Уряд затвердив порядок казначейського обслуговування коштів загальнообов’язкового пенсійного страхування

Кабінет Міністрів України постановою № 312 затвердив Порядок казначейського обслуговування коштів загальнообов’язкового державного пенсійного страхування.

Документом визначається, що у процесі казначейського обслуговування операцій, пов’язаних з використанням коштів Пенсійного фонду, може застосовуватися система дистанційного обслуговування «Клієнт казначейства – Казначейство» з використанням засобів криптографічного захисту інформації органів Казначейства.

У разі неможливості передачі з технічних причин за допомогою системи дистанційного обслуговування або в інших випадках, установлених законодавством, подаються необхідні документи органу Казначейства на паперових носіях.

Обслуговування коштів Пенсійного фонду здійснюється органами Казначейства відповідно до умов укладених договорів про здійснення розрахунково-касового обслуговування.

Казначейство здійснює розподіл коштів єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування відповідно до пропорцій, визначених законодавством, з використанням засобів програмного забезпечення. Страхові кошти відповідно до встановлених законодавством пропорцій розподілу автоматично перераховуються на рахунок Пенсійного фонду України, відкритий в Казначействі.

Суми єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та фінансових санкцій, не сплачені до передачі функцій з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування до ДФС відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з проведенням адміністративної реформи», які надійшли на рахунки головних управлінь і управлінь Пенсійного фонду, відкриті у відповідних головних управліннях та управліннях Казначейства, підлягають перерахуванню на відповідні рахунки органів доходів і зборів.

Органи Казначейства з використанням засобів програмного забезпечення формують за попередній операційний день виписки з рахунків та подають їх Пенсійному фонду України, головним управлінням і управлінням Пенсійного фонду в електронному вигляді.

На рахунок Пенсійного фонду України зараховуються кошти з єдиного казначейського рахунку для покриття тимчасових касових розривів.

Погашення позики, наданої Пенсійному фонду України за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку, здійснюється протягом операційного дня відповідно до умов договору, укладеного між Казначейством та Пенсійним фондом України.

Видатки на виплату пенсій за рахунок коштів державного бюджету здійснюються відповідно до порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами, затвердженого Мінфіном.

Реєстрація та облік бюджетних зобов’язань в Казначействі здійснюються у порядку, встановленому законодавством. Під час реєстрації зобов’язань для виплати пенсій до Казначейства подаються реєстри бюджетних зобов’язань та реєстри бюджетних фінансових зобов’язань.

Кошти, що помилково зараховані на рахунки Пенсійного фонду України, головних управлінь і управлінь Пенсійного фонду, повертаються ними у строки, встановлені законодавством. Повернення коштів здійснюється органами Казначейства на підставі платіжних доручень Пенсійного фонду України, головних управлінь і управлінь Пенсійного фонду, у призначенні яких обов’язково зазначаються номер і дата документа, згідно з яким зараховані такі кошти.

Постанова набирає чинності 1 липня 2017 року, її дія має дисциплінувати проходження коштів до підрозділів Пенсійного фонду України. 

Источник: ukrainepravo.com