29

Різниця між завдатком та авансом полягає в наступному:
Завдаток скріплює угоду, тому вимоги до нього суворіші: він губиться або повертається в подвійному розмірі в разі невиконання, на відміну від авансу, який просто повертається.

Відповідно до вимог ст. 570 ЦК України завдатком є грошова сума або рухоме майно, що видається кредиторові боржником у рахунок належних з нього за договором платежів, на підтвердження зобов’язання і на забезпечення його виконання.

Якщо не буде встановлено, що сума, сплачена в рахунок належних з боржника платежів, є завдатком, вона вважається авансом.

Як приклад наведеного вище, онлайн-сервіс юридичних документів розмістив зразок позовної заяви про повернення сплаченого авансу у зв’язку з нікчемністю попереднього договору.

Фабула справи:

Відповідно до ч.1 ст.220 ЦК України у разі недодержання сторонами вимоги закону про нотаріальне посвідчення договору такий договір є нікчемним.

До підписання попереднього договору позивачем було сплачено відповідачу суму завдатку.

Під час укладення попереднього договору купівлі-продажу житлового будинку сторонами договору були недотриманні вимоги щодо обов’язковості нотаріального посвідчення договору.

Основний договір купівлі продажу житлового будинку між сторонами не укладався.

Підстави позову:

Відповідно до ч.1 ст.220 ЦК України у разі недодержання сторонами вимоги закону про нотаріальне посвідчення договору такий договір є нікчемним.

Відповідно до ст. 216 ЦК України, недійсний правочин не створює юридичних наслідків, крім тих, що пов’язані з його недійсністю, а у разі його недійсності кожна із сторін зобов’язана повернути другій стороні у натурі все, що вона одержала на виконання цього правочину.

Таким чином, зобов’язання щодо договору купівлі-продажу квартири між сторонами не виникло, у зв’язку з не укладенням договору купівлі-продажу житлового будинку, а тому сплачена грошова сума є авансом, а не завдатком.

Предмет позову:

Стягнути з відповідача на користь позивача суму сплаченого авансу за нікчемним попереднім договору.

Позовна заява про повернення сплаченого авансу у зв’язку з нікчемністю попереднього договору>>>

Залишити відповідь