Не пропусти

В Україні виникла цікава ситуація з суддями всіх рівнів. Чи ці судді є легітимними ?

Закон України №2453 « Про судоустрій і статус суддів» №2453-VI від 07.07.2010 ( в редакції від 02.03.2015 р.)

Стаття 55. Присяга судді

1. Особа, вперше призначена на посаду судді, набуває повноважень судді після складення присяги судді такого змісту:
«Я, (ім’я та прізвище), вступаючи на посаду судді, урочисто присягаю об’єктивно, безсторонньо, неупереджено, незалежно та справедливо здійснювати правосуддя, підкоряючись лише закону та керуючись принципом верховенства права, чесно і сумлінно виконувати обов’язки судді, дотримуватися морально-етичних принципів поведінки судді, не вчиняти дій, що порочать звання судді та принижують авторитет судової влади».

Закон України « Про судоустрій і статус суддів» №2453-VI від 07.07.2010 (в редакції на 29.03.2015 р.) :

Стаття 56. Присяга судді

1. Особа, призначена на посаду судді, набуває повноважень судді після складення присяги судді такого змісту:
«Я, (ім’я та прізвище), вступаючи на посаду судді, урочисто присягаю Українському народові об’єктивно, безсторонньо, неупереджено, незалежно, справедливо та кваліфіковано здійснювати правосуддя від імені України, керуючись принципом верховенства права, підкоряючись лише закону, чесно і сумлінно здійснювати повноваження та виконувати обов’язки судді, дотримуватися етичних принципів і правил поведінки судді, не вчиняти дій, що порочать звання судді або підривають авторитет правосуддя».

До 29.03.2015 року, в ст. 55 Закону України « Про судоустрій і статус суддів», було вказано в тексті присяги : «урочисто присягаю об’єктивно, безсторонньо …»

НОВА ПРИСЯГА була прийнята Законом України від 12.02.2015
№ 192-VIII «Про забезпечення права на справедливий суд»
28 березня 2015 року набула чинності нова редакція Закону України «Про судоустрій і статус суддів»

Після 29.03.2015 року вже в ст.56 Закону України «« Про судоустрій і статус суддів», було вказано в тексті присяги : «урочисто присягаю Українському народові об’єктивно, безсторонньо …»

Але тепер виникає питання чи можна вважати легітимними тих суддів, які приймали присягу до 29.03.2015 г. і тепер продовжують працювати суддями або не можна. Адже раніше вони не присягали НОВУ ПРИСЯГУ , з новим доповненням «Українському народові » , то як бути ?

На мою думку дані судді не можуть працювати суддями, поки не приймуть НОВУ ПРИСЯГУ ( НОВИЙ текст присяги ) , згідно ст.57 чинного Закону України «Про судоустрій і статус суддів № 1402-VIII від 02.06.2016 «, так як рішення винесені такими нелегітимними суддями не можуть бути законними , бо діяльність цих суддів протирічить ст.ст.1,8,21,22,24,55,64,124,127 Конституції України і слова судді :
«…об’єктивно, безсторонньо, неупереджено, незалежно та справедливо здійснювати правосуддя, підкоряючись лише закону та керуючись принципом верховенства права, чесно і сумлінно виконувати обов’язки судді, дотримуватися морально-етичних принципів поведінки судді, не вчиняти дій, що порочать звання судді та принижують авторитет судової влади» , який не прийняв НОВУ ПРИСЯГУ втрачають будь який сенс.
Такой суддя не має права ухвалювати судове рішення іменем України, так як порушено
ст.57 Закону України «Про судоустрій і статус суддів № 1402-VIII від 02.06.2016 » , де вказується :
«Стаття 57. Присяга судді
1. Особа, призначена на посаду судді, набуває повноважень судді після складення присяги судді такого змісту:…. »
з якої випливає, що судді які не прийняли НОВУ ПРИСЯГУ , не мають повноважень виконувати функції суддї, в тому числі виносити будь-які рішення у справах -судді нелегітимні і не можуть вважатися суддями. І тільки після прийняття НОВОЇ ПРИСЯГИ судді набувають повноважень, стають легітимними.
І це торкається суддів всіх рівнів, бо вони всі приймали присягу до зміни її в
Законі України « Про судоустрій і статус суддів» №2453-VI від 12.02.2015 р. (в редакції
на 29.03.2015 р.)

Про вищевказане ніхто не вказує , в першу чергу на це мала би вказати
Верховна Рада України, але тепер виходить , що будь- яке судове рішення
можна спростувати лише на тому, що судді, які виносили рішення в суді є нелегітимними,
( це вооо суддів),.

З вищевказаного можна стверджувати слідуюче :

1. Судді, котрі не прийняли НОВУ ПРИСЯГУ , після зміни редакції Закону України
« Про судоустрій і статус суддів» №2453-VI від 07.07.2010 (в редакції на 29.03.2015 р.) не мають права працювати суддями в Україні, бо згідно даного закону вони не мають таких повноважень. Діяльність даних суддів протирічить ст.ст.1,8,21,22,24,55,64,124,127 Конституції України ,ст.ст. 1, 2 ,4, 5, п.1, п3 ст.7, ст.9, п.1ст.52, п.1,п.6,аб1) п.6, аб)1 п.7 ст.56, ст.57 чинного Закону України « Про судоустрій і статус суддів»

2. Рішення , прийняті суддями, які не прийняли НОВУ ПРИСЯГУ, згідно Закону України » « Про судоустрій і статус суддів» , не є законними і не відповідають положенням Конституції України, чинному на сьогодні Закону України « Про судоустрій і статус суддів».

3. Згідно вищевказанної ст.57 діючого Закону України « Про судоустрій і статус суддів» судді, які раніш були повноважені виконувати свої обов’язки судді, згідно старої присяги, після прийняття Закону України « Про судоустрій і статус суддів» вже з НОВОЮ ПРИСЯГАЮ і не прийняли НОВУ ПРИСЯГУ стали ОСОБАМИ, тобто вони втратили автоматично звання судді.

4. Дії таких ОСІБ є незаконними, протирічать основам українського судочинства, і порушують права і свободи громадян України згідно Закону України « Про забезпечення права на справедливий суд » ст.ст.1,8,21,22,24,55,64,124,127
Конституції України, ст.6 Європейської Конвенції з прав людини та ст.ст. 1,2,7,10,11 Загальної Декларації з прав людини.

Читайте також :

1. Анатолий Трофименко : О незаконности и несоответствии ч.1ст.49, ч.1п.4 ст.51 Закона Украины » О выборах Президента Украины» Конституции Украины : https://sveola.blogspot.com/2016/03/24072009-25.html

2. Анатолій Трофименко : Кому присягає Уповноважений Верховної Ради України з прав людини ? : https://sveola.blogspot.com/2017/01/blog-post_81.html

Джерело