Не пропусти

Вища рада правосуддя опублікувала рішення про відмову у внесенні подання про призначення Матюхіна В.І. суддею Верховного суду

Акти Вищої ради юстиції

Про відмову у внесенні подання Президентові України про призначення Матюхіна В.І. на посаду судді Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду

 

УКРАЇНА

ВИЩА  РАДА  ПРАВОСУДДЯ

РІШЕННЯ

 

 29 вересня 2017 року                  Київ                    № 2955/0/15-17  
Про відмову у внесенні подання Президентові України про призначення Матюхіна В.І. на посаду судді Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду  

 

 

Вища рада правосуддя, розглянувши рекомендацію Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, матеріали про призначення Матюхіна Володимира Івановича на посаду судді Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду та заслухавши висновок члена Вищої ради правосуддя,

 

встановила:

 

Вища кваліфікаційна комісія суддів України (далі – ВККС, Комісія) рішенням від 28 липня 2017 року № 612/вс-17 рекомендувала призначити Матюхіна В.І. на посаду судді Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду та направила рекомендацію разом із відповідними матеріалами до Вищої ради правосуддя.

Згідно з розділом XІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 2 червня 2016 року № 1402-VIII (далі – Закон № 1402-VIII) Верховний Суд утворюється у порядку та у складі, що визначені цим Законом, судді Верховного Суду призначаються за результатами конкурсу, проведеного відповідно до вказаного Закону.

Відповідно до абзацу восьмого пункту 13 розділу ІІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про Вищу раду правосуддя» від                          21 грудня 2016 року № 1798-VIII (далі – Закон № 1798-VIII) Вища рада правосуддя розглядає питання щодо призначення суддів вищого спеціалізованого суду або Верховного Суду в порядку, передбаченому статтею 36 цього Закону. Особливості призначення на посади суддів вищого спеціалізованого суду або Верховного Суду визначаються статтею 81 Закону № 1402-VIII.

Згідно зі статтею 36 Закону № 1798-VIII призначення на посаду судді здійснюється Президентом України за поданням Вищої ради правосуддя. Вища рада правосуддя ухвалює рішення щодо внесення Президентові України подання про призначення судді на посаду за результатами розгляду рекомендації Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, до якої обов’язково додається особова справа (досьє) кандидата на посаду судді. За результатами попереднього розгляду доповідач складає висновок щодо можливості призначення судді на посаду та виносить такий висновок на розгляд Вищої ради правосуддя.

За результатами попереднього розгляду матеріалів член Вищої ради правосуддя Мамонтова І.Ю. склала висновок щодо можливості призначення Матюхіна В.І. на посаду судді Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду.

Заслухавши доповідача – члена Вищої ради правосуддя Мамонтову І.Ю., кандидата, розглянувши матеріали, які містяться в досьє кандидата, Вища рада правосуддя встановила таке.

Матюхін Володимир Іванович, громадянин України, ____ року народження, має стаж роботи на посаді судді не менше десяти років.  Постановою Верховної Ради України від 19 червня 1992 року № 2486-XII призначений арбітром арбітражного суду Донецької області. З грудня 1998 року працює на посаді судді господарського суду Донецької області.

Матюхін В.І. пройшов перевірку, передбачену Законом України «Про очищення влади», за результатами якої встановлено, що до нього не застосовуються заборони, визначені частинами третьою і четвертою статті 1 вказаного Закону.

Рішенням Комісії від 20 грудня 2016 року № 204/вс-16 Матюхіна В.І. допущено до участі у конкурсі на посаду судді Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду.

За результатами спеціальної перевірки не отримано інформації про невідповідність кандидата вимогам, встановленим статтею 127 Конституції України, статтями 38, 69 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», у зв’язку з чим рішенням ВККС від 7 лютого 2017 року № 9/вс-17                     Матюхіна В.І. допущено до проходження кваліфікаційного оцінювання для участі у конкурсі на посаду судді Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду.

За результатами кваліфікаційного оцінювання рішенням Комісії від                   27 липня 2017 року № 289/вс-17 Матюхіна В.І. визнано таким, що підтвердив здатність здійснювати правосуддя у Касаційному господарському суді у складі Верховного Суду, та визначено, що кандидатом набрано 747 балів, із яких:                  75 – за письмове тестування, 76,5 – за практичне завдання, 347,33 (у які також входять загальні 151,5 бала за складення іспиту) – за критерієм компетентності, 193 – за критерієм професійної етики, 206,67 – за критерієм доброчесності.

Згідно із додатком 2 до рішення Комісії від 27 липня 2017 року                                   № 79/зп-17 Матюхін В.І. займає 25-ту позицію у рейтингу кандидатів на зайняття 30 вакантних посад суддів Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду.

Рішенням ВККС від 28 липня 2017 року № 612/вс-17 внесено рекомендацію Вищій раді правосуддя щодо призначення Матюхіна В.І. на посаду судді Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду.

