13

Даний зразок договору регламентує умови здійснення разової позлуги з перекладу документу. 

Зразок договору на послуги із письмового перекладу (на разову послугу) складається з наступних розділів:

  1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ.
  2. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ СТОРІН.
  3. ПОРЯДОК ВЗАЄМОРОЗРАХУНКІВ.
  4. ПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧІ ВИКОНАНИХ РОБІТ.
  5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН.
  6. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ.
  7. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ.
  8. ЗАКЛЮЧНІ УМОВИ ДОГОВОРУ.
  9. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ.
  10. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Перейти 

ДОГОВІР – зразок

на послуги із письмового перекладу № _____
(разова послуга на переклад)

м. _____ “____” _________ 202_ р.

Фізична особа підприємець _______________________, що діє відповідно до законодавства України та на підставі Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань,, надалі “Виконавець”, з однієї сторони, та
ТОВ «___________________», в особі директора ____________________, який діє на підставі Статуту, надалі “Замовник”, з іншої сторони, уклали Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ.

1.1. Замовник доручає, а Виконавець зобов’язується виконувати роботи із перекладу текстів, документів тощо.

2. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ СТОРІН

2.1. Виконавець зобов’язується виконувати переклади з німецької мови на українську або російську мову (або навпаки) текстів, документів а також інших матеріалів на умовах цього Договору.
2.2. Замовник зобов’язується оплатити роботу Виконавця згідно порядку, визначеного в п.3 цього Договору.
2.3. Замовник передає Виконавцю текстові матеріали для перекладу електронною поштою на адресу ______________ або у друкованому вигляді.
2.4. Виконавець здійснює переклад у термін, виходячи з розрахунку 6 сторінок за 1 робочий день, починаючи з моменту отримання відповідного замовлення.
2.5. Виконавець передає переклад Замовнику на електронну адресу ________________ та (або) у друкованому вигляді.

3. ПОРЯДОК ВЗАЄМОРОЗРАХУНКІВ.

3.1. Вартість Договору складається із загальної суми переведених мовних знаків, виходячи із розрахунку ____ грн. за 1500 друкованих символів готового перекладу, включаючи інтервал між словами та розділові знаки).
3.2. Оплата здійснюється в безготівковій формі шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Виконавця, який зазначений у цьому Договорі.

(повний текст завантажиться після оплати документу)

Залишити відповідь