Перевірка роботодавця 2017: запитання та відповіді

Хто може перевірити роботодавця і застосувати до нього санкції?

Провести перевірку щодо дотримання норм трудового законодавства, а також застосувати фінансові (штрафні) санкції до роботодавців, зможуть:

— інспекції з питань праці (Держпраці);

— органи місцевого самоврядування;

— Фіскальна служба (у частині сплати податків).

УВАГА: На розгляд ВРУ внесено законопроект за яким передбачено взаємодію даних органів в аспекті перевірок на предмет неофіційного працевлаштування!

Санкції, які можуть застосовуватися до роботодавця:

Фінансова відповідальність

Юридичні та фізичні особи-підприємці, які використовують найману працю, згідно зі статтею 265 КЗпП несуть фінансову відповідальність у таких розмірах (для розрахунку суми штрафу в гривнях беремо мінімальну зарплату, яка встановлена на 1 січня 2017 року, а саме 3200 грн):

100 мінімальних зарплат (320 000 грн), — недопуск державного інспектора праці до перевірки, коли вона здійснюється з метою виявлення працівників з неоформленими трудовими договорами, виплати заробітної плати без нарахування і сплати єдиного внеску (виплата зарплати у конверті). Звертаємо увагу, що це новий вид відповідальності!

30 мінімальних зарплат (96 000 грн), — за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення:

— фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту);

— оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи за повний робочий час, встановлений на підприємстві (тобто людина офіційно має працювати 4 години, але за фактом працює 8 годин);

— виплату заробітної плати (винагороди) без нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та податків;

— порушення встановлених термінів виплати заробітної плати працівникам, інших виплат, передбачених законодавством про працю, більш ніж за один місяць;

— виплати не в повному обсязі.

10 мінімальних зарплат (32 000 грн) — за кожного працівника при недотриманні мінімальних державних гарантій в оплаті праці (наприклад, якщо не сплатите роботи у нічний час, роботу у вихідний або святковий день, понаднормову роботу тощо);

3 мінімальні зарплати (9 600) — немає прив’язки до кожного працівника, отже, цей штраф у цілому по підприємству:

— за порушення встановлених термінів виплати зарплати працівникам, інших виплат, передбачених законодавством про працю, більш ніж за один місяць, виплату не в повному обсязі;

— за недопуск інспекторів до перевірки, крім випадку, коли темою перевірки є не оформлення трудових договорів з працівниками та виплата зарплати у конверті. Це також новий вид відповідальності!;

1 мінімальна зарплата (3 200) — за порушення інших вимог трудового законодавства, крім зазначених вище. До цього виду штрафу відноситься і штраф за неподання або несвоєчасне подання повідомлення про прийняття працівника на роботу.

Адміністративна відповідальність

Адміністративна відповідальність до роботодавця може застосовуватися практично до всіх порушених норм КЗпП. Тому для простоти обрані порушення, які найчастіше зустрічаються на практиці:

30-100 неоподатковуваних мінімумів (нмдг) (510-1 700 грн) — за порушення вимог законодавства про працю (виплата зарплати з порушенням строків, у неповному обсязі; ненадання працівникам інформації, яка необхідна для нарахування пенсії; порушення терміну проведення атестації робочих місць; незаконне переведення працівника на неповний робочий день; звільнення працівника з порушенням трудового законодавства; відправлення працівника у відпустку без збереження зарплати понад встановленого законом терміну тощо.);

— 100-300 нмдг (1 700-5 100 грн) — за повторне порушення протягом року і за дії, вчинені щодо неповнолітнього, вагітної жінки, самотнього батька. Матері або особи, яка замінює і виховує дитину віком до 14 років або дитину-інваліда;

— 500-1000 нмдг (8 500-17 000 грн) — за допуск до роботи працівника без оформлення договору (контракту), допуск до роботи іноземця або особи без громадянства без наявності дозволу на роботу;

— 1000-2000 нмдг (17 000-34 000 грн) — повторне порушення протягом року: допуск до роботи без відповідних документів (договір, контракт, наказ, дозвіл на роботу);

— 50-100 нмдг (850-1 700 грн) — за невиконання законних вимог працівників Держпраці щодо усунення порушень трудового законодавства;

— 20-40 нмдг (340 — 680 грн) — за порушення законодавства про охорону праці;

— 20-50 нмдг (340-850 грн) — за порушення порядку про повідомлення про нещасний випадок на виробництві;

— 3-10 нмдг (51-170 грн) — за ухилення від участі в переговорах щодо укладення, зміни або доповнення колективного договору;

— 50-100 нмдг (850-1 700 грн) — за порушення або невиконання зобов’язань за колективним договором;

— 1-5 нмдг (17-85 грн) — за ненадання інформації, необхідної для ведення переговорів, укладення колективного договору.

Кримінальна відповідальність

За одне і те ж порушення трудового законодавства роботодавець може нести як адміністративну, так і кримінальну відповідальність. Адміністративна відповідальність застосовується, якщо порушення у судовому порядку не визнано грубим.

Зазначимо, що до кримінальної відповідальності роботодавець може бути притягнутий тільки за рішенням суду, а відкрити кримінальну справу можуть правоохоронні органи після звернення громадян, чиї права порушені, або контролюючих органів, які виявили факт порушення.

