Як зареєструвати громадське об’єднання?

Багато розмов останнім часом ведеться навколо державної реєстрації громадських об’єднань, детально розібратися з нюансами цього питання не було нагоди, але нещодавно такий шанс мені випав, і я хочу поділитися із вами своїм досвідом. Сподіваюся, що комусь така інформація буде корисною, а тому «крокуємо».

Крок 1.

Для створення громадського об’єднання вам необхідно визначитися із його формою: громадська організація або громадська спілка.   Відповідно до ст. 1 Закону України «Про громадські об’єднання» засновниками та членами (учасниками) громадської організації є фізичні особи, а громадська спілка – це громадське об’єднання, засновниками якого є юридичні особи приватного права, а членами (учасниками) можуть бути юридичні особи приватного права та фізичні особи.

Після визначення кола учасників-засновників, а відповідно і форми об’єднання, необхідно провести установчі збори, на яких вирішити питання щодо власної назви об’єднання, мети його діяльності, місцезнаходження, керівних органів та їхнього персонального складу. Також на момент проведення зборів необхідно скласти проект Статуту, який доречно обговорити та затвердити на таких зборах.

Безумовно для якісного складення документів я рекомендувала б звернутись до юриста, але, якщо ви відчуваєте в собі сили, то проаналізувавши вимоги закону «Про громадські об’єднання», положення податкового законодавства щодо неприбуткових підприємств, ви зможете скласти такі документи самостійно. До речі, на сайті Головного територіального управління юстиції у м. Києві  є типові зразки документів для створення громадського об’єднання, якими можна скористатися як прикладом.

Обов’язково під час установчих зборів необхідно обрати голову та секретаря зборів, а також скласти реєстр осіб (громадян), які брали в них участь. Детальні вимоги щодо протоколу установчих зборів та реєстру учасників містяться в ст. 9 Закону України «Про громадські об’єднання».

Також необхідно визначитись із особою відповідальною за подальшу взаємодію із органами реєстрації і зафіксувати це в протоколі.

            Статут і протокол повинні бути підписані від імені учасників-засновників головою та секретарем зборів, нотаріального засвідчення їхніх підписів не вимагається.

Хотілося б також звернути увагу на одну особливість. Відповідно до п.7 ст.7 Закону України «Про громадські об’єднання» повноваження засновника громадського об’єднання закінчуються після державної реєстрації громадського об’єднання в установленому законом порядку. Таким чином, якщо засновники об’єднання планують в подальшому приймати активну участь в його діяльності як члени, це слід зафіксувати в статуті.

 Крок 2.

Установчі збори проведені, про що складений протокол. Текст статуту затверджений. Тепер ми маємо не більше 60-ти днів для здійснення державної реєстрації нашого громадського об’єднання.

Особа, яка має право представляти громадське об’єднання для здійснення реєстраційних дій готує для подачі пакет реєстраційних документів.

Вичерпний перелік таких документів наведений в ст. 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», а саме:

  1. заява про державну реєстрацію створення юридичної особи, за формою № 1, що затверджена Наказом Міністерства юстиції України № 3268/5 від 18.11.2016 року;

  2. примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення засновників, тобто протокол установчих зборів громадського об’єднання;

  3. відомості про керівні органи громадського формування (ім’я, дата народження керівника, членів інших керівних органів, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), посада, контактний номер телефону та інші засоби зв’язку), відомості про особу (осіб), яка має право представляти громадське формування для здійснення реєстраційних дій (ім’я, дата народження, контактний номер телефону та інші засоби зв’язку)

  4. установчий документ юридичної особи, тобто статут;

  5. реєстр осіб (громадян), які брали участь в установчих зборах;

  6. документи, що підтверджують повноваження представника.

Хотілося б звернути вашу увагу на дуже зручний сервіс, що впроваджений Міністерством юстиції України і має назву «Он-лайн будинок юстиції» (можливо знайти за посиланням). Цей сервіс виявився корисним для мене через те, що він надає змогу завантажити документи, які ви плануєте подати на реєстрацію, і здійснити їхню попередню експертизу фахівцями відповідного територіального управління Міністерства юстиції із наданням рекомендацій щодо виправлення допущених помилок.

Крок 3

Ми маємо пакет документів і готові подавати його на реєстрацію. Питання «куди»? Відповідно до абзацу 2 пункту 5 Порядку державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, затвердженого наказом Міністерства юстиції України 09.02.2016 №359/5 державна реєстрація громадських формувань, у випадках, передбачених законами, проводиться Міністерством юстиції України та його територіальними органами в межах повноважень, визначених Законом.

Державна реєстрація громадських формувань територіальними органами Міністерства юстиції України проводиться за місцезнаходженням громадського формування. Тобто нам треба йти до територіальних управлінь Мінюсту, інформацію про які можна знайти за посиланням.

Також, наказом Міністерства юстиції України «Про запровадження пілотного проекту у сфері державної реєстрації громадських формувань» від 17.06.2016 № 1717/5 передбачена можливість подачі документів для державної реєстрації через центри надання адміністративних послуг та місцеві центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги як фронт-офіси.

Контактні дані центрів надання адміністративних послуг та центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги можна знайти на сайтах територіальних управлінь Міністерства юстиції України.

Крок 4

Ви подаєте пакет документів на реєстрацію. В обмін на документи від державного реєстратора ви отримуєте ОПИС документів, що надаються юридичною особою держаному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи».

Цей документ дуже важливий і повинен бути вами обов’язково збережений через одну деталь. У його верхньому правому куті міститься унікальний код, який дає можливість переглянути результат надання адміністративних послуг за посиланням.

За цим посиланням можна отримати платний або безкоштовний витяг з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також переглянути дійсний статут юридичної особи, що може бути необхідним для вас або ваших контрагентів.

 Крок 5

Відповідно до ст. 26 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» розгляд документів, поданих для державної реєстрації громадського об’єднання із статусом юридичної особи здійснюється не пізніше трьох робочих днів з дати подання документів для державної реєстрації.

Як результат, ви отримаєте Виписку з державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, яка підтверджує, що реєстрація вашого громадського об’єднання здійснена, йому присвоєний відповідний ідентифікаційний код, проведений обмін інформацією із податковим органом та відповідним управлінням статистики.

Статут державним реєстратором не засвідчується і вам не повертається, але в електронному вигляді він вноситься до вашої реєстраційної справи і є «еталонним». Це означає, що ви можете виготовляти будь-яку необхідну вам в роботі кількість примірників Статуту, але вони повинні бути абсолютно ідентичні примірнику, що подавався при державній реєстрації.

Тепер вас чекають у граверній майстерні, щоб виготовити печатку, у податковій – щоб внести ваше об’єднання до Реєстру неприбуткових установ та організацій, у банку – щоб відкрити рахунок.

Ці базові знання допоможуть вам грамотно оформити та зареєструвати громадське об’єднання!

Нехай ваш осередок громадського суспільства працює на користь українців!

Автор статті: Анна Брагінська(адвокат)

http://platforma-msb.org