ОНЛАЙН-СЕРВІС ЮРИДИЧНИХ ДОКУМЕНТІВ

Цивільне судочинство

Інтернет магазин юридичних документів “Моє право” пропонує якісні зразки позовних заяв у цивільному судочинстві.

Вашій увазі представлені різні приклади зразків (шаблонів) позовних заяв, які використаються учасниками судового процесу, та які розробленні відповідно до вимог чинного законодавства України, з урахуванням практичного досвіду фахівців в галузі права.

Деякі зразки позовних заяв опубліковані з посиланням на судові рішення. 

Якщо  на сайті відсутній зразок позовної заяви, який вам потрібен, ви можете замовити розробку такого позову звернувшись до нас  в онлайн-чаті.

Зразки позовних заяв за сімейними спорами

Зразки позовних заяв за кредитними правовідносинами

Зразки позовних заяв про виключення відомостей з реєстрів обтяжень і іпотек

Зразки позовних заяв про припинення обтяження та виключення запису про обтяження заставою

Зразки позовних заяв про визнання права власності

Зразки позовних заяв про зняття арешту з майна

Зразки позовних заяв за житловими спорами

Зразки позовних заяв у спорах при оформленні спадщини

Зразки позовних заяв ро визнання недійсним договорів

Зразки позовних заяв про стягнення коштів (боргу) та відшкодування заподіяної матеріальної шкоди

Зразки позовних заяв про визнання виконавчого напису нотаріуса, таким що не підлягає виконанню

Зразки позовних заяв про повернення банківського вкладу (депозиту)

Коментарі:

Звернення до суду: позовне провадження у цивільному процесі

Хто має право звернутися з позовною заявою

Кожна особа має право звернутися до суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів (частина перша статті 4 Цивільного процесуального кодексу України).

Куди звернутися

Усі справи позовного провадження в порядку цивільного судочинства розглядаються районними, районними у містах, міськими та міськрайонними судами.

Протягом якого строку особа може звернутися до суду

За загальним правилом, звернутися до суду з позовом особа може протягом 3 років з дня, коли вона довідалася або могла довідатися про порушення свого права або про особу, яка його порушила (стаття 257, частина перша статті 261 Цивільного кодексу України).

Для окремих видів вимог законом може встановлюватися спеціальна позовна давність: скорочена або більш тривала порівняно із загальною позовною давністю (частина перша статті 258 Цивільного кодексу України).

Більш детально про позовну давність: Позовна давність

До якого суду звернутися (підсудність справи)

Вид підсудності Предмет позову Який суд розглядає
1. Підсудність справ за місцезнаходженням відповідача Позови до фізичної особи За зареєстрованим місцем проживання/перебування особи
Позови до юридичної особи За місцезнаходженням юридичної особи згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань
2. Підсудність справ за вибором позивача Позови про стягнення аліментів, збільшення їх розміру; оплату додаткових витрат на дитину; стягнення неустойки (пені) за прострочення сплати аліментів, індексацію аліментів, зміну способу їх стягнення; про визнання батьківства відповідача; позови, що виникають з трудових правовідносин За зареєстрованим місцем проживання/перебування позивача
Позови про розірвання шлюбу (у разі, якщо на утриманні особи є малолітні або неповнолітні діти або якщо вона не може за станом здоров’я чи з інших поважних причин виїхати за місцем проживання відповідача)) За зареєстрованим місцем проживання/перебування позивача або за домовленістю за місцем проживання/перебування позивача/відповідача
Позови про відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю фізичної особи, чи шкоди завданої внаслідок скоєння злочину За зареєстрованим місцем проживання/перебування позивача або місцем заподіяння шкоди
Позови про відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу, що здійснює оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, прокуратури або суду За зареєстрованим місцем проживання/перебування позивача
Позови про захист прав споживачів За місцем проживання/перебування споживача, місцем заподіяння шкоди чи виконання договору
Позови про відшкодування шкоди, завданої майну За місцем завдання шкоди
Позови, що виникають з діяльності філій або представництв, відокремленого підрозділу органу державної влади без статусу юридичної особи За місцезнаходженням філії, представництва юридичної особи, відокремленого підрозділу
Позови, що виникають з договорів, у яких зазначено місце виконання або виконувати які через їх особливість можна тільки певному місці За місцем виконання договорів
Позови до відповідача, місце проживання/перебування якого невідоме За місцезнаходженням майна відповідача або за останнім відомим зареєстрованим місцем проживання/перебування відповідача чи постійного його заняття (роботи)
Позови до відповідача, який не має в Україні місця проживання/перебування За місцезнаходженням майна відповідача або за останнім відомим зареєстрованим його місцем проживання/перебування в Україні
Позови про відшкодування шкоди, заподіяної зіткненням суден та про стягнення сум винагороди за рятування на морі За місцезнаходженням судна відповідача або порту реєстрації судна
Позови до стягувача про визнання виконавчого напису нотаріуса таким, що не підлягає виконанню, або про повернення стягненого за виконавчим написом За місцем виконання виконавчого напису нотаріуса
Позови Міністерства юстиції України на підставі міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, в інтересах і за довіреністю позивача, який не має в Україні зареєстрованого місця проживання чи перебування За місцезнаходженням міністерства або його територіальних органів
Позови про відшкодування збитків, спричинених заходами забезпечення позову За місцем застосування заходів забезпечення позову (до суду, який застосував відповідні заходи)
Позови про захист порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів фізичних осіб (в тому числі про відшкодування шкоди, завданої внаслідок обмеження у здійсненні права власності на нерухоме майно або його знищення, пошкодження) у зв’язку із збройною агресією Російської Федерації, збройним конфліктом, тимчасовою окупацією території України, надзвичайними ситуаціями природного чи техногенного характеру За місцем проживання чи перебування позивача
3. Підсудність кількох вимог, пов’язаних між собою Позови до кількох відповідачів, які проживають або знаходяться в різних місцях За місцем проживання або місцезнаходженням одного з відповідачів
4. Виключна підсудність Позови, що виникають з приводу нерухомого майна За місцезнаходженням майна або основної його частини
Позови про зняття арешту з майна
Позови кредиторів спадкодавця, що подаються до прийняття спадщини спадкоємцями За місцезнаходженням спадкового майна або основної його частини
Позови до перевізників, що виникають з договорів перевезення вантажів, пасажирів, багажу, пошти За місцезнаходженням перевізника
Зустрічний позов та позов третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору За місцем розгляду первісного позову
У випадку об’єднання щодо укладання, зміни, розірвання і виконання правочину з вимогами щодо іншого правочину, укладеного для забезпечення основного зобов’язання За місцезнаходженням відповідача, який є стороною основного зобов’язання
Вимоги щодо реєстрації майна та майнових прав, інших реєстраційних дій Розглядаються судом, визначеним за правилами підсудності щодо розгляду спору, похідними від якого є такі вимоги