Що може загрожувати (за Кримінальним кодексом) за деякі порушення трудового законодавства

 • За незаконне звільнення працівника до роботодавця:
 • — штраф у розмірі від 2000 до 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 34 000 долл до 51 000 грн);

  — позбавлення права займати посаду керівника терміном до 3 років;

  — виправні роботи на строк до 2 років.

 • При повторному порушенні або вчинення неправомірних дій по відношенню до соціально захищеним категоріям громадян (вагітні, неповнолітні, батьки і матері одиночки, опікуни, які виховують дітей до 14 років) роботодавцю слід бути до готовим до того, що йому доведеться (суд визначить міру покарання):
 • — заплатити штраф у розмірі від 3000 до 5000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (51 000-85 000 грн);

  — не займати посаду керівника терміном до 5 років;

  — відправитися на виправні роботи на строк до 2 років;

  — відбути арешт до 6 місяців.

 • За умисну невиплату заробітної плати за період більше, ніж за один місяць:
 • — розмір штрафу зріс до 500-1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (8 500-17 000 грн);

  — виправні роботи до 2 років;

  — термін до 2 років з позбавленням права бути керівником на 3 роки.

 • За нецільове використання грошей, призначених для виплати зарплати:
 • — 1000-1500 нмдг (17 000-25 500 грн);

  — обмеження волі до 3 років;

  — позбавлення волі на термін до 5 років (без права бути керівником на строк до 3 років).

   

  Який порядок проведення перевірок? Чи є можливість не допускати перевірку на підприємство?

  Інспекційні відвідування проводитимуться:

 • за зверненням працівника про порушення стосовно нього законодавства про працю та зайнятість населення;
 • за зверненням фізособи, відносно якої порушено правила оформлення трудових відносин;
 • за рішенням керівника органу контролю про проведення інспекційних відвідувань з питань виявлення неоформлених трудових відносин;
 • за рішенням суду, повідомленням правоохоронних органів про порушення законодавства про працю та зайнятість населення;
 • за повідомленням посадових осіб органів державного нагляду (контролю), про виявлені в ході виконання ними контрольних повноважень ознак порушення законодавства про працю та зайнятість населення;
 • за інформацією Держстату та його територіальних органів (щодо наявності заборгованості із виплати заробітної плат), Фонду соціального захисту інвалідів та його відділень (щодо порушення вимог статей 19 та 20 Закону України „Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”), державної служби зайнятості (щодо порушення законодавства про зайнятість населення), ДФС та її територіальних органів (щодо оформлення трудових відносин), Пенсійного Фонду України та його територіальних органів (щодо оплати праці).
 • Тривалість інспекційного відвідування, невиїзного інспектування не може перевищувати 10 робочих днів, для об’єктів мікропідприємництва та малого підприємництва – двох робочих днів. За обґрунтованою пропозицією інспектора праці тривалість інспекційного відвідування або невиїзного інспектування може бути продовжена керівництвом органу контролю

  Як зазначено у проекті Порядку, інспектори праці за наявності службового посвідчення  мають право безперешкодно, без попереднього повідомлення і в будь-яку годину доби здійснювати інспекційні відвідування, у тому числі:

 • самостійно безперешкодно,без попереднього повідомлення проходити до будь-яких виробничих, службових, адміністративних приміщень об’єкта відвідування, в яких використовується наймана праця;
 • ознайомлюватись з будь-якими книгами, реєстрами та документами, ведення яких передбачено законодавством про працю та зайнятість населення, що містять інформацію/відомості з питань, які є предметом інспекційного відвідування, невиїзного інспектування, з метою перевірки їхньої відповідності нормам законодавства та отримувати завірені об’єктом відвідування їх копії або витяги;
 • на одинці або в присутності свідків ставити керівнику та / або працівникам об’єкта відвідування запитання, що стосуються законодавства про працю та зайнятість населення, отримувати із зазначених питань усні та / або письмові пояснення;
 • залучати працівників правоохоронних органів;
 • на надання робочого місця з можливістю ведення конфіденційної розмови з працівниками щодо предмета інспекційного відвідування;
 • фіксувати проведення інспекційного відвідування з питань виявлення неоформлених трудових відносин засобами аудіо-, фото- та відеотехніки;
 • отримувати від органів державної влади інформацію, необхідну для проведення інспекційного відвідування, невиїзного інспектування.
 • Вимога інспектора праці про надання об’єктом відвідування для ознайомлення документів та / або їх копій чи витягів з документів, пояснень, доступу до приміщень, організації робочого місця, внесена в межах повноважень, є обов’язковою для виконання.
 • При проведенні інспекційного відвідування об’єкт відвідування має право:

  — перевіряти в інспектора праці наявність службового посвідчення;

  — не допускати до проведення інспекційного відвідування у разі відсутності службового посвідчення;

  — подавати в письмовій формі свої пояснення, зауваження про усунення порушень до акта,  або припису;

  — вимагати від інспектора праці внесення запису про проведення інспекційного відвідування до відповідного журналу перевірок об’єкта відвідування (за його наявності) перед наданням акту для підпису керівником об’єкта відвідування або його уповноваженим представником.

  У випадку проведення перевірок або виникнення загрози такої перевірки, рекомендуємо одразу звертатись до юристів.

  Автор консультації:  Юридичний Альянс «Правосвідомість»

  Источник