Згідно з пунктом 1 частини дев’ятнадцятої статті 79 Закону № 1402-VІІІ Вища рада правосуддя може відмовити у внесенні Президентові України подання про призначення судді на посаду виключно з таких підстав:

  • наявність обґрунтованого сумніву щодо відповідності кандидата критерію доброчесності чи професійної етики або інших обставин, які можуть негативно вплинути на суспільну довіру до судової влади у зв’язку з таким призначенням;
  • порушення визначеного законом порядку призначення на посаду судді.

Відповідно до частини четвертої статті 37 Закону № 1798-VІІІ Вища рада правосуддя може ухвалити рішення про відмову у внесенні Президентові України подання про призначення судді на посаду відповідно до пункту 1 частини дев’ятнадцятої статті 79 Закону № 1402-VІІІ тільки на підставі обґрунтованих відомостей, які були отримані Вищою радою правосуддя в передбаченому законом порядку, якщо: такі відомості не були предметом розгляду Вищої кваліфікаційної комісії суддів України; Вища кваліфікаційна комісія суддів України не надала належної оцінки таким відомостям у межах процедури кваліфікаційного оцінювання щодо відповідного кандидата.

Вища рада правосуддя не виявила порушень у дотриманні порядку надання ВККС рекомендації для призначення Матюхіна В.І. на посаду судді Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду.

Разом із тим Вищою радою правосуддя встановлено обставини, які свідчать про невідповідність кандидата критерію професійної етики та які можуть негативно вплинути на суспільну довіру до судової влади у зв’язку з призначенням судді Матюхіна В.І. на посаду. Зазначені обставини були предметом розгляду ВККС, але остання не надала їм належної оцінки в межах процедури кваліфікаційного оцінювання щодо Матюхіна В.І.

Так, відповідно до Єдиного державного реєстру судових рішень у період з 20 по 25 травня 2016 року господарським судом Донецької області було постановлено три ухвали та видано три накази за підписом Матюхіна В.І., а саме дві ухвали від 20 травня 2016 року у справі № 17/179 (http://reyestr.court.gov.ua/Review/58042144http://reyestr.court.gov.ua/Review/ 58042653); ухвалу від 23 травня 2016 року у справі № 905/1744/16 (http://reyestr.court.gov.ua/Review/57927033); наказ від 25 травня 2016 року у справі № 905/1464/16 (http://reyestr.court.gov.ua/Review/59314045); наказ від                25 травня 2016 року у справі № 905/1614/16 (http://reyestr.court.gov.ua/ Review/59314017), наказ від 25 травня 2016 року у справі № 905/1502/16 (http://reyestr.court.gov.ua/Review/59314016).

Відповідно до відомостей, які містяться у досьє кандидата на посаду судді, отриманих Вищою радою правосуддя у встановленому законом порядку, Матюхін В.І. протягом 20–25 травня 2016 року був відсутній на робочому місці, перебуваючи на тимчасово окупованих територіях, і не міг постановляти вказані ухвали та видавати накази, оскільки це є порушенням чинного законодавства та норм професійної етики.

Матюхіним В.І. надано пояснення, зокрема зазначено, що дійсно у період з 20 по 23 травня 2016 року він перебував у місті Донецьку, куди виїхав разом з рідними забрати свої побутові речі.

Усю пошту, яка надійшла 19 травня 2016 року, у цей день він опрацював і виніс відповідні процесуальні акти, у тому числі й у справі № 17/179, у якій надійшли дві заяви: про видачу дубліката наказу і заміну сторони виконавчого провадження. З технічних причин під час друку ухвал у зазначеній справі було допущено описку щодо дат їх винесення і замість «19 травня 2016 року» вказано «20 травня 2016 року». Ухвалами від 10 травня 2017 року описки було виправлено.

Перетнути лінію розмежування 23 травня 2016 року (понеділок) виявилось неможливим, і оскільки напередодні до суду надійшли позовні матеріали ТОВ «Атлантіс» до ТОВ «Эффект» про стягнення 720 664,04 грн, помічником судді Матюхіна В.І. зазначені матеріали були сфотографовані і в електронному вигляді надіслані на електронну адресу його родичів у місті Донецьку. Вказані матеріали суддею було опрацьовано і за ними винесено ухвалу про прийняття позовної заяви до розгляду і призначено судове засідання на 6 червня 2016 року. Ухвала дійсно винесена 23 травня 2016 року і в паперовому вигляді підписана відразу після того, як суддя з’явився до суду.

3 огляду на труднощі, які виникли 23 травня 2016 року, і обмеження, встановлені незаконними збройними формуваннями (комендантська година), вранці 24 травня 2016 року Матюхін В.І. зі своєю сім’єю знову виїхав до міста Горлівки, де весь день простояв у черзі в очікуванні перетину лінії розмежування, і тільки перед самим закриттям блокпосту (хвилин за 10–15 до 18:00) його пропустили на підконтрольну Україні територію. Оскільки на той час блокпости вже зачинялись, він усю ніч простояв між блокпостами Горлівки і Майорська. Вранці 25 травня 2016 року перетнув лінію розмежування в районі блокпостів  Майорська і в обід Зайцеве. Того самого дня (25 травня 2016 року) увечері Матюхін В.І. з’явився на роботі і підписав накази у справах                               №№ 905/1502/16, 905/1464/16, 905/1614/16.

