Не пропусти

Перспективи законодавчого врегулювання обігу криптовалюти в Україні

Серед головних тем, що останнім часом обговорюються, залишаються питання обігу криптовалюти, біткойнів та зростання їх ціни. Не дивлячись на те, що криптовалюта вже увійшла в життя українців, офіційного статусу така валюта в Україні не має.

Національний банк України у Листі від 08 грудня 2014 № 29-208/72889 (дивиться нижче) зазначає, що Bitcoin є грошовим сурогатом, який не має забезпечення реальної вартості, та рекомендує громадянам використовувати послуги лише тих платіжних систем, які внесені Національним банком України до Реєстру платіжних систем, систем розрахунків, учасників цих систем та операторів послуг платіжної інфраструктури.

Для законодавчої визначеності правового статусу криптовалюти у Верховній Раді України зареєстровано декілька законопроектів:

Так, 06 жовтня 2017 року зареєстровано Проект Закону України «Про обіг криптовалюти в Україні» (законопроект № 7183).

Ініціатори законопроекту обґрунтовують необхідність прийняття зазначеного закону тим, що криптовалюта набирає все більшу популярність в усьому світі, її розвиток заборонити технічно неможливо і економічно недоцільно. За даними багатьох міжнародних ЗМІ, Україна входить до країн-лідерів у сфері застосування криптовалюти і технології блокчейн, та є ідеальним місцем для розвитку новітніх технологій. Законодавче закріплення застосування криптовалюти вплине на ряд позитивних змін, як для економіки країни так і для розвитку науково-технічного прогресу, а саме: створення та розвиток нового економічного сектору в Україні; створення робочих місць; збільшення об’єму надходження податків до бюджету. Метою законопроекту є надання офіційного статусу криптовалюті, регуляції правовідносин щодо її обігу, зберігання, володіння, використання та проведення криптовалютних операцій в Україні.

Зазначений законопроект визначає, що криптовалюта отримується як винагорода системи блокчейн, в результаті її генерації у системі блокчейн майнером.

Майнером є будь-яка фізична особа, фізична особа-підприємець або юридична особа, яка за допомогою спеціалізованого обладнання забезпечує працездатність та безпечність системи блокчейн, криптовалютних транзакцій, і, в залежності від правил системи блокчейн, отримує винагороду системи блокчейн та/або набуває права власності на крипто валюту.

Отримана криптовалюта є власністю майнера, та є об’єктом оподаткування.

Суб’єкт криптовалютних операцій має право вільно розпоряджатись криптовалютою, зокрема здійснювати операції з міни (обміну) криптовалюти будь-яких видів на іншу криптовалюту, обмінювати її на електроні гроші, валютні цінності, цінні папери, послуги, товари тощо.

Обмін криптовалюти на електронні гроші, фінансові цінності, цінні папери здійснюється виключно криптовалютною біржою порядок створення та діяльності якої має визначатися Національним Банком України.

Криптовалютна біржа зобов’язана здійснювати моніторинг всіх транзакцій, ідентифікацію та персоніфікацію суб’єкта криптовалютних операцій.

Як зазначають ініціатори законопроекту, прийняття Закону України «Про обіг криптовалюти в Україні» дозволить легалізувати криптовалюту та встановить норми регуляції правовідносин щодо обігу, зберігання, володіння, використання та проведення операцій за допомогою криптовалюти в Україні.

10 жовтня 2017 року в Верховній Раді України було зареєстровано ще один законопроект, який визначає засади функціонування та правового регулювання ринку криптовалют в Україні, а саме Проект Закону України «Про стимулювання ринку криптовалют та їх похідних в Україні» (законопроект № 7183-1).

Ініціатори даного законопроекту обґрунтовують необхідність прийняття закону тим, що електронний вид валют (електронні гроші), як і національна та іноземна валюти, є сучасною формою представлення валюти.

Законопроектом передбачено, що державне регулювання ринку криптовалют та діяльності професійних учасників здійснює регулятор — державний орган, який здійснює державне регулювання та нагляд за діяльністю фінансових компаній, що надають фінансові послуги на ринку криптовалют, та інших учасників цього ринку.

Криптообмінні операції можуть здійснюватися виключно через криптобіржі та пункти обміну криптовалют.

Для здійснення діяльності криптобірж та криптообмінних операцій необхідно отримати спеціальну ліцензію. Мінімальний розмір статутного капіталу криптобіржі повинен становити не менше п'яти мільйонів гривень. Не менше ніж 51 відсоток часток у статутному (складеному) капіталі криптобіржі має належати громадянам України.

Криптобіржі мають право відкривати рахунки у криптовалюті резидентам України (юридичним особам, їх відокремленим підрозділам, фізичним особам), нерезидентам України (юридичним особам-інвесторам, представництвам юридичних осіб в Україні та фізичним особам). Відкриття анонімних рахунків у криптовалюті законопроектом забороняється.

Важливим є те, що згідно даного законопроекту видобування (майнінг) криптовалют мають право здійснювати виключно фізичні особи та юридичні особи, що мають статус суб’єктів підприємницької діяльності.

