Не пропусти

ВАСУ. точніше суддя, нагадав про "адвокатську монополію"...

26 жовтня 2017 року К/800/34775/17 Суддя Вищого адміністративного суду України Борисенко І.В.

«Вказана касаційна скарга підлягає залишенню без руху з наступних підстав.

Відповідно до ч. 3 ст. 131-2 Конституції України, норми якої набрали чинності з 01 січня 2017 року, виключно адвокат здійснює представництво іншої особи в суді, а також захист від кримінального обвинувачення.
Крім того, згідно п. 11 Перехідних положень Конституції представництво відповідно до пункту 3 частини першої статті 131-1 та статті 131-2 цієї Конституції виключно прокурорами або адвокатами у Верховному Суді та судах касаційної інстанції здійснюється з 1 січня 2017 року; у судах апеляційної інстанції — з 1 січня 2018 року; у судах першої інстанції — з 1 січня 2019 року.

Відповідно до ч.ч. 1-3 ст. 26 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» адвокатська діяльність здійснюється на підставі договору про надання правової допомоги. Документами, що посвідчують повноваження адвоката на надання правової допомоги, можуть бути: 1) договір про надання правової допомоги; 2) довіреність; 3) ордер; 4) доручення органу (установи), уповноваженого законом на надання безоплатної правової допомоги. Ордер — письмовий документ, що у випадках, встановлених цим Законом та іншими законами України, посвідчує повноваження адвоката на надання правової допомоги. Ордер видається адвокатом, адвокатським бюро або адвокатським об’єднанням та повинен містити підпис адвоката. Рада адвокатів України затверджує типову форму ордера. Повноваження адвоката як захисника або представника в господарському, цивільному, адміністративному судочинстві, кримінальному провадженні, розгляді справ про адміністративні правопорушення, а також як уповноваженого за дорученням у конституційному судочинстві підтверджуються в порядку, встановленому законом.

Згідно ч. 3 ст. 56 КАС України представники беруть участь в адміністративному процесі на основі договору або закону.

Частинами 1 та 5 ст. 58 КАС України встановлено, що повноваження представників, які беруть участь в адміністративному процесі на основі договору, на здійснення представництва в суді повинні бути підтверджені довіреністю. Оригінали довіреностей або засвідчені підписом судді копії з них приєднуються судом до справи. Повноваження адвоката як представника можуть також посвідчуватися ордером, дорученням органу (установи), уповноваженого законом на надання безоплатної правової допомоги, або договором про надання правової допомоги. До ордера обов’язково додається витяг із договору, у якому зазначаються повноваження адвоката як представника або обмеження його прав на вчинення окремих процесуальних дій. Витяг засвідчується підписом сторін.

Всупереч вимогам наведених норм, касаційна скарга, подана від імені позивача (Товариства з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВИЙ ДІМ «СОДРУЖЕСТВО»), підписана представником ОСОБА_1 за довіреністю б/н від 05.07.2017, в якій відсутні відомості про те, що вказана особа є адвокатом.

Таким чином, скаржнику необхідно надати суду оформлений належним чином документ на підтвердження того, що представник позивача ОСОБА_1 є адвокатом.»

Джерело