Крім того, Матюхін В.І. пояснив, що він не виключав виникнення певних труднощів і можливість ускладнень під час перетину лінії розмежування, у зв’язку з чим на перші дні вказаного тижня не планував розгляду будь-яких справ і в дійсності з 23 по 25 травня 2016 року  (включно) ніяких справ не розглядав і ніяких процесуальних документів (рішень), за винятком ухвали від 23 травня 2016 року, не приймав.

Відповідно до статті 1 Закону № 1798-VІІІ саме на Вищу раду правосуддя покладено обов’язок щодо формування в Україні якісного суддівського корпусу з професійних кадрів високого рівня кваліфікації з урахуванням їхніх особистих та моральних якостей, необхідних для здійснення правосуддя.

Пунктом 1 частини сьомої статті 56 Закону № 1402-VІІІ передбачено обов’язок судді справедливо, безсторонньо та своєчасно розглядати і вирішувати судові справи відповідно до закону з дотриманням засад і правил судочинства.

Згідно із статтями 1 та 3 Кодексу суддівської етики суддя повинен бути прикладом неухильного додержання вимог закону і принципу верховенства права, присяги судді, а також дотримання високих стандартів поведінки з метою зміцнення довіри громадян у чесніть, незалежність, неупередженість та справедливість суду. Суддя має докладати всіх зусиль до того, щоб на думку розсудливої, законослухняної та поінформованої людини його поведінка була бездоганною.

Авторитет суду та його рішень багато в чому пов’язується з авторитетом судді, оцінкою його поведінки як у сфері судочинства, так і поза межами його професійної (службової) діяльності.

Повноваження, надані суддям, тісно пов’язані з такими цінностями правосуддя, як незалежність, неупередженість, чесність, честь, гідність, професіоналізм. Стандарти суддівської діяльності загалом і поведінки суддів зокрема випливають із конституційних принципів, міжнародних договорів, до яких приєдналась держава Україна, а також із законів України. Зазначені цінності і є передумовами довіри суспільства до здійснення правосуддя.

В основі довіри до судової влади лежить віра кожного громадянина, суспільства в цілому в те, що об’єкт довіри (суд) добровільно бере на себе і виконує зобов’язання захистити інтереси громадянина та суспільства.

У пункті 10 Основних принципів незалежності судових органів, схвалених резолюціями 40/32 та 40/146 Генеральної Асамблеї ООН від 29 листопада                   1985 року та 13 грудня 1985 року, закріплено, що особи, відібрані для судових посад, повинні мати високі моральні якості і здібності.

Положення міжнародних документів та законодавства України визначають, що суддя має дотримуватись високих стандартів поведінки та не вчиняти дій, які підривають авторитет правосуддя.

Кандидат на посаду судді претендує на одержання повноважень посадової особи, уповноваженої на виконання функцій держави – здійснення правосуддя, тому при вирішенні питання про можливість рекомендування кандидата на посаду судді Вища рада правосуддя зобов’язана врахувати всі обставини, які перешкоджають кандидату на посаду судді зайняти таку посаду, в тому числі й ті, що негативно характеризують кандидата.

Професійні та моральні якості суддів відображають рівень здійснення правосуддя в державі. Посада судді вимагає як максимальної концентрації професійних знань, так і високого рівня моральних якостей особи, а тому особисті й моральні якості кандидата на посаду судді є поряд із професійними якостями визначальними характеристиками при вирішенні питання про призначення його на посаду.

Враховуючи наведене, Вища рада правосуддя вважає, що професійна поведінка кандидата та його ставлення до такої поведінки викликають обґрунтований сумнів щодо відповідності Матюхіна В.І. критерію професійної етики і є обставиною, яка може негативно вплинути на суспільну довіру до судової влади.

За результатами голосування Вища рада правосуддя вирішила відмовити у внесенні подання Президентові України про призначення Матюхіна В.І. на посаду судді Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду.

З огляду на встановлене, керуючись власною оцінкою обставин, пов’язаних із кандидатом на посаду судді, та його особистих якостей, Вища рада правосуддя на підставі статей 127, 131 Конституції України, статей 38, 69, частин вісімнадцятої, дев’ятнадцятої статті 79, статті 81 Закону України «Про судоустрій і статус  суддів», статей 3, 30, 34, 36, 37 Закону України «Про Вищу раду правосуддя»

вирішила:

 

відмовити у внесенні подання Президентові України про призначення Матюхіна Володимира Івановича на посаду судді Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду.

 

 

Голова Вищої ради правосуддя                                І.М. Бенедисюк

 

 

Члени Вищої ради правосуддя

 

І.А. Артеменко

 

В.Е. Беляневич

 

А.М. Бойко

 

Н.О. Волковицька

 

П.М. Гречківський

 

М.Б. Гусак

 

В.К. Комков

 

Т.М. Малашенкова

 

О.В. Маловацький

 

І.Ю. Мамонтова

 

А.М. Мірошниченко

 

В.А. Нежура

 

А.А. Овсієнко

 

Я.М. Романюк

 

М.П. Худик

 

В.В. Шапран

Джерело