Верховна Рада прийняла за основу законопроект про КСУ

Верховна Рада прийняла за основу проект Закону № 6427-д «Про Конституційний Суд України».

Згідно з проектом, Конституційний Суд України є органом конституційної юрисдикції, який забезпечує верховенство Конституції України, вирішує питання про відповідність Конституції України законів України та у передбачених Конституцією України випадках інших актів, здійснює офіційне тлумачення Конституції України, а також інші повноваження відповідно до Конституції України.

Проектом пропонується встановити, що склад Суду становить 18 суддів Конституційного Суду. Президент України, Верховна Рада України та з’їзд суддів України призначають по шість суддів Конституційного Суду.

Згідно з проектом, Суд є повноважним здійснювати конституційне провадження, якщо у його складі є щонайменше 12 суддів Конституційного Суду, які набули повноважень згідно зі статтею 17 цього Закону.

У складі Суду діють Велика палата, два сенати та шість колегій. Велика палата діє у складі всіх суддів Конституційного Суду. Сенат діє у складі дев’яти суддів Конституційного Суду. Якщо кількість суддів Конституційного Суду є меншою за 18, Сенат є повноважним за умови участі в ньому щонайменше шести суддів Конституційного Суду. Колегія діє у складі трьох суддів Конституційного Суду.

Проектом пропонується визначити повноваження Суду, до яких належить:

вирішення питань про відповідність Конституції України (конституційність) законів України та інших правових актів Верховної Ради України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України, правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим;

офіційне тлумачення Конституції України;

надання за зверненням Президента України або щонайменше сорока п’яти народних депутатів України, або Кабінету Міністрів України висновків про відповідність Конституції України чинних міжнародних договорів України або тих міжнародних договорів, що вносяться до Верховної Ради України для надання згоди на їх обов’язковість;

надання за зверненням Президента України або щонайменше сорока п’яти народних депутатів України висновків про відповідність Конституції України (конституційність) питань, які пропонуються для винесення на всеукраїнський референдум за народною ініціативою;

надання за зверненням Верховної Ради України висновку щодо додержання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту в межах, визначених статтями 111 і 151 Конституції України;

надання за зверненням Верховної Ради України висновку щодо відповідності законопроекту про внесення змін до Конституції України вимогам статей 157 і 158 Конституції України;

надання за зверненням Верховної Ради України висновку про порушення Верховною Радою Автономної Республіки Крим Конституції України або законів України;

вирішення питань про відповідність Конституції України та законам України нормативно-правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим за зверненням Президента України згідно з частиною другою статті 137 Конституції України;

вирішення питань про відповідність Конституції України (конституційність) законів України (їх окремих положень) за конституційною скаргою особи, яка вважає, що застосований в остаточному судовому рішенні в її справі закон України суперечить Конституції України.

Посадовий оклад судді Конституційного Суду встановлюється у розмірі посадового окладу судді Верховного Суду. Суддям Конституційного Суду, які обіймають посади секретаря Колегії, виплачується щомісячна доплата у розмірі 5 відсотків посадового окладу Судді; заступника Голови Суду – 10 відсотків посадового окладу Судді; Голови Суду – 15 відсотків посадового окладу Судді.

Суддя Конституційного Суду у відставці отримує щомісячне довічне грошове утримання, яке виплачується у розмірі 50 відсотків винагороди судді Конституційного Суду.

У доопрацьованому законопроекті удосконалено конкурсні засади відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України, як загальні, так і в частині діяльності Комітету, до предмета відання якого належать питання правового статусу Конституційного Суду України; виключено положення про необхідність сплати збору за подання конституційної скарги суб’єктами, які її подають; узгоджено з нормами Кодексу України про адміністративні правопорушення приписи законопроекту щодо відповідальності за порушення порядку проведення пленарних засідань у Конституційному Суді України; уточнено статтю, що регулює визначення Конституційним Судом України строку втрати чинності актом (його окремими положеннями); детальніше сформульовано норми законопроекту про зміну юридичної позиції Конституційного Суду України та її конкретизацію; доопрацьовано пункти 3 і 4 Прикінцевих положень законопроекту з метою врегулювання питання щодо конституційних скарг, поданих до набрання чинності Законом.

Источник: ukrainepravo.com