію та документи, а так само інше ухилення від надання такої інформації та документів або надання інформації та документів з явно недостовірними відомостями, за неправомірне неподання (несвоєчасне подання) платником податків — іноземною компанією (іноземною структурою без утворення юридичної особи) контролюючому органу відомостей, а також за неправомірне неподання в установлений строк контролюючою особою повідомлення про контрольовані іноземні компанії за календарний рік або подання контролюючою особою повідомлення про контрольовані іноземні компанії, що містить недостовірні відомості.

Врешті-решт обидва документи встановлюють механізми стосовно запобігання розмиванню податкової бази та переміщенню прибутку шляхом встановлення правил оподаткування діяльності контрольованих іноземних компаній. Але є велика вірогідність того, що все ж таки буде надано на розгляд парламенту урядовий законопроект, яким будуть враховані механізми, запропоновані у цих законопроектах. 

Источник: ukrainepravo.com