Змінено особливості реорганізації банку за рішенням його власників

Національний банк України затвердив зміни до Положення про особливості реорганізації банку за рішенням його власників, які набули чинності 10 червня 2017 року.

Зокрема, документ доповнено новим положенням, яким передбачається порядок надання відповідних документів в електронному вигляді. Так, передбачено, що електронні документи мають створюватись у вигляді файлів, які містять скановані з паперових носіїв зображення документів. Встановлено вимоги до сканування.

Електронні копії документів можуть подаватися на цифрових носіях або надсилатися засобами електронної пошти Національного банку.

У новій редакції викладено главу, яка регулює порядок реорганізації банків за спрощеною процедурою. Зазначимо, що відповідні зміни були внесені на виконання положень Закону № 1985-VIII «Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків», який було прийнято наприкінці березня ц. р.

Встановлено, що до початку приєднання за спрощеною процедурою наглядові ради банків-учасників приймають рішення про затвердження проекту плану реорганізації шляхом приєднання.

Також міститься перелік документів, який подають банки-учасники для отримання попереднього висновку Національного банку про погодження проекту Плану реорганізації.

У свою чергу, Національний банк протягом 10 робочих днів із дня отримання повного пакета документів приймає рішення про надання попереднього висновку про погодження проекту Плану реорганізації банків-учасників реорганізації або про відмову в наданні такого висновку (рішення приймає Комітет з питань нагляду).

Національний банк має право відмовити в наданні попереднього висновку про погодження проекту Плану реорганізації з підстав, визначених частиною другою статті 1 Закону № 1985-VIII.

Національний банк повідомляє банки-учасники про прийняте рішення та надсилає його скановану копію засобами електронної пошти Національного банку протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення. Національний банк надає засвідчену копію рішення представникам банків-учасників або надсилає її поштою протягом трьох робочих днів із дня прийняття рішення.

Попередній висновок Національного банку про погодження проекту Плану реорганізації є підставою для скликання та проведення загальних зборів учасників банку (далі — загальні збори) з метою затвердження плану реорганізації та вирішення інших необхідних питань щодо проведення реорганізації шляхом приєднання за спрощеною процедурою.

Банки-учасники подають до Національного банку документи для отримання дозволу на реорганізацію шляхом приєднання за спрощеною процедурою після прийняття загальними зборами банків-учасників рішення про приєднання та затвердження ними плану реорганізації та договору про приєднання.

Національний банк повідомляє банки-учасники про прийняте рішення та надсилає його скановану копію засобами електронної пошти Національного банку протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення. Національний банк надає засвідчену копію рішення представникам банків-учасників або надсилає її поштою протягом трьох робочих днів із дня прийняття рішення.

Реорганізація шляхом приєднання за спрощеною процедурою розпочинається після отримання дозволу Національного банку. Дозвіл на реорганізацію є підставою для проведення реорганізації шляхом приєднання за спрощеною процедурою в порядку, передбаченому Законом № 1985-VIII та главою 7 цього Положення.

Банки-учасники подають Національному банку засвідчену банками-учасниками копію передавального акта, складеного згідно з додатком 5 до цього Положення, протягом двох робочих днів із дати його затвердження загальними зборами банків-учасників та надсилають скановану копію передавального акта засобами електронної пошти Національного банку.

У передавальному акті має бути визначено, що правонаступництво щодо майна, прав та обов’язків банку, що приєднується, виникає в банку-правонаступника з дати затвердження загальними зборами банку, що приєднується, та банку-правонаступника передавального акта.

Банк-правонаступник враховує до капіталу кошти, залучені на умовах субординованого боргу за договором/договорами, укладеним/укладеними банком, що приєднується, на умовах, визначених цим/цими договором/договорами, та з урахуванням вимог Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 28 серпня 2001 року № 368.

Національний банк приймає рішення про погодження статуту банку-правонаступника в новій редакції в разі подання повного пакета документів та відповідності поданих документів вимогам законодавства та нормативно-правових актів Національного банку з питань реєстрації та реорганізації банків (рішення приймає уповноважена особа Національного банку) протягом трьох робочих днів із дня отримання повного пакета документів.

Источник: ukrainepravo.com