37

У сфері публічних закупівель панує думка, що замовник має обирати одну із двох моделей – тендерний комітет чи уповноважену особу. Утім, законодавство насправді дає більший вибір, а саме:

  1. фахівець з публічних закупівель з працівників;
  2. уповноважений фахівець за трудовим договором;
  3. кілька самостійних уповноважених осіб за наймом.

Хто такий фахівець з публічних закупівель?

Ця модель — зручна альтернатива тендерному комітетові для замовника, чий кошторис або взагалі не передбачає публічних закупівель, або ж розрахований здебільшого на переговорні процедури, а так само для замовника з невеликою штатною чисельністю. Для замовника з невеликою штатною чисельністю вказана норма означає не лише відволікання абсолютно всіх посадових осіб на проведення процедур закупівель, а й обов’язок самого керівника установи увійти до тендерного комітету. У цьому випадкові на додачу зводиться нанівець уся ідея створення колегіального органу: про яке колективне вирішення питань може йтися, якщо на засіданні головує людина, в адміністративному підпорядкуванні у якої перебувають усі присутні?

Як правильно призначити фахівця з публічних закупівель?

Фахівець з публічних закупівель з штатних працівників призначається наказом чи розпорядженням замовника. Тут не йдеться про створення додаткової штатної одиниці чи внутрішнє сумісництво: за додатковий обов’язок фахівець може бути винагороджений надбавкою до окладу або підвищеною премією, якщо це передбачено умовами колективного договору та можливостями фонду оплати праці.  Також обов’язковим є затвердження положення про уповноважену особу — на базі Примірного положення № 577. Слід звернути увагу, що фахівець, призначений уповноваженою особою, виступатиме, так би мовити, у двох іпостасях: виконуючи обов’язки за основною посадою, він послуговуватиметься посадовою інструкцією, підписуватиме та візуватиме документи із зазначенням своєї штатної посади і підпорядковуватиметься своєму безпосередньому керівникові; виконуючи обов’язки щодо публічних закупівель, фахівець діятиме як уповноважена особа згідно з положенням про уповноважену особу, підписуватиме документи і, оскільки самостійно відповідатиме за свої рішення, дії та/або бездіяльність, має підпорядковуватися безпосередньо керівникові або, якщо питання укладення договорів постачання, згідно з розподілом обов’язків, віднесено до компетенції одного із заступників керівника, —  такому заступникові.

Яким вимогам має відповідати фахівець з публічних закупівель

Вимог щодо напрямку підготовки чи досвіду роботи зазначений Закон не висуває, однак у п. 3.6 Примірного положення № 577 вказано на необхідність мати не менше 2 років досвіду роботи у сфері закупівель. Зважаючи на юридичну силу Примірного положення № 577, зазначену норму слід розглядати як розумну рекомендацію, яку замовник може видозмінити залежно від власних потреб. Відзначимо також, що формально можна призначити як одну, так і одночасно двох чи кількох уповноважених осіб — Законом це не заборонено. Якщо на те буде воля керівника, то навіть можна доручити кожну окрему процедуру іншому фахівцю. Однак як і у випадку з множинністю тендерного комітету, у разі множинності уповноважених осіб вони не повинні одночасно (спільно) займатися однією і тією ж процедурою закупівлі, перетворюючись на якийсь гібрид тендерного комітету з усіченим складом: кожен фахівець має відповідати лише за свою справу (виняток становить тимчасове заступництво, щоб відсутність колеги не вплинула на перебіг публічних закупівель).

Уповноважена особа за окремим трудовим договором

Ця модель буде зручна для замовника з відносно невеликим обсягом публічних закупівель, з яким цілком упорається один фахівець. Замовник створює нову штатну одиницю, змінюючи штатний розпис в установленому порядку. При цьому, оскільки назва посади має відповідати Національному класифікаторові України ДК 003:2010 «Класифікатор професій», який своєю чергою не містить посади «уповноважена особа», однак містить посаду «фахівець з публічних закупівель» (код 2419.2). Нова штатна одиниця матиме назву саме «фахівець з публічних закупівель». Цю посаду можна обіймати як на умовах основного місця роботи, так і за сумісництвом, у тому числі внутрішнім. Зробимо застереження щодо такої посади в апараті органу держвлади. Як відомо, в Україні не так давно розпочато реформу державної служби, у рамках якої, серед іншого, цілий ряд посад, працівники яких виконують т. зв. функції з обслуговування, було виведено зі складу державної служби. Таким чином, посада в державному органі «фахівець з публічних закупівель», завдання якої розглядатимуть як складову організації не належатиме до посад держслужби. Та якщо назвати цю посаду «спеціаліст N-категорії з публічних закупівель», віднісши її до групи 2419.3 «Професіонали державної служби» Нацкласифікатора України ДК 003:2010 «Класифікатор професій», та розглядати її завдання як складову процесу управління державними фінансами, то таку посаду цілком можна віднести до посад держслужби. У разі віднесення вказаної посади до посад держслужби виконання обов’язків за сумісництвом виключено.

