67

Чи обмежується коло сторін корпоративного договору за законом у товариствах з обмеженою та додатковою відповідальністю?

Відповідно до частини 1 статті 7 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» корпоративний договір, за яким учасники товариства зобов’язуються реалізувати свої права та повноваження певним чином або утримуватися від їх реалізації є безвідплатним і вчиняється у письмовій формі.

Отже у відповідності зазначеної вище норми закону сторонами корпоративного договору можуть бути виключно учасники товариства.

Деякі фахівці в галузі права вважають, що норма частини 1 статті 7 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» не повинна тлумачитися обмежувально та допускають варіант укладення корпоративного договору з самим товариством-стороною або ж третьою особою-кредитором, за яким у учасників виникає необхідність реалізовувати свої права та обов’язки певним чином, мотивуючи тим, що зазначена норма закону стосується предмета договору, а не визначення сторін корпоративного договору. В обґрунтуванням цієї позиції юристи посилаються на норму статті 26-1 Закону України «Про акціонерні товариства», яка прямо передбачає можливість кредиторів акціонерного товариства укладати договір з акціонерами і набувати відповідні права та обов’язки. Таким чином юристи вважають, що зазначена норма не звужує коло можливих учасників такого договору.

У відповідності до статті 1 Закону України «Про акціонерні товариства» сфера закону застосування щодо визначення порядку створення, діяльності, припинення, виділу акціонерних товариств, їх правовий статус, права та обов’язки акціонерів. У відповідності до статті 1 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» сфера закону застосовується щодо визначення правового статусу товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю, порядку їх створення, діяльності та припинення, прав та обов’язків їх учасників.

Отже, використовувати аналогію статті 26-1 Закону України «Про акціонерні товариства» для застосування при укладанні корпоративного договору у товариствах з обмеженою відповідальністю та додатковою відповідальністю є неправильним.

Щодо правової позиції деяких юристів відносно того, що  зазначена норма частини 1 статті 7 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» стосується предмета договору, то така позиція є помилковою, так, як предмет договору – це той об’єкт, з приводу якого він укладений, а в зазначені нормі закону чітко зазначено, що корпоративний договір це договір, за яким учасники товариства зобов’язуються реалізовувати свої права та повноваження певним чином або утримуватися від їх реалізації, отже корпоративний договір повинен укладатися тільки між учасниками товариства.

Юристи порталу «МОЄ ПРАВО» вважають, що коло сторін корпоративного договору у товаристві з обмеженою відповідальністю та у товаристві з додатковою відповідальністю за  законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» обмежується та не може включати в себе як саме товариство, так і третіх осіб.

Зразок корпоративного договору між учасниками ТОВ (з двома учасниками)

Зразок корпоративного договору між учасниками ТОВ (з трьома учасниками)

 

МОЄ ПРАВО