ЗМІНЕНО ПОРЯДОК ВЧИНЕННЯ НОТАРІАЛЬНИХ ДІЙ

Змінено порядок вчинення нотаріальних дій

Міністерством юстиції України внесено зміни до порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України.

Зміни в більшості випадків стосуються порядку ведення спадкових справ. Зокрема, новою нормою визначено, що якщо останнє місце проживання спадкодавця було на території України, де органи державної влади України тимчасово не здійснюють свої повноваження, нотаріусу подається відповідна заява спадкоємця.

Новими абзацами доповнено пункт 2. Так, передбачено, що при одночасному відкритті спадкових справ різними нотаріусами за місцем відкриття спадщини спадкова справа передається до того нотаріуса, у якого згідно з паперовими носіями відкрито спадкову справу раніше.

У разі зупинення нотаріальної діяльності приватного нотаріуса або тимчасового блокування доступу нотаріуса до Державного реєстру прав за заявою всіх спадкоємців спадкова справа може бути передана до іншого нотаріуса в межах одного нотаріального округу. Нотаріус, якому передається спадкова справа, зобов’язаний прийняти її у провадження.

При ліквідації державної нотаріальної контори або припиненні нотаріальної діяльності приватного нотаріуса до передачі всіх документів нотаріального діловодства та архіву державної нотаріальної контори чи приватного нотаріуса відповідному державному нотаріальному архіву за заявою усіх спадкоємців спадкова справа може бути передана до іншого нотаріуса в межах одного нотаріального округу.

Спадкова справа передається для ведення іншому нотаріусу після закінчення встановленого законодавством строку для прийняття спадщини та до видачі свідоцтв про право на спадщину спадкоємцям.

Нотаріус, який веде спадкову справу, у випадках, передбачених цим пунктом, зобов’язаний передати зазначену спадкову справу.

Заява про передачу спадкової справи подається спадкоємцями особисто нотаріусу, який веде зазначену спадкову справу.

Справжність підпису на заяві спадкоємців про передачу спадкової справи, яка надсилається поштою нотаріусу, який веде зазначену спадкову справу, або подається від імені спадкоємців їх представниками, має бути засвідчена нотаріально.

У нотаріальних округах, де не зареєстрована діяльність приватних нотаріусів та не функціонують державні нотаріальні контори, спадкова справа передається для ведення державним або приватним нотаріусам іншого нотаріального округу на підставі наказу відповідного головного територіального управління юстиції.

Крім того у разі передачі спадкової справи для ведення іншому нотаріусу нотаріус, який веде спадкову справу, та нотаріус, якому ця справа передається, у двох примірниках складають акт приймання-передавання з описом документів, наявних у спадковій справі.

У книзі обліку і реєстрації спадкових справ та алфавітній книзі спадкових справ нотаріус, який передає спадкову справу, проставляє відповідні відмітки про передачу спадкової справи.

Спадкова справа передається разом із супровідним листом та заповненою заявою про реєстрацію зміни місця зберігання спадкової справи (додаток 4 до Положення про Спадковий реєстр).

Нотаріус, який передає незакінчену спадкову справу, надсилає повідомлення спадкоємцям щодо зміни місця зберігання спадкової справи. У разі передачі закінченої спадкової справи або передачі незакінченої спадкової справи до відповідного обласного державного нотаріального архіву повідомлення спадкоємцям не надсилається».

Ще одне нововведення стосується накладання та зняття заборони щодо відчуження грошових сум. Нові норми викладені в окремій главі 15-1. Зокрема, визначено, що накладання заборони на відчуження грошових сум, які будуть зараховані заявником вимоги на рахунок умовного зберігання (ескроу), відкритий згідно з частиною дев’ятою статті 65-2 Закону України «Про акціонерні товариства», відповідно до встановленого обмеження (обтяження) акцій товариства здійснюється на підставі таких документів, наданих особою (заявником вимоги):

1) публічна безвідклична вимога;

2) засвідчені депозитарною установою або Центральним депозитарієм цінних паперів, якщо акції, що придбаваються, зберігаються Центральним депозитарієм як уповноваженим на зберігання, документи про вид обмеження (обтяження), яке накладено на акції, що придбаваються;

3) засвідчена депозитарною установою або Центральним депозитарієм цінних паперів, якщо акції, що придбаваються, зберігаються Центральним депозитарієм як уповноваженим на зберігання, інформація про особу, в інтересах якої накладено обмеження (обтяження) та/або якою накладено обмеження (обтяження) на акції, що придбаваються.

Крім того встановлено порядок реєстрації заміни предмета обтяження. Так передбачено, що реєстрація здійснюється у Державному реєстрі обтяжень рухомого майна у разі, якщо в цьому реєстрі зареєстровано обтяження/обмеження на акції, щодо яких заявлено публічну безвідкличну вимогу.

При реєстрації заміни предмета обтяження акцій, щодо яких заявлено публічну безвідкличну вимогу, предмет обтяження замінюється на грошові кошти.

Нотаріус знімає заборону відчуження грошових сум на підставі документа про виконання вимоги обтяжувача.

Якщо заборону знімає нотаріус, який її не накладав, він направляє за місцем зберігання справи, що містить відомості про накладання заборони, повідомлення про зняття заборони.

При знятті заборони на примірнику документа про виконання вимоги обтяжувача, що залишається у справах нотаріуса, проставляється відмітка про зняття заборони,  вказується дата, вчиняються підпис нотаріуса та відмітка його печаткою.

Українське право