Уповноважений фахівець — сам собі і голова, і секретар, тобто самостійно «від А до Я» виконує всю роботу, віднесену до компетенції тендерного комітету. Фахівець із публічних закупівель як уповноважена особа має бути самостійним, тобто не входити до складу жодного структурного підрозділу з підстав, які ми вказали, розглядаючи модель 2 (на аналогічних засадах відповідно до законодавства функціонують юридична служба чи антикорупційний підрозділ, що складаються з однієї особи).

Заробітну плату такого фахівця з публічних закупівель встановлюють відповідно до штатного розпису та умов колективного договору. При цьому слід проявити пильність при встановленні різного роду надбавок до посадового окладу такого фахівця, оскільки те, що для члена тендерного комітету — тимчасовий додатковий обов’язок, для фахівця з публічних закупівель — постійна трудова функція, за яку йому належить посадовий оклад.  Для врегулювання трудових відносин замовникові необхідно буде укласти трудовий договір та затвердити внутрішнє положення про уповноважену особу. Розробляти окрему посадову інструкцію в цьому випадку не обов’язково: правовий статус такого працівника буде визначений в положенні про уповноважену особу. До речі, оскільки Закон України «Про публічні закупівлі» не встановлює виключної (обмеженої) компетенції уповноваженої особи (тендерного комітету), фахівець з публічних закупівель цілком може відповідати за всю закупівельну діяльність замовника, що, звісно ж, має бути відображено в трудовому договорі та положенні про уповноважену особу.

Особливості заміщення уповноваженої особи

Оскільки фахівець з публічних закупівель може захворіти, піти у відпустку чи відправитися у відрядження, то очевидно, що замовник може встановити взаємозамінність такого працівника, призначивши прописавши в положенні про уповноважену особу, що в разі її тимчасової відсутності у зв’язку з відпусткою, хворобою чи відрядженням обов’язки уповноваженої особи покладають на начальника юридичного відділу); або щоразу визначати виконувача обов’язків на власний розсуд (у такому випадку в положенні про уповноважену особу зазначають, що в разі її тимчасової відсутності у зв’язку з відпусткою, хворобою чи відрядженням її обов’язки покладають на іншого працівника в установленому порядку). За додаткові клопоти виконувач обов’язків цілком може очікувати на надбавку за виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника чи іншу форму винагороди відповідно до умов колективного договору замовника. Водночас, задля практичної реалізації цих положень, слід або заздалегідь подбати про виготовлення для потенційного заступника електронного цифрового підпису, або ж призначати виконувача обов’язків уповноваженої особи з числа працівників, які вже мають ЕЦП.

Кілька самостійних уповноважених осіб

Ця модель є різновидом попередньої, але уповноважених осіб буде дві або більше у формі самостійних посад. Якщо замовник не об’єднує уповноважених осіб у самостійний структурний підрозділ, то неминуче постають питання: хто з них головний і хто що робить? Відповіді на ці питання мають бути відображені у відповідному положенні про уповноважену особу. При цьому замовник може або скласти одне (універсальне) положення про уповноважену особу, а відмінності між сферами діяльності прописати в посадових інструкціях, або ж затвердити для кожного працівника його власне положення (посадова інструкція в такому випадку вже не потрібна, бо лише дублюватиме зміст положення). Очевидно, що головного серед двох самостійних працівників бути не може: кожен фахівець самостійно виконує свою роботу, звітуючи перед керівником (чи його заступником).

Розподіл обов’язків між уповноваженими особами

Його доцільно здійснювати за принципом «одна закупівля — один фахівець», тобто щоб однією і тією ж закупівлею від початку (складання плану) і до кінця (звітування) займався лише один фахівець. Як і у випадку зі множинними тендерними комітетами, роботу можна розділити за територіальним (кожен фахівець відповідатиме за закупівлі для конкретної області чи регіону) або галузевим (фахівець відповідає за публічну закупівлю конкретної групи товарів, робіт, послуг) принципами. Наявність двох чи більше уповноважених осіб спрощує вибір заступника – коли відсутній  фахівець з публічних закупівель, його обов’язки буде покладено на колегу.

За матеріалами журналу

«Радник у сфері державних закупівель»

Джерело

Залишити відповідь