142

ЗРАЗКИ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ (ГОСПОДАРСЬКИХ) ДОГОВОРІВ

 

Вашій увазі представлені різні приклади зразків (шаблонів) договорів, найбільше часто використовуваних у сучасних правовідносинах.

Якщо  на сайті відсутній зразок договору, який Вам потрібен, Ви можете замовити розробку такого договору звернувшись до нас  в онлайн-чаті.

Всі зразки договорів відповідають всім вимогам сучасного ринку та чинному законодавству України.

Наша команда гарантує за якість договорів.

Господарський договір – це угода двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення їх прав та обов’язків (ст. 626 ЦК).

Договори бувають:

Односторонні, коли одна сторона бере на себе обов’язок перед другою стороною вчинити певні дії або утриматися від них, а друга сторона наділяється лише правом вимоги, без виникнення зустрічного обов’язку щодо першої сторони. Отже за господарським договором, одна сторона – тільки боржник, друга – кредитор. 

двосторонні – обидві сторони договору наділені правами та обов’язками. Прикладом є договір купівлі-продажу, оренди;

багатосторонні – такі договори укладаються більш ніж двома сторонами. До цих договорів відноситься, зокрема, договір про спільну діяльність (ст. 1130 ЦК).

За загальним правилом договір є оплатним (ним можуть бути передбачені передача грошей, виконання робіт і т. п.), якщо інше не встановлено договором, законом або не випливає із суті самого договору (ч. 5 ст. 626 ЦК). 

 

З повагою до Вас,

адміністрація порталу МОЄ ПРАВО