У РАЗІ ПОШИРЕННЯ НЕДОСТОВІРНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПОСАДОВОЮ ЧИ СЛУЖБОВОЮ ОСОБОЮ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ НАЛЕЖНОГО ВІДПОВІДАЧА НЕОБХІДНО З'ЯСОВУВАТИ, ВІД ІМЕНІ КОГО ЦЯ ОСОБА ВИСТУПАЄ

У разі поширення недостовірної інформації посадовою чи службовою особою для визначення належного відповідача необхідно з'ясовувати, від імені кого ця особа виступає

Суди розглядали справу за позовом особи до міського голови про захист честі, гідності та ділової репутації. Позивач зазначав, що на апаратній нараді міський голова розповсюдив відносно нього недостовірну, неправдиву інформацію про вчинення ним злочинів, у зв’язку з чим були порушені його немайнові права. Просив суд визнати інформацію недостовірною та зобов’язати міського голову спростувати поширену недостовірну інформацію.

Суд першої інстанції позов задовольнив, визнав недостовірною інформацію та зобов’язав міського голову на найближчій апаратній нараді її спростувати.

Суд, проаналізувавши зміст розповсюдженої міським головою інформації відносно позивача, характер його висловлювань, дійшов висновку, що вона не містить критичних оцінок дій позивача, мовно-стилістичних засобів у вигляді сатири, гіпербол та алегорій, лінгвістичних конструкцій, що характерні для оціночних суджень та підкреслюють суб’єктивність висловлювання розповсюджувача. Відповідач запевняв присутніх на нараді, що має докази достовірності розповсюдженої ним інформації, проте до суду відповідач не надав доказів для доведення правдивості, достовірності розповсюдженої відносно позивача інформації.

Апеляційний суд скасував рішення суду першої інстанції та у задоволенні позову відмовив. Суд апеляційної інстанції дійшов висновку, що належним відповідачем у справі має бути міська рада.

Так, апеляційний суд послався на п. 11 постанови Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику у справах про захист гідності та честі фізичної особи, а також ділової репутації фізичної та юридичної особи» від 27 лютого 2009 року №1, відповідно до якого відповідачем у випадку поширення інформації, яку подає посадова чи службова особа при виконанні своїх посадових (службових) обов’язків, зокрема при підписанні характеристики тощо, є юридична особа, в якій вона працює.

Суд апеляційної інстанції зазначив, що у разі поширення такої інформації посадовою чи службовою особою для визначення належного відповідача судам необхідно з’ясовувати, від імені кого ця особа виступає. Якщо посадова чи службова особа виступає не від імені юридичної особи і не при виконанні посадових (службових) обов’язків, то належним відповідачем є саме вона.

Апеляційний суд вказав, що події відбувались на апаратній нараді при міському голові, тобто відповідач був при виконанні свої посадових обов’язків та виступав від імені міської ради, якій він підзвітний та підконтрольний. А позивач помилково вважає, що його права порушені та мають бути відновлені саме посадовою особою — міським головою.

Один із суддів судової колегії не погодився з такою позицією та у окремій думцізазначив, про те, що відповідно до ч. 1 ст. 5 Закону України «Про місцеве самоврядування» система місцевого самоврядування включає: територіальну громаду; сільську, селищну, міську раду; сільського, селищного, міського голову; виконавчі органи сільської, селищної, міської ради; старосту; районні та обласні ради, що представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст; органи самоорганізації населення. А згідно з положеннями ст. 12 цього Закону міський голова є головною посадовою особою територіальної громади міста.

Суддя вказав, що, оскільки законом виділено міського голову серед структури органів місцевого самоврядування як окрему посадову особу, яка виступає самостійним суб’єктом владних повноважень від імені територіальної громади, що його обрала, та не є посадовою особою міської ради, позовні вимоги про захист честі, гідності та ділової репутації внаслідок особистих висловлювань міського голови заявлені до належного відповідача.

ВССУ підтримав позицію апеляційного суду та залишив його рішення без змін.

Так, частиною 6 ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування» встановлено, що при здійсненні наданих повноважень сільський, селищний, міський голова є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед територіальною громадою, відповідальним — перед відповідною радою.

ВССУ зазначив, що, оскільки оспорювана позивачем інформація була поширена міським головою на апаратній нараді, саме міська рада повинна відповідати за порушення прав позивача на повагу до своєї честі, гідності та ділової репутації, внаслідок поширення оспорюваної інформації (ухвала від 09.11.2017 у справі № 591/6519/16-ц).

Українське право