110

Тепер доставляти документи до банківських установ зможуть не тільки виконавці та помічники приватних виконавців, але й інші представники виконавця!

Відповідні зміни до Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті затвердило Правління Національного банку України постановою № 83 від 25.06.2019. Зміни набули чинності 27.06.2019.

Раніше постанову про арешт коштів або платіжні вимоги про примусове списання грошових коштів з рахунків боржників можна було або направити поштою або доставити особисто. У разі направлення поштовою кореспонденцією, документи опрацьовувалися банком через 2-4 дні після їх надсилання. У випадку, коли виконавець прагнув забезпечити оперативне виконання рішення, він мусив особисто їздити бо фінансових установах і вручати такі документи.

Така “подорож” виконавця по банкам фактично блокувала діяльність виконавця по всім іншим виконавчим провадженням. Відповідно, щоб лишити іншу поточну роботу і розвезти постанови у, принаймні, декілька банків, приватним виконавцям доводилося брати по кілька тисяч гривень додаткової винагороди, аби компенсувати свої втрати.

31 січня 2019 року набули чинності норми, що дозволили доставляти документи виконавця також і помічникам приватного виконавця. Тобто документи міг привезти до банку лише той найманий працівник приватного виконавця, який має вищу юридичну освіту. Наймані працівники, такі як секретар, діловод, водій та інші, так і не отримали право привезти документи в банк.

Відтепер, банки приймають до виконання документ про арешт коштів, платіжні вимоги якщо він доставляє їх у банк платника самостійно (представником/повіреним, помічником приватного виконавця, рекомендованим або цінним листом тощо). Таким чином, приватний виконавець зможе забезпечувати своєчасне накладення арешту на кошти боржника та їх списання не тільки шляхом доставлення документів через своїх працівників, а й завдяки залученню інших осіб та надання їм відповідних довіреностей.

Джерело

Онлайн-сервіс юридичних документів пропонує якісні зразки документів у виконавчому провадженні (заяви, клопотання, скарги), підготовлені досвідченими юристами та адвокатами виходячи із власної практики.

Заяви та клопотання:

Скарги:

Скарги до суду на дії або бездіяльність державного виконавця чи іншої посадової особи органу державної виконавчої служби або приватного виконавця: