443

Зразки договорів про надання послуг (виконання робіт):

Договір про надання послуг з відновлення бухгалтерського та податкового обліку>>>

Договір про надання послуг по виготовленню готової продукції>>>

Договір з ведення бухгалтерського обліку та консультаційних послуг>>>

Договір з надання послуг з ведення бухгалтерського обліку>>>

Договір на надання маркетингово-консультаційних послуг>>>

Договір на надання послуг з мерчендайзингу товарів>>>

Договір на надання послуг з навчання>>>

Договір на переробку давальницької сировини>>>

Договір на проведення маркетингових досліджень>>>

Договір на створення (передачу) науково-технічної продукції та надання послуг науково-технічного характеру>>>

Договір на технічне обслуговування комп’ютерної та іншої техніки>>>

Договір про виконання будівельних робіт (цивільно-правовий)>>>

Договір про надання охоронних послуг>>>

Договір про надання послуг в галузі IT>>>

Договір про надання послуг між юридичною та фізичною особами>>>

Договір про надання фізкультурно-оздоровчих послуг>>>

Договір про реалізацію туристичного продукту між туроператором та турагентом>>>

Договір про технічне обслуговування та ремонт транспортного засобу>>>

Відмінність між послугами та роботами

Робота – це діяльність людини , спрямована на створення матеріальних благ , у процесі якої вихідні матеріали набувають новий стан або добуваються . Таким чином , робота – це фактор виробництва, спрямований на задоволення матеріальних потреб і потреб людини.
Послуга – це цілеспрямована дія , спрямоване на задоволення нематеріальних потреб споживача . Воно завжди відбувається в інтересах третьої особи на підставі домовленості . Не можна надати послугу самому собі: це суперечить самій суті поняття.
Виконання робіт і надання послуг відрізняються не тільки за своєю суттю, але і регулюються різними главами Цивільного кодексу України.
Роботи виконуються, згідно зі ст. 837 ЦК України, за договором підряду, за яким одна сторона (підрядник) зобов’язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони (замовника), а замовник зобов’язується прийняти та оплатити виконану роботу.
Договір підряду може укладатися на виготовлення, обробку, переробку, ремонт речі або на виконання іншої роботи з переданням її результату замовникові. Послуг ж, згідно ст. 901 ЦК України, надаються за договором надання послуг, за яким одна сторона (виконавець) зобов’язується за завданням другої сторони (замовника) надати послугу, яка споживається в процесі вчинення певної дії або здійснення певної діяльності, а замовник зобов’язується оплатити виконавцеві зазначену послугу, якщо інше не встановлено договором.
Найголовніша відмінність цих понять у результаті. Так, в результаті виконання договору підряду замовник отримає певний матеріальний результат.
В результаті ж виконання договору про надання послуг замовник отримує цю саму послугу, споживаючи її в процесі отримання.