93

Особливістю договорів про надання послуг є нематеріальний характер об’єкта договору, при цьому продається не сам результат, а дії, які до нього привели. Крім того, послуги нерозривно пов’язані з особистістю самого виконавця.

Не завжди просто відрізнити договір про надання послуг від договору про виконання робіт. Основним критерієм має слугувати те, що результат робіт, на відміну від послуг, має чітко виражений матеріальний результат (побудований будинок, відремонтований кран, пошитий піджак і т. д.), тоді як корисний ефект від послуги полягає в самому процесі її надання (наприклад, в процесі екскурсійного або туристичного обслуговування). Важливою особливістю є невичерпність послуги – незалежно від кількості разів її надання її характеристики залишаються незмінними.

Договір про надання послуг є двостороннім: обов’язок виконавця надати послугу кореспондується з обов’язком замовника її оплатити, якщо договір оплатний, або відшкодувати фактичні витрати, якщо договір безоплатний.
Договір про надання послуг є консенсуальним – вважається укладеним з моменту, коли сторони досягли згоди з усіх істотних умов.

Зразки договорів про надання послуг (виконання робіт).

Всі зразки договорів відповідають сучасним вимогам суспільства і бізнесу та не суперечать чинному законодавству України.

Партнери: