98

Як повідомили в Управлінні обслуговування платників з метою забезпечення прозорості та відкритості суб’єктів владних повноважень та реалізації права кожного на доступ до публічної інформації  діє Закон України від 13.01.2011 №2939-VI «Про доступ до публічної інформації» (далі – Закон № 2939).

Відповідно до Закону № 2939 публічна інформація – це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом.

Запит на інформацію – це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні.

Запитувач має право звернутися до розпорядника інформації із запитом на інформацію незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.

До уваги запитувачів!

Запитувачі інформації ототожнюють такі поняття як запит на отримання публічної інформації, звернення, надання консультації з питань практичного застосування окремих норм законодавства України з питань державної митної справи, при цьому дані категорії звернень є різними за наступними ознаками: правовими підставами; визначенням понять; формами; строком розгляду; змістом; вимогами оформлення; оплатністю тощо.

Закон не поширюється на відносини у сфері звернень громадян, які регулюються спеціальним законом, а саме Законом України „Про звернення громадян”. Запит на отримання публічної інформації має відповідати вимогам ст. ст. 1 та 19 Закону № 2939.

До ГУ ДФС у Житомирській області станом на 01 червня 2019 року відповідно до Закону № 2939 поштою та електронною поштою надійшло 39 запитів на інформацію, у тому числі:

– від фізичних осіб – 26 запитів, від юридичних осіб – 13 запитів.

Запитувана інформація стосувалась, зокрема: сум нарахованих податків, наявності вакантних посад, відомостей із Державного реєстру фізичних осіб – платників податків, права власності на земельну ділянку, рахунків з плати єдиного соціального внеску, податкового боргу, фінансової звітності та ін.

У результаті розгляду запитів на інформацію задоволено – 32 запити, надано відмову на підставі п.1 ст.22 Закону №2939 на 6 запитів, в т.ч. перенаправлено за належністю 1 запит, перебуває на розгляді в зв’язку із ненастанням граничного терміну надання відповіді – 1 запит.

На вказані запити на інформацію відповіді надані у встановлені законодавством терміни.

Сектор комунікацій ГУ ДФС у Житомирській області

Залишити відповідь