14

Державна судова адміністрація хоче поліпшити процедури щодо запобігання незаконному, неефективному та нерезультативному використанню фінансових та матеріальних ресурсів.

Державна судова адміністрація України Наказом від 30 грудня 2020 року № 558 затвердила Зведений стратегічний план діяльності з внутрішнього аудиту на 2019-2021 роки ДСА в новій редакції.

Зокрема, визначено, що мета (місія) внутрішнього аудиту – сприяти ДСА у досягненні визначених цілей шляхом здійснення внутрішніх аудитів та надання Голові ДСА незалежних і об’єктивних висновків та рекомендацій, які допомагають у:

– підвищенні ефективності та результативності системи внутрішнього контролю, у тому числі процесів управління ризиками, удосконаленні системи управління;

– поліпшенні політик і процедур, які забезпечують запобігання фактам незаконного, неефективного та нерезультативного використання фінансових та матеріальних ресурсів, виникненню помилок чи інших недоліків у діяльності Державної судової адміністрації України, її територіальних управлінь, судів, організаційне та фінансове забезпечення діяльності яких здійснює ДСА України, Служби судової охорони, Національної школи суддів України, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, державних підприємств, що належать до сфери управління ДСА України;

– посиленні підзвітності та підвищення ефективності діяльності ДСА, її територіальних управлінь, судів, організаційне та фінансове забезпечення діяльності яких здійснює ДСА, Служби судової охорони, Національної школи суддів України, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, державних підприємств, що належать до сфери управління ДСА;

– розвитку доброчесності через поступовий розвиток культури етичної поведінки, заснованої на дотриманні етичних цінностей.

Також затверджено Операційний план діяльності з внутрішнього аудиту Державної судової адміністрації України на 2021 рік, який передбачає перевірку законності використання державного майна,  у тому числі державних коштів; достовірності фінансової і бюджетної звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку; стану здійснення внутрішнього контролю.

До цього плану внесено, серед іншого, певний перелік судів.

Нижче додаємо сам документ.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал, щоб бути в курсі найважливіших подій.