Також проектом Закону передбачається введення 2% збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з кожної криптообмінної операції.

Таким чином, не дивлячись на швидке зростання ринку криптовалют, та необхідність створення умов для стимулювання такого ринку, обіг криптовалюти в Україні законодавчо поки що не врегульовано.

Сподіваємося, що найближчим часом законодавчий орган України вирішить це питання, а ринок криптовалюти в Україні позитивно вплине на економічний розвиток нашої держави.

Автор консультації: ТОВ HolGroup

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

ЛИСТ

08.12.2014  № 29-208/72889

Національний банк України розглянув звернення від 28.10.2014 р. щодо віднесення операцій з "віртуальною валютою/криптовалютою "Bitcoin" (далі — Bitcoin) до операцій з торгівлі іноземною валютою, а також наявності підстав для зарахування на поточний рахунок в іноземній валюті фізичної особи іноземної валюти, отриманої від продажу Bitcoin, і повідомляє таке.

Відповідно до визначення, наведеного у ст. 1 Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 р. № 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" (далі — Декрет), іноземна валюта — це іноземні грошові знаки у вигляді банкнотів, казначейських білетів, монет, що перебувають в обігу та є законним платіжним засобом на території відповідної іноземної держави, а також вилучені з обігу або такі, що вилучаються з нього, але підлягають обмінові на грошові знаки, які перебувають в обігу, кошти у грошових одиницях іноземних держав і міжнародних розрахункових (клірингових) одиницях, що перебувають на рахунках або вносяться до банківських та інших фінансових установ за межами України.

Статтею 6 Декрету визначений порядок організації торгівлі іноземною валютою. На виконання вимог цієї статті, а також статті 11 Декрету і статті 45 Закону України "Про Національний банк України" постановою Правління Національного банку України від 10.08.2005 р. № 281 затверджене Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою(далі — Положення)(1). Положення встановлює порядок та умови торгівлі іноземною валютою на міжбанківському валютному ринку України та на міжнародних валютних ринках.

__________ 
(1) Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20.08.2005 р. за № 950/11230 (зі змінами).

Поряд з цим, випуск віртуальної валюти Bitcoin не має будь-якого забезпечення та юридично зобов'язаних за нею осіб, не контролюється державними органами влади жодної із країн. Отже, Bitcoin є грошовим сурогатом, який не має забезпечення реальної вартості.

Вважаємо, що діяльність з купівлі-продажу Bitcoin за долари США або іншу іноземну валюту має ознаки функціонування так званих "фінансових пірамід" та може свідчити про потенційну залученість у здійсненні сумнівних операцій відповідно до законодавства про протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму.

Режими функціонування поточних рахунків фізичних осіб в іноземній валюті визначено Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків в національній та іноземних валютах(2) (далі — Інструкція).

__________ 
(2) Затверджена постановою Правління НБУ від 12.11.2003 р. № 492 та зареєстрована в Міністерстві юстиції України 17.12.2003 р. за № 1172/8493 (зі змінами).

Так, згідно із п. 7.12 глави 7 Інструкції на поточні рахунки в іноземній валюті фізичних осіб — резидентів зараховуються, зокрема:

валюта за платіжними документами, що надіслані з-за кордону на ім'я власника рахунку відповідно до законодавства України;

валюта, переказана з-за кордону на ім'я власника рахунку у випадках, передбачених нормативно-правовими актами Національного банку з питань валютного регулювання.

Враховуючи наведене, вважаємо, що уповноважені банки не мають правових підстав для зарахування іноземної валюти, отриманої від продажу Bitcoin за кордоном.

В той же час пропонуємо звернути увагу на таке.

Європейське банківське управління (European Banking Authority, EBA) (далі — ЄБА) закликало банки Європейського Співтовариства (далі — ЄС) утриматися від операцій з криптовалютами, включаючи Bitcoin, доки не буде створена система правил, яка зможе запобігти зловживанням.

ЄБА рекомендувало владі ЄС розробити систему правил і захисних заходів для торгових платформ і створити окремі комісії зі спостереження за кожною електронною системою. Поки ж банкам слід утриматися від операцій з купівлі-продажу або навіть володінням криптовалютами.

Враховуючи викладене, застерігаємо громадян та юридичних осіб щодо використання віртуальних валют для обміну на товари або грошові кошти, оскільки це пов'язано з ризиком повної втрати коштів, що задіяні у таких операціях, а також ризиком залучення таких осіб до діяльності, пов'язаної з легалізацією (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму.

З метою захисту прав споживачів, безпечності здійснення переказу коштів Національний банк України рекомендує громадянам використовувати послуги лише тих платіжних систем, систем розрахунків, які внесені Національним банком України до Реєстру платіжних систем, систем розрахунків, учасників цих систем та операторів послуг платіжної інфраструктури.

Заступник директора 
Генерального департаменту 
грошово-кредитної політики

О. Арсенюк

 

Источник