65
Зразок статуту громадської організації (дітячого футболного клубу)
Документи для створення громадської організації

Порядок державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 09 лютого 2016 року № 359/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 09 лютого 2016 року № 200/28330 (далі – Наказ) передбачає порядок  та способи подання документів через уповноважену особу суб’єкта державної реєстрації та уповноважену особу фронт-офісу.

Державний реєстратор, уповноважена особа суб’єкта державної реєстрації приймають заяву та документи в паперовій формі за описом, сформованим за допомогою програмних засобів ведення Єдиного державного реєстру, примірник якого в день надходження заяви та документів у спосіб, відповідно до якого були подані документи, видається заявнику з відміткою про дату їх отримання такодом доступу до результатів розгляду документів через портал електронних сервісів (пункт 3 розділ ІІ Наказу).

Результати надання адміністративних послуг з державної реєстрації, а також рішення, прийняті у випадку проведення реєстраційних дій щодо громадських об’єднань, за допомогою програмних засобів ведення Єдиного державного реєстру розміщуються на порталі електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, для доступу до них заявника шляхом їх пошуку за кодом доступу з метою перегляду, копіювання та друку (пункт 7 розділу ІІ Наказу).

Плата у сфері державної реєстрації щодо створення громадського об’єднання, місцевого осередку громадського об’єднання із статусом юридичної особи відповідно до статті 36 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» не передбачена.

Строк розгляду документів, поданих для державної реєстрації громадського об’єднання, місцевого осередку громадського об’єднання із статусом юридичної особи – проводиться не пізніше трьох робочих днів з дати подання документів для державної реєстрації  стаття 26 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»

  • заява про державну реєстрацію створення громадського об’єднання;
  • примірник оригіналу (нотаріально засвідчену копію) рішення засновників;
  • відомості про керівні органи громадського об’єднання (ім’я, дата народження керівника, членів інших керівних органів, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), посада, контактний номер телефону та інші засоби зв’язку);
  • відомості про особу (осіб), яка має право представляти громадське об’єднання для здійснення реєстраційних дій (ім’я, дата народження, контактний номер телефону та інші засоби зв’язку);
  • установчий документ громадського об’єднання – у разі створення юридичної особи на підставі власного установчого документа;
  • реєстр осіб (громадян), які брали участь в установчому з’їзді (конференції, зборах), – у разі державної реєстрації створення громадських об’єднань.