120

Принципи роботи дисциплінарної палати Центральної експертно-кваліфікаційної комісії при Мін’юсті, а також Дисциплінарної комісії приватних виконавців – напрочуд однакові.

Вступила в дію нова редакція Положення про Центральну експертно-кваліфікаційну комісію при Міністерстві юстиції України та атестацію судових експертів, затверджена Наказом Мін’юсту від 20.01.2021 № 243/5.

Найбільших змін зазнав розділ VI Положення, присвячений порядку розгляду питань щодо дисциплінарної відповідальності атестованих судових експертів.

Підставою для розгляду питань щодо порушення дисциплінарного провадження стосовно судового експерта традиційно є подання керівника структурного підрозділу Мін’юсту. А документами, на підставі яких готується подання, так само традиційно є акти перевірок діяльності судових експертів, що не працюють у державних спеціалізованих експертних установах, звернення до Мін’юсту керівників Науково-дослідних установ судової експертизи (НДУСЕ), а також звернення юридичних, фізичних осіб, які є учасниками справ, кримінальних проваджень або правовідносин, до яких залучено судового експерта з метою надання висновку.

Щоправда, регулятор вимагатиме при викладенні обставин, які свідчать про конкретні порушення судовим експертом вимог нормативно-правових актів з питань судово-експертної діяльності та методик проведення судових експертиз, обов’язково вказувати суть порушення з посиланням на частину висновку експерта.

Дисциплінарне провадження не буде порушуватися за наступних обставин:

  • на момент розгляду подання стосовно судового експерта порушено або розглянуто дисциплінарне провадження з приводу тих самих фактів порушень, про які зазначено у документах, доданих до подання;
  • на момент розгляду подання термін дії Свідоцтва закінчився, або Свідоцтво було анульовано;
  • перевірка інформації, викладеної у документах, доданих до подання, потребує проведення повторного огляду об’єкта дослідження, вивчення матеріалів та документів, наданих експерту для проведення експертизи, зіставлення їх із документами, зазначеними у висновку, тощо, що по суті є повторною експертизою;
  • дисциплінарна палата ЦЕКК дійшла до висновку, що зазначена у зверненні інформація про можливі допущення судовим експертом порушення не підтверджується документами, доданими до подання.

У разі порушення дисциплінарного провадження дисциплінарна палата ЦЕКК може прийняти рішення про витребування пояснення у судового експерта та проведення аналізу висновку експерта, інформація в якому є предметом оскарження. Також судовий експерт має право брати участь у засіданнях дисциплінарної палати ЦЕКК.

Резолютивна частина рішення дисциплінарної палати ЦЕКК оголошується одразу після його прийняття в присутності всіх учасників засідання. Повний текст рішення виготовляється протягом п’ятнадцяти робочих днів з дня оголошення.

До судових експертів можуть бути застосовані такі види дисциплінарних стягнень:

1) попередження;

2) призупинення дії Свідоцтва на строк до одного року (до цього було – від 6 місяців і більше);

3) позбавлення кваліфікації судового експерта;

4) пониження кваліфікаційного класу судового експерта (щодо судових експертів науково-дослідних установ судових експертиз Міністерства юстиції України).

Цікавими є параметри, викладені у пункті 13, які рекомендують враховувати при обранні виду дисциплінарного стягнення:

  • факт визнання судовим експертом своєї вини;
  • тяжкість наслідків, які настали в результаті вчинення дисциплінарного проступку;
  • вжиті судовим експертом заходи для недопущення настання негативних наслідків або їх усунення;
  • відомості щодо обставин, за яких вчинено дисциплінарний проступок;
  • чи застосовувалися раніше до судового експерта дисциплінарні стягнення, та інші відомості, що його характеризують як судового експерта.

У разі застосування до судового експерта дисциплінарного стягнення у вигляді призупинення дії Свідоцтва дисциплінарна палата ЦЕКК зобов’яже судового експерта повторно пройти атестацію. Без цього Свідоцтво про присвоєння кваліфікації судового експерта підлягає анулюванню.

Ще одне право, яке надається судовому експерту – рішення дисциплінарної палати ЦЕКК про притягнення його до дисциплінарної відповідальності може бути оскаржене в установленому законодавством порядку.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал, щоб бути в курсі найважливіших подій.