Не пропусти

Відповідальність готелю за збереження речей клієнтів

Схоронність особистих речей та грошей під час перебування в готелі є актуальним питанням для кожного, хто з тих чи інших причин орендує в ньому номер. Здебільшого, адміністрація готелю намагається уникнути відповідальності, попереджуючи осіб про їх персональний нагляд за своїми речами. То чи дійсно такі дії адміністрації  звільняють готель від відповідальності за збереження ваших речей? І як убезпечити себе та відстояти свої права, якщо раптом стався прикрий випадок і ваші речі були викрадені, загублені чи знищені під час перебування в готелі?

З іншого боку, ми розглянемо також й можливу позицію захисту готелю від знахабнілих клієнтів, які насправді не втрачали своїх речей та/або грошей, та безпідставно шантажують адміністрацію готелю.

Варто звернути увагу на те, що порядок зберігання особистих речей, відрізняється від порядку зберігання грошей клієнта. Відповідальність готелю за викрадення, загублення або знищення особистих речей клієнта також відрізняється від відповідальності за викрадення, загублення або знищення його грошей.

     Особисті речі.

У даному випадку, за договором зберігання речей у готелі у правовідносини вступають дві сторони: готель в якості зберігача та споживач готельних послуг в якості поклажодавця (клієнта).

Відповідно до ч. 1 ст. 975 Цивільного кодексу України (далі – ЦК) готель відповідає за схоронність речей, внесених до готелю особою, яка проживає у ньому. Річ вважається такою, що внесена до готелю, якщо вона передана працівникам готелю або знаходиться у відведеному для особи приміщенні. Аналогічний обов’язок готелю по зберіганню речей, переданих особою працівникам готелю (до камери схову, сейфу тощо) або тих, які знаходяться у відведеному для споживача приміщенні (готельний номер), встановлено Правилами користування готелями й аналогічними засобами розміщення та надання готельних послуг, які затверджені наказом Державної туристичної адміністрації України від 16.03.2004 № 19 (далі – Правила).

У разі викрадення, загублення або знищення особистих речей обов’язковою умовою їх повернення власнику або відшкодування йому шкоди є обов’язок громадянина негайно повідомити про це адміністрацію готелю (ч. 3 ст. 975 ЦК). При цьому, аналіз абз. 2 ч. 3 ст. 975 ЦК дає підстави вважати, що під негайним слід розуміти повідомлення адміністрації готелю про зниклі або викрадені речі до закінчення періоду проживання особи в готелі. Тобто, якщо ви виявите втрату вже після виїзду з готелю, то відстояти свої права буде досить важко.

Якою повинна бути позиція клієнта готелю. Він може захистити свої права, посилаючись на ч. 1 ст. 975 ЦК та п. 11 Правил, зазначаючи про обов’язок готелю зберігати речі. Проте, в даному випадку він має надати докази, що була виконана одна з двох умов: розміщення особистих речей в своєму готельному номері або передача їх працівникам готелю на зберігання. Інакше, якщо речі були залишені в коридорі або вітальні та були викрадені, адміністрація готелю не несе ніякої відповідальності. Більш того, вимоги клієнта про відшкодування втрачених речей, мають бути задоволені адміністрацією лише в разі, якщо повідомлення було надано готелю до моменту виселення клієнта. У разі відмови адміністрації, клієнту варто звернутися в суд з позовною заявою про відшкодування шкоди з поданням доказів, які підтверджують факт оренди ним номеру, факт повідомлення адміністрації готелю та подати клопотання про витребування доказів у вигляді записів з камер відеоспостереження.

Якою може бути позиція готелю. Представник готелю може посилатися на те, що даний договір є договором приєднання (ст. 634 ЦК), оскільки готелем, як правило, були внесені застереження щодо звільнення зберігача від обов’язку схоронності речей, на що споживач погодився шляхом укладення договору. Проте, дане застереження може бути відхилене у зв’язку з тим, що воно суперечить ст. 975 ЦК, яка є спеціальною нормою. У разі судового розгляду представник готелю має надавати докази (запис з камер відео спостереження, показання свідків тощо) про те, що клієнт або не повідомив адміністрацію негайно, або про те, що він не вніс речі до готелю (не передав речі на зберігання або не розмістив у своєму номері).

     Гроші та інші цінності.

Відповідно до ч. 2 ст. 975 ЦК готель відповідає за втрату грошей, інших цінностей (цінних паперів, коштовностей) лише за умови, що вони були окремо передані готелю на зберігання. У даному випадку під «окремим переданням готелю на зберігання» слід розуміти поміщення грошей або інших цінностей в камери схову або у готельний сейф. Відповідно, під час передання грошей або інших цінностей клієнтом готелю на зберігання, адміністрацією готелю надається клієнту відповідна квитанція або інший спеціальний знак (ключі, знак з номером сейфу тощо).

Якою може бути позиція клієнта готелю. Якщо речі дійсно були передані на зберігання, потрібно посилатися на норму ч. 2 ст. 975 ЦК, відповідно до якої готель відповідає за втрату грошей. Зазначене клієнт може підтвердити документальними доказами у вигляді квитанції або іншого спеціального знаку.

Якою може бути позиція готелю. Потрібно посилатися на вказівку про те, що адміністрація готелю не несе відповідальності за цінні речі (якщо відсутній доказ окремого передання клієнтом грошей на зберігання). Про неможливість окремого зберігання адміністрація може надати докази про відсутність в готелю додаткових послуг даного роду, що підтверджується відсутністю сейфів, камер схову тощо.

Якщо гроші були передані на зберігання, потрібно надати докази порушення з боку клієнта порядку передання таких грошей на зберігання. Наприклад, це стосується тих випадків, коли: 1) готель не надає додаткових послуг зі зберігання грошей, а клієнт наполягає на зберіганні готелем грошей в будь-яких інших відмінних від камер схову місцях; 2) всі наявні камери схову в готелі зайняті, а клієнт під свою відповідальність дозволив зберігати гроші в інших місцях.

Підсумовуючи вище сказане, можна зазначити, що міра відповідальності готелю залежить від конкретних обставин справи та юридично важливих фактів, які були наведені нами в цій статті, знання яких дає можливість самостійно захистити та відстояти свої права.

Автор консультації: ТОВ HolGroup

Источник