Позовне провадження

Форма і зміст позовної заяви

Позовна заява подається в письмовій формі і повинна містити:

 • найменування суду, до якого подається заява;
 • повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові – для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб), поштовий індекс, ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України), а також реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серію паспорта для фізичних осіб – громадян України (якщо такі відомості позивачу відомі), відомі номери засобів зв’язку, офіційної електронної адреси та адреси електронної пошти;
 • зазначення ціни позову, якщо позов підлягає грошовій оцінці; обґрунтований розрахунок сум, що стягуються чи оспорюються;
 • зміст позовних вимог: спосіб (способи) захисту прав або інтересів, передбачений законом чи договором, або інший спосіб (способи) захисту прав та інтересів, який не суперечить закону і який позивач просить суд визначити у рішенні; якщо позов подано до кількох відповідачів – зміст позовних вимог щодо кожного з них;
 • виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;
 • відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору, якщо такі проводилися, в тому числі, якщо законом визначений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору;
 • відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;
 • перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності); зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;
 • попередній (орієнтовний) розрахунок суми судових витрат, які позивач поніс і які очікує понести у зв’язку із розглядом справи;
 • підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього ж відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав (зразок підтвердження) (стаття 175 Цивільного процесуального кодексу України).

 

До позовної заяви додаються:

 1. документ про сплату судового збору або зазначається підстава звільнення від сплати судового збору;
 2. документ, що підтверджує повноваження представника (якщо позовну заяву подає представник);
 3. клопотання та заяви позивача про звільнення (відстрочення, зменшення) від сплати судового збору, про призначення експертизи, витребування доказів тощо (за необхідності);
 4. копії позовної заяви та копії всіх документів, що додаються до неї, відповідно до кількості відповідачів і третіх осіб (виключення: позови, що виникають з трудових правовідносин; про відшкодування шкоди, завданої завданою каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю фізичної особи, незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу, що здійснює оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, прокуратури або суду) (стаття 177 Цивільного процесуального кодексу України).

Вартість

За подання позову особа сплачує судовий збір у розмірі, передбаченому Законом України «Про судовий збір».

Автоматичний розрахунок судового збору на сайті «Судова влада»

Строки розгляду справи судом

Суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті. Водночас суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження – не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку (частина перша статті 210 Цивільного процесуального кодексу України).

Під час дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), строки, визначені статтями 49, 83, 84, 170, 178, 179, 180, 181, 185, 210, 222, 253, 275, 284, 325, 354, 357, 360, 371, 390, 393, 395, 398, 407, 424 цього Кодексу, а також інші процесуальні строки щодо зміни предмета або підстави позову, збільшення або зменшення розміру позовних вимог, подання доказів, витребування доказів, забезпечення доказів, а також строки звернення до суду, подання відзиву та відповіді на відзив, заперечення, пояснень третьої особи щодо позову або відзиву, залишення позовної заяви без руху, подання заяви про перегляд заочного рішення, повернення позовної заяви, пред’явлення зустрічного позову, заяви про скасування судового наказу, розгляду справи, апеляційного оскарження, розгляду апеляційної скарги, касаційного оскарження, розгляду касаційної скарги, подання заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами продовжуються на строк дії такого карантину. (пункт 3 розділу ХІІ ЦПК України)

Порядок оскарження

Рішення суду першої інстанції може бути повністю або частково оскаржено в апеляційній інстанції протягом 30 днів з дня проголошення рішення суд (протягом 15 днів з дня проголошення ухвали) (частина перша статті 354 Цивільного процесуального кодексу України).

Рішення суду апеляційної інстанції може бути оскаржено в касаційній інстанції протягом 30 днів з дня набрання законної сили рішенням апеляційного суду (частина перша статті 390 Цивільного процесуального кодексу України).

Див.також

Джерело