Витяг з реєстру обтяжень рухомого майна можна буде отримати і в електронній формі

Кабмін прийняв рішення, яким запроваджено електронний сервіс, що надає можливість для фізичних та юридичних осіб вільного доступу через інтернет до Держреєстру обтяжень рухомого майна з метою отримання відомостей про державну реєстрацію виникнення, зміну або припинення обтяжень рухомого майна

Кабмін постановою від 24.05.2017 р. № 386 вніс зміни до постанов КМУ з питань надання інформації з Державного реєстру обтяжень рухомого майна зміни. Зокрема, до Порядку ведення Державного реєстру обтяжень рухомого майна.

Видача витягів

Згідно з оновленим Порядком, фізична чи юридична особа матиме право на отримання витягу в паперовій або електронній формі про наявність чи відсутність запису в Реєстрі про обтяження, зміну обтяження, відступлення прав на предмет обтяження, передачу, видачу дубліката заставної та видачу нової заставної (у разі застави повітряних та морських суден, суден внутрішнього плавання, космічних об’єктів).

Витяг у паперовій формі надаватиметься на аркушах паперу формату А4 (210 х 297 міліметрів) без використання спеціальних бланків, а в електронній формі — через офіційний веб-портал Мін’юсту.

Фізичні та юридичні особи матимуть право на отримання відомостей, що містяться в Реєстрі, в електронній формі з використанням сервісної послуги у формі прикладного програмного інтерфейсу Реєстру на підставі договору, укладеного з адміністратором Реєстру.

Витяг у паперовій формі надаватиметься будь-яким нотаріусом або його помічником, які відповідно до законодавства отримали ідентифікатор доступу до Реєстру, на підставі поданої фізичною чи юридичною особою заяви.

У заяві слід зазначити один з таких ідентифікаторів:

  • реєстраційний номер запису;
  • реєстраційні дані предмета обтяження;
  • відомості про боржника:
  • для фізичної особи — прізвище, ім’я та по батькові (за наявності), реєстраційний номер облікової картки платника податків;
  • для юридичної особи — найменування, ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ.

Також до заяви потрібно додати документ про внесення плати за надання витягу.

Витяг в електронній формі надаватиметься фізичній чи юридичній особі, яку ідентифіковано шляхом використання ЕЦП, електронної системи ідентифікації “Bank ID” чи засобу ідентифікації особи, який дає можливість однозначно ідентифікувати таку особу.

Надання витягу в електронній формі забезпечуватиметься за допомогою програмних засобів ведення Реєстру шляхом здійснення особою пошуку відомостей про зареєстровані обтяження, завантаження та перегляду витягу в електронній формі для його подальшого використання, у тому числі друку.

Формування витягу в електронній формі здійснюється автоматично програмними засобами ведення Реєстру з урахуванням зазначених особою ідентифікаторів.

Надання витягу в електронній формі здійснюється після внесення плати за його надання через Інтернет з використанням платіжних систем.

У Постанові також уточнено, що надання витягу з Державного реєстру обтяжень рухомого майна (далі — Реєстр) в електронній формі через офіційний веб-портал Міністерства юстиції, витягу з Реєстру щодо кожного окремого запису (якщо за ідентифікаторами пошуку в Реєстрі знайдено декілька записів щодо обтяження рухомого майна), відомостей з Реєстру з використанням сервісної послуги у формі прикладного програмного інтерфейсу та у формі безпосереднього доступу посадових осіб органів державної влади чи інших визначених законом осіб до Реєстру здійснюватиметься після впровадження відповідного програмного забезпечення Реєстру, але не пізніше 1 січня 2018 року.

До забезпечення технічної можливості:

  • надання витягів з Реєстру в електронній формі через офіційний веб-портал Міністерства юстиції такі витяги в електронній формі надаються адміністратором Реєстру на підставі відповідного договору;
  • безпосереднього доступу посадових осіб органів державної влади чи інших визначених законом осіб до Реєстру витяги з Реєстру на запити таких осіб надаються його адміністратором у паперовій або електронній формі.

Розміри плати

За внесення до Державного реєстру обтяжень рухомого майна запису, змін і додаткових відомостей до запису — 0,025 прожиткового мінімуму для працездатних осіб

За надання витягу з Державного реєстру обтяжень рухомого майна:

  • в паперовій формі — 0,03 прожиткового мінімуму для працездатних осіб;
  • в електронній формі — 0,02 прожиткового мінімуму для працездатних осіб;

Щомісячна плата за надання відомостей з Державного реєстру обтяжень рухомого майна з використанням сервісної послуги у формі прикладного програмного інтерфейсу — один прожитковий мінімум для працездатних осіб

Плата за внесення до Державного реєстру обтяжень рухомого майна запису, а також змін і додаткових відомостей до запису та надання інформації із зазначеного Реєстру справляється у відповідному розмірі від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року, в якому подається відповідна заява або надається відомості з Державного реєстру обтяжень рухомого майна, та округлюються до найближчих 10 гривень.

Ця постанова набере чинності через три місяці з дня її опублікування.

«Дебет-Кредит»
По матеріалам:
КМУ