Не пропусти

Підвищення рівня аліментів у 2017 році

Актуальним питанням сімейного права, яке викликає значний інтерес серед громадян, є питання аліментів. Важливою проблемою українського законодавства продовжує залишатись призначення «мізерного» розміру аліментів, що значно впливає на можливості забезпечення належного розвитку дитини.

Позитивним моментом на шляху забезпечення інтересів дітей став Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту права дитини на належне утримання шляхом вдосконалення порядку стягнення аліментів» № 4928 від 08.07.2016. Проект Закону прийнято Верховною Радою України та станом на 02.06.2017 відправлено на підпис Президенту України. Зазначеним законом передбачено внесення важливих змін до Сімейного кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Закону України «Про судовий збір». У даній статті зупинимось на змінах, що передбачені Законом в частині регулювання аліментів.

  1. Згідно з чинною редакцією ч. 2 ст. 182 Сімейного кодексу України мінімальний розмір аліментів на одну дитину не може бути меншим, ніж 30 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

Станом на 02.06.2017 прожитковий мінімум для дітей віком до 6 років становить – 1426 грн., для дітей віком від 6 до 18 років – 1777 грн. Відповідно мінімальний розмір аліментів згідно чинної редакції Сімейного Кодексу України для дітей віком до 6 років становить 427, 80 грн., для дітей віком від 6 до 18 років – 533, 10 грн.

Положеннями ч. 2 ст. 182 Сімейного Кодексу України в редакції, що пропонується, передбачено наступне: «Розмір аліментів має бути необхідним та достатнім для забезпечення гармонійного розвитку дитини. Мінімальний розмір аліментів на одну дитину не може бути меншим, ніж 50 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку».

З проаналізованих положень випливає, що мінімальний розмір аліментів на одну дитину не може бути меншим, ніж 713 грн. для дитини віком до 6 років та 888, 50 грн. для дітей віком від 6 до 18 років.

Звичайно, визначений законодавцем мінімальний розмір аліментів й в редакції, що пропонується не може забезпечити гідного рівня проживання дитини. Проте підвищення рівня мінімального розміру аліментів безсумнівно можна охарактеризувати, як таке, що покращило становище дітей.

  1. Важливим положенням Закону на шляху захисту інтересів дітей стало внесення до обставин, які враховуються судом при визначенні розміру аліментів наявність рухомого та нерухомого майна, грошових коштів; доведені стягувачем аліментів витрати платника аліментів, у тому числі на придбання нерухомого або рухомого майна, сума яких перевищує десятикратний розмір прожиткового мінімуму для працездатної особи, якщо платником аліментів не доведено джерело походження коштів. Вважаємо зазначене положення позитивним зрушенням в механізмі призначення аліментів, оскільки, на практиці, доволі часто особа, що зобов’язана сплачувати аліменти не має місця офіційного працевлаштування, проте при цьому володіє значними матеріальними статками. З набуттям чинності змін до Сімейного кодексу України приховані доходи платника аліментів стануть підставою призначення вищої суми аліментів.
  2. Положеннями ч. 3 ст. 184 чинного Сімейного кодексу України (в чинній редакції) передбачено, що якщо розмір аліментів, визначений судом у твердій грошовій сумі, менше мінімального розміру аліментів, то дитині призначається відповідно до закону державна допомога в розмірі різниці між визначеним розміром аліментів і 30 відсотками прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. Проте нова редакція Сімейного кодексу не міститиме зазначеного положення.
  3. Законом пропонується доповнити ст. 183 Сімейного кодексу України частиною 5, яка передбачатиме право батьків чи інших законних представників, з якими проживає дитина, звернутися до суду із заявою про видачу судового наказу про стягнення аліментів в наступних розмірах: на 1 дитину – однієї чверті, на 2 дітей – однієї третини, на трьох і більше дітей – половини заробітку платника податків. Проте розмір аліментів, що вимагаються, має становити не більше десяти прожиткових мінімумів на дитину відповідного віку на кожну дитину (станом на 02.06.2017 – не більше 14260 грн. для дитини віком до 6 років та не більше 17770 грн. для дитини віком від 6 до 18 років).
  4. Слід зауважити, що згідно з п. 2  Прикінцевих положень до Закону Кабінет Міністрів України протягом одного місяця від дати опублікування має прийняти нормативно-правові акти, необхідні для реалізації Закону.

До того ж при набутті чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту права дитини на належне утримання шляхом вдосконалення порядку стягнення аліментів» отримувачі аліментів можуть звернутися до суду із позовною заявою про збільшення розміру аліментів на підставі ст. 192 Сімейного Кодексу України. Адже з’являться можливості щодо перегляду розміру аліментів, оскільки, згідно зі змінами, законодавець передбачає можливість врахування при визначенні розміру аліментів витрат платника аліментів, щодо яких відсутня інформація про джерела походження та наявність рухомого, нерухомого майна, грошових коштів.

Таким чином, наведені зміни до Сімейного кодексу України можна вважати важливим кроком вперед на шляху покращення механізму призначення аліментів. До того ж позитивною зміною вбачається підвищення мінімального розміру аліментів, адже таке підвищення дозволить покращити становище дітей.

Автор: HolGroup

Джерело:

Протокол