Зразки позовних заяв про повернення банківського вкладу /депозиту/ (до адміністративного суду)

В данному розділі сайту публікуються шаблони (зразки) позовних заяв про повернення банківського вкладу (депозиту) та інші позови, які пов’язані з виплатами по депозитним вкладам, для  використання в работі та завантаження. Деякі зразки договорів є платними та розміщені на сайті documenti.com.ua

Інформаційний Інтернет ресурс «МОЄ ПРАВО ІНФОРМ» періодично поповнює цей розділ іншими зразками договорів франчайзингу (комерційної концесії) та ліцензійних договорів.

В списку наведені зразки документів в форматі Word (*.doc).

Деякі файли безкоштовні для скачування та провірені на наявність вірусів.

Застереження! Самостійне використання зразків договорів без поради юриста може бути небезпечним для вашого бізнесу. Радуємо звернутися  до фахівців права.

Якщо у вас є потреба в складанні договору, наші спеціалісти допоможуть вам скласти договір з урахуванням ваших побажань та особливостей договору.

Адвокатське бюро «Довженко та партнери»

http://advocate-dovzhenko.com.ua

Скачати:

Варіант позову по банку ПАТ «Михайлівський»: Стандартний «КАПІТАЛ» Двосторонній, для тих, хто не переоформляв «Капітал» на депозит «Перше знайомство».

images Зразок адміністративного позову про визнання протиправної бездіяльності та зобов’язання вчинити дії. Варіант 1 

Автор: Адвокат Тарасова Ксенія. Контакти за посиланням — http://www.legalpanda.com.ua/

Варіант позову по банку ПАТ «Михайлівський»: «ПЕРШЕ Знайомство», для тих, хто переоформити «Капітал» на депозит «Перше знайомство».

images Зразок адміністративного позову про визнання протиправної бездіяльності та зобов’язання вчинити дії. Варіант 2 

Автор: Адвокат Тарасова Ксенія. Контакти за посиланням — http://www.legalpanda.com.ua/

Позовна заява про зобов’язання подати до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб додаткову інформацію щодо позивача — як вкладника ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Банк Михайлівський», який має право на відшкодування коштів за рахунок Фонду гарантування вкладів фізичних осіб за договором банківський «поточний рахунок для обслуговування строкового вкладу (депозит)».

images Зразок адміністративного позову про визнання протиправної бездіяльності та зобов’язання вчинити дії з посиланням на судове рішення

Автор: Адвокатське бюро «Довженко та партнери»

Снять арест

БАНКІВСЬКИЙ ВКЛАД (ДЕПОЗИТ) (deposit) – угода, відповідно до якої одна сторона (банк), що прийняла від другої сторони (вкладника) або для неї грошову суму (вклад), що наді­йшла, зобов’язується виплачувати вкладникові таку суму та проценти на неї або дохід в іншій формі на умовах та в порядку, встановлених договором. слово «депозит» походить від лат. depositum – переданий на зберігання.

У банківській практиці Б.в. розглядають як кошти в готівковій або в безготівковій формі, у валюті України або в іноземній валюті, які розміщені клієнтами на їх іменних рахунках у банку на договірних засадах на визначений строк зберігання або без зазначення такого строку та підлягають виплаті вкладнику відповідно до законодавства України та умов договору.

Договір Б.в. укладається в письмовій формі. Договір Б.в., в якому вкладником є фізична особа, є публічним договором. До відносин бан­ку та вкладника за рахунком, на який внесений вклад, застосовуються положення про договір банківського рахунка.

Б.в. поділяють на: вклади на вимогу (видача вкладу на першу вимогу) та строкові вклади (повернення вкладу зі спливом встановленого договором строку). Договором може бути передбачено внесення грошової суми на інших умовах її повернення.

За договором Б.в. незалежно від його виду банк зобов’язаний видати вклад або його частину на першу вимогу вкладника, крім вкладів, зроблених юридичними особами на інших умовах повернення, які встановлені договором.

Якщо відповідно до договору Б.в. вклад повертається вкладникові на його вимогу до закінчення строку або до настання інших обставин, визначених договором, проценти за цим вкладом виплачуються у розмірі процентів за вкладами на вимогу, якщо договором не встановлений більш високий процент.

За користування вкладом банк виплачує вкладникові проценти на суму вкладу в розмірі, встановленому договором.

Джерела:

1. Цивільний кодекс України //
Закон України від 16.01.2003 р. № 435-ІV.

2. Про систему гарантування вкладів фізичних осіб //
Закон України від 23.03.2012 р. № 4452-VI.