Строки в нових процесуальних кодексах (інфографіка)

Аналитика правоприменения

Будь-які дії в суді пов’язані зі строками їх здійснення, які регламентовані відповідним процесуальним законодавством. Строки розгляду справ, подання доказів, оскарження прийнятих рішень і вчинення інших процесуальних дій тепер змінено. У цій статті ми намагались описати основні зміни, що стосуються строків.

Під процесуальним строком розуміють строк, в межах якого вчиняються певні процесуальні дії. Як і раніше, процесуальні строки в нових ГПК, ЦПК та КАС України розділено на два види, ті що встановлені: 1) законом; та 2) судом. Законодавчим нововведенням є впровадження принципу розумності процесуального строку, яким повинен керуватися суд при встановленні строку для вчинення процесуальних дій. У нових кодексах визначено, що розумним є строк, якщо він передбачає час, достатній, з урахуванням обставин справи, для вчинення процесуальної дії, та відповідає завданню господарського, цивільного або адміністративного судочинства.

Основні групи процесуальних строків нових ГПК, ЦПК та КАС України однакові. Це стосується як строків, встановлених для відкриття провадження у справі, так і строків, що регламентують подальший «рух» справи по судовим інстанціям, у тому числі в різних формах судочинства. Так, в чинному процесуальному законодавстві (повністю або частково) встановлено однакові строки для відкриття провадження у справі — протягом 5 днів; повідомлення про дату судового засідання — завчасно, але не пізніше, ніж за 5 днів до засідання; для подачі доказів; розгляду справи у суді першої, апеляційної та касаційної інстанціях; для розгляду заяви про забезпечення позову; в справах про скасування рішень третейського суду та ін.

Приведенням вищевказаних груп процесуальних строків до тотожності були усунені раніше існуючі законодавчі передумови для відмінності строків здійснення однакових процесуальних дій в різних юрисдикціях. Тепер незалежно від того, в який суд (загальний, адміністративний або господарський) подано позов, строки його розгляду в позовному провадженні будуть однаковими. Встановлений в нових кодексах повний строк розгляду справи в порядку загального позовного провадження становить 125 днів, з яких: 5 днів на відкриття провадження у справі, 60 днів на проведення підготовчого провадження, строк якого може бути продовжено ще на 30 днів, і 30 днів на розгляд справи по суті. Для спрощеного позовного провадження такий строк становить 65 днів, з яких: 5 днів на відкриття провадження у справі, 60 днів на розгляд справи. З цього слідує, що строки розгляду справ судами першої інстанції, загалом, стали більш тривалими. З іншого боку, всі перераховані строки розгляду справ у ГПК, ЦПК та КАС України вказано як граничні, виходити за які не можна. В цьому проявляється законодавча гарантія своєчасного захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав та законних інтересів особи, яка звернулася до суду за їх захистом. При цьому, в залежності від складності та конкретних обставин тієї чи іншої справи, остання може бути розглянута суддею швидше вищевказаних строків.

Олексій Фелді

Деякі строки здійснення процесуальних дій одночасно встановлюються як законом, так і судом. Йдеться про строк реалізації відповідачем такого важливого процесуального права, як подання відзиву на позов. Такий відзив, за нормами нових ГПК, ЦПК та КАС України подається в строк, встановлений судом, який, не може бути меншим 15 днів з дня вручення відповідачу ухвали про відкриття провадження у справі. В цей же строк відповідач має право подати й зустрічний позов.

Серед строків, що встановлюються судом, слід виділити подання позивачем відповіді на відзив, і подальше подання відповідачем заперечення на відповідь позивача на відзив. Все це також є нововведеннями процесуального законодавства.

Новим процесуальним законодавством збільшені строки апеляційного оскарження як ухвал — 10 днів за ГПК України, 15 днів за ЦПК та КАС України, так і рішень судів першої інстанції — 20 днів за ГПК України і 30 днів за ЦПК та КАС України відповідно. Сам строк на апеляційне оскарження відраховується з дня проголошення повного тексту оскаржуваних ухвали або рішення суду першої інстанції. Якщо ж суд проголосив лише скорочене рішення або розгляд справи здійснювався без повідомлення учасників, то строк відраховується з дати складення повного тексту судового рішення.

Також, в ЦПК та КАС України збільшено строки касаційного оскарження, які тепер складають 30 днів з дня проголошення оскаржуваних ухвали або постанови суду апеляційної інстанції. За ГПК України строк касаційного оскарження, як і раніше, становить 20 днів.

Розгляд справи касаційним судом за ГПК, ЦПК та КАС України становить 60 днів на рішення суду першої інстанції після його апеляційного перегляду і постанову суду апеляційної інстанції, та 30 днів на оскаржувану ухвалу.

Процесуальні строки, в рамках яких справа повинна передаватися на розгляд Великої палати Верховного Суду, строк розгляду справи Великою палатою Верховного Суду і його подальшого повернення в нормах нових кодексів прямо не визначено, з чого можна зробити висновок, що такі строки обмежені загальним строком розгляду касаційної скарги.

Источник