533
Корпоративний договір між учасниками ТОВ (з двома учасниками) – Зразок

 

Корпоративний договір між учасниками ТОВ (з трьома учасниками) – Зразок

Що таке корпоративний договір?

Це договір, за яким учасники товариства зобов’язуються реалізовувати свої права та повноваження певним чином або утримуватися від їх реалізації. Корпоративний договір являє собою додатковий механізм захисту прав учасників, доповнюючи установчі документи (статут, засновницький договір) детальним та гнучким опрацюванням окремих положень.

Хто може укласти?

Укласти такий договір можуть учасники товариства. Тут немає обмежень: договір може бути укладений і між усіма, і між кількома учасниками, а одному учаснику дозволено одночасно бути стороною кількох корпоративних договорів, якщо їх положення не є взаємосуперечливими.

Які питання можна врегулювати?

 • порядок прийняття певних рішень Загальними зборами: заборона блокування рішень, які мають бути прийняті одностайно, обов’язок видати довіреність у випадку неможливості особистої участі у зборах;
 • порядок врегулювання конфліктів:  право учасника, що має більше 50% вимагати викупу часток у випадках: недосягнення згоди, неучасті у зборах, обставин, що ускладнюють управління (можна розширити перелік випадків);
 • відповідальність учасників у разі невиконання обов’язку продати частку (штраф (пеня) у відсотковому розмірі від вартості за кожен день прострочення);
 • встановлення додаткових умов про конфіденційність;
 • обов’язок нерозголошення конфіденційної інформації про ТОВ (елементи NDA);
 • прийняття нових учасників за умови підписання ними корпоративного договору;
