52

Законопроект запроваджує фінансову таємницю, яка буде розкриватися, в тому числі за рішенням суду.

Голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев зареєстрував у Верховній Раді проект Закону про фінансові послуги та фінансові компанії № 5065 від 15.02.2021.

Гетманцев скаржиться, що чинна система державного регулювання діяльності небанківських фінансових установ та інших суб’єктів нагляду на ринках небанківських фінансових послуг має недостатньо збалансований та системний характер. Правова база обмежується рамковим законодавством стосовно захисту прав споживачів, інвесторів, кредиторів, що разом з відсутністю спеціального законодавства по окремих небанківських фінансових установах стримує інтенсивність розвитку ринків небанківських фінансових послуг, знижує їх інвестиційну привабливість та викривляє їх роль у розвитку економіки України в цілому. Недостатня ефективність державного регулювання та нагляду, надмірна зарегульованість дозвільних процедур для фінансових установ та інших піднаглядних організацій необґрунтовано підвищують вартість надання фінансових послуг споживачам.

Серед інших положень законопроект містить і такі, що мають безпосереднє відношення до виконавчого провадження.

Зокрема, Регулятор (Національний банк України або Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку згідно з розподілом повноважень) має право застосовувати до фінансової компанії та/або ломбарду коригувальні заходи або заходи впливу.

Одним із таких заходів впливу стане накладення штрафів Регулятором на:

а) фінансову компанію та/або ломбард, але у розмірі не більш як 0,1 відсоток суми активів станом на останню звітну дату, що передує прийняттю рішення про застосування відповідного заходу впливу;

б) посадових осіб фінансової компанії або ломбарду, відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення у порядку, визначеному нормативно-правовими актами Регулятора.

Рішення Регулятора про застосування заходу впливу у вигляді накладення штрафу може застосовуватись одночасно із застосуванням заходу впливу у вигляді застереження про вчинення порушення чи про виявлення недоліків у діяльності.

Вищезазначені заходи впливу можуть бути застосовані Регулятором до фінансової компанії та/або ломбарду протягом шести місяців з дня виявлення порушення, але не пізніше ніж через три роки з дня його вчинення.

Рішення Регулятора про застосування про застосування до фінансової компанії та/або ломбарду заходу впливу у вигляді накладення штрафу набирає чинності з робочого дня, наступного за днем прийняття такого рішення.

У разі, якщо рішення Регулятора про застосування до фінансової компанії та/або ломбарду заходу впливу у вигляді накладення штрафу протягом місяця з дня набрання ним чинності не було виконано або не було оскаржено у судовому порядку, таке рішення набуває статусу виконавчого документа, підлягає оформленню Регулятором відповідно до вимог Закону України “Про виконавче провадження” та передається до органів державної виконавчої служби для примусового виконання згідно із законодавством.

Рішення Регулятора про застосування про застосування до фінансової компанії та/або ломбарду заходу впливу у вигляді накладення штрафу може бути оскаржено у судовому порядку відповідно до законодавства.

У разі, якщо зазначене рішення протягом місяця з дня набрання ним чинності було оскаржено у судовому порядку та адміністративним судом було відкрито провадження у справі про оскарження зазначеного рішення, таке рішення набуває статусу виконавчого документа з дня набрання законної сили відповідним судовим рішенням з урахуванням строків, передбачених Законом України “Про виконавче провадження”.

Крім того, законопроектом запроваджується порядок розкриття Регулятором таємниці фінансової послуги, яка може розкриватися, в тому числі за рішенням суду.

Регулятор має право надавати органам та особам, які відповідно до закону здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів, свої рішення про застосування заходу впливу у вигляді накладення штрафу, які відповідно до закону є виконавчими документами та містять таємницю фінансової послуги, з метою їх примусового виконання. Органи та особи, які відповідно до закону здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів, мають право у визначеному законодавством України порядку розкривати отриману від Регулятора таємницю фінансової послуги, учасникам виконавчого провадження та особам, які залучаються до проведення виконавчих дій.

Крім того, рішення Регулятора, прийняті із застосуванням професійного судження, можуть бути оскаржені в судовому порядку.

Професійним судженням, у випадку ухвалення законопроекту, буде вважатися вмотивований, об’єктивний, неупереджений та обґрунтований висновок та/або оцінка Регулятора щодо фактів, подій, обставин, осіб, що ґрунтується на знаннях і досвіді службовців Регулятора, а також на комплексному та всебічному аналізі інформації та документів, поданих до Регулятора в межах передбачених законодавством процедур та отриманих Регулятором, у тому числі в результаті здійснення ним державного регулювання та нагляду за діяльністю на ринку фінансових послуг, а також інформації з офіційних джерел.

Документи, в яких викладене професійне судження, мають бути підписані/затверджені/погоджені/схвалені Головою Національного банку України або уповноваженим(и) на такі дії службовцем(ями) Національного банку України.

Документ, у якому викладене професійне судження, крім випадків, передбачених спеціальними законами, може бути переглянутий у встановленому Регулятором порядку за зверненням особи, якої він стосується. Особа має право клопотати про перегляд відповідного документа протягом 15 робочих днів з дня його отримання.

Раніше НБУ відповів на запити щодо блокування карткових рахунків боржників.

 Підписуйтесь на наш Telegram-канал, щоб бути в курсі найважливіших подій.