305

На запитання в нашому онлайн-чаті, чи обов’язково товариству з обмеженою відповідальністю змінювати статут після 17 червня 2018 року, надаємо наступні пояснення.

З 16 червня 2018 року набув чинності Закон України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», який визначає правовий статус товариств з обмеженою відповідальністю, порядок їх створення, діяльності та припинення, а також права та обов’язки їх учасників.

Які ключові зміни і їх наслідки були внесені цим законом для вже існуючих ТзОВ?

По перше, згідно п. 3 глави VIII зазначеного закону, необхідно протягом року з дня набрання чинності закону положення статуту ТОВ, що не відповідають цьому закону, діють в частині, що відповідає законодавству станом на день набрання ним чинності. Дана норма закону означає, що всім ТОВ необхідно внести зміни в свої статути – до 17 червня 2019 року.

Прийняття статуту у новій редакцій: що варто врахувати.

Основна особливість нового закону «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» – є те, що учасники товариства в більшості випадків можуть визначити свої особливі правила діяльності, які можуть бути відмінними від тих, які закріплені в законі.

У статуті товариства з обмеженою відповідальністю необхідно обов’язково зазначити лише три категорії відомостей, із них котрі

  1. Повне та скорочене (за наявності) найменування товариства.
  2. Органи управління товариством, їх компетенція, порядок прийняття ними рішень.
  3. Порядок вступу до товариства та виходу з нього.

Внесення будь-яких інших відомостей, в тому числі щодо часток учасників товариства, не є обов’язковим та здійснюється лише за бажанням учасників товариства. Такі відомості фіксуються в протоколі загальних зборів учасників.

Відносно положень, що стосуються часток учасників товариства, закон пропонує наступні можливості:

  • Встановлення обмежень щодо зміни співвідношення часток учасників товариства. Закріплення вказаного положення унеможливить в майбутньому “розмиття” частки одного з учасників у разі виникнення корпоративного конфлікту.
  • Встановлення іншого, аніж 6-місячний, строку внесення вкладів учасниками товариства. При цьому максимальний строк не передбачений, а тому встановлюється виключно на підставі рішення учасників.
  • Встановлення відсутності переважного права інших учасників товариства при відчуженні частки або іншого порядку реалізації чи відмові від переважного права.
    У випадку встановлення відсутності переважного права продаж частки одразу може бути здійснений третім особам без повідомлення інших учасників про намір продати частку та пропозиції першочергової купівлі.
  • Можливість відчуження частки та надання її під заставу лише за згодою інших учасників.
  • Встановлення іншого, аніж 1-річний, строку для виплати колишньому учаснику його частки.

Потрібно обов’язково чітко прописувати розділ, що стосується прав на частки у статутному капіталі, оскільки положення закону Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» розраховані в основному на добросовісне виконання учасниками своїх прав та обов’язків. Однак у випадку виникнення корпоративного конфлікту загальні правила закону в деяких випадках дозволяють учасникам зловживати своїми правами на шкоду іншим учасникам. Закріплення у статуті чітких правил мінімізує такі ризики.

Чи обов’язково ТОВ змінювати статут після 17 червня 2018 року?

Закон України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» передбачає суттєві зміни в регулюванні діяльності підприємств у формі ТОВ в Україні.

З цієї підстави статути діючих товариств будуть суперечити законодавству.

Як вище зазначається, що у відповідність з пунктом 3 глави VIII Закону «Прикінцеві та перехідні положення» протягом року з моменту вступу закону в силу, тобто до 17 червня 2019 року, положення чинних статутів ТзОВ, які не відповідають Закону «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», залишаються дійсними (якщо вони відповідали законодавству на момент набуття чинності нового закону).

Отже, Закон «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» не передбачає обов’язок ТОВ або їх органів стверджувати і реєструвати нову редакцію статуту.

Які ж ризики для бізнесу у неприведенні статуту у відповідність?

По закінченню року після набуття Законом чинності, положення статуту, що не відповідають його нормам, втратять чинність. Це зовсім не означає, що діяльність підприємства буде заблокована, або що у якихось контролюючих органів можуть з’явитися до вас питання.

Один з існуючих ризиків невідповідності статуту законодавству, і то цей ризик для більшості підприємств скоріше теоретичний – це можливість визнання статуту ТОВ повністю чи частково недійсним в судовому порядку (дивіться п.2 ч.1 ст.110 Цивільного кодексу України). 

Також банківські установи можуть відмовляти у відкритті, обслуговуванні рахунків, інші контрагенти – в укладенні договорів, наданні інших послуг. Такі ситуації виникали навіть в перехідний період.

Таким чином, навіть відсутність у Законі прямих санкцій за неприведення статуту у відповідність до Закону, таке неприведення  створює значні ризики для учасників (спадкоємців/ правонаступників) та кредиторів товариства, виникнення внутрішньокорпоративних конфліктів та блокування рішень органів товариства через суд. А подібні ситуації можуть бути причинами призупинення діяльності товариства.

Виходячи з наведеного та враховуючи те, що між засновниками (учасниками) товариств не виключені корпоративні конфлікти, рекомендуємо привести свої статути у відповідність до закону «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю».

Тому ми рекомендуємо не  ігнорувати норми Закону і привести статут у відповідність. Для наша редакція прпонує зразок статуту товариства з обмеженою відповідальністю, розроблений фахівцями онлайн-сервісу юоидичних документів “МОЄ ПРАВО»:

Протокол загальних зборів ТОВ про затвердження статуту в новій редакції

Протокол загальних зборів ТзОВ про затвердження статуту в новій редакції з додатком до протоколу – Статут ТОВ

Примітка.

Якщо, нова редакція статуту ТзОВ буде реєструватися після 17 червня 2019 року для цього доведеться сплатити адміністративний збір державі (до 17 червня 2019 року адміністративний збір не сплачується).

МОЄ ПРАВО

Залишити відповідь