25
Зміст положення акта законодавства Зміст відповідного положення (норми) проєкту акта Пояснення змін 2…

Установити, що видання Правил дорожнього руху та коментарів до них може здійснюватися лише за погодженням з Головним сервісним центром МВС, а відповідних навчальних посібників з питань безпеки дорожнього руху також з Міністерством освіти і науки.

2…

Установити, що видання Правил дорожнього руху та коментарів до них може здійснюватися лише за погодженням з Головним сервісним центром МВС, а відповідних навчальних(електронних)посібників з питань безпеки дорожнього руху та підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів також з Міністерством освіти і науки.

Забезпечення точності та у та уніфікованості термінології, а також оптимізації систематизованого викладення навчального матеріалу у вигляді, зокрема,електронних посібників, які відповідають освітній програмі, містять цифрові об’єкти різних форматів та забезпечують інтерактивну взаємодію.

Закон України «Про освіту», постанова Кабінету Міністрів України від 20 травня 2009 року № 487 «Про затвердження Порядку підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації                   водіїв транспортних засобів», наказ Міністерства освіти і науки України від 02 травня 2018 року № 440 «Про затвердження Положення про електронний підручник», зареєстрованийу Міністерстві юстиції України 24 травня  2018 року за № 621/32073

Примітка 1 підпункту “є” пункту 31.4.7

1. Тип, марка, місця встановлення додаткової кількості вогнегасників, якими обладнуються транспортні засоби, що перевозять радіоактивні та окремі небезпечні вантажі, визначаються умовами безпечного перевезення конкретного небезпечного вантажу.

1. Тип, марка, місця встановлення вогнегасників, якими обладнуються транспортні засоби з розпізнавальним знаком «Табличка оранжевого кольору», що перевозять небезпечні вантажі, визначаються спеціальними правилами. Приведення у відповідність до Закону України «Про перевезення небезпечних вантажів» (стаття 16), Правил дорожнього перевезення небезпечних вантажів, затверджених наказом МВС від 04 серпня 2018 року № 656, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 11 вересня 2018 року за № 1041/32493(пункт 11 розділу І, пункт 15 розділу ІІ) У розділі 33 «Дорожні знаки» 1.40 «Кінець дороги з удосконаленим покриттям». Перехід дороги з удосконаленим покриттям у гравійну чи ґрунтову дорогу. 1.40 «Зміна покриття». Ділянка дороги, на якій змінюється вид покриття.

Зміни редакційного характеру 3.12 «Рух транспортних засобів, що перевозять небезпечні вантажі, заборонено». 3.12 «Рух транспортних засобів, що перевозять небезпечні вантажі, заборонено».Забороняється рух транспортних засобів з розпізнавальним знаком «Табличка оранжевого кольору», що перевозять небезпечні вантажі. Приведення у відповідність до Закону України «Про перевезення небезпечних вантажів» (стаття 16), Закону України «Про приєднання України до Європейської угоди про міжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажів (ДОПНВ)», Правил дорожнього перевезення небезпечних вантажів, затверджених наказом МВС від 04 серпня 2018 року № 656, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 11 вересня 2018 року за № 1041/32493(пункт 11 розділу І, пункт 15 розділу ІІ) 3.13 «Рух транспортних засобів, що перевозять вибухівку, заборонено». 3.13 «Рух транспортних засобів, що перевозять вибухові та легкозаймисті вантажі, заборонено».Забороняється рух транспортних засобів з розпізнавальним знаком «Табличка оранжевого кольору», що перевозять вибухові та легкозаймисті вантажі. Приведення у відповідність до Закону України «Про перевезення небезпечних вантажів» (стаття 16), Закону України «Про приєднання України до Європейської угоди про міжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажів (ДОПНВ)», Правил дорожнього перевезення небезпечних вантажів, затверджених наказом МВС від 04 серпня 2018 року № 656, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 11 вересня 2018 року за № 1041/32493(пункт 11 розділу І, пункт 15 розділу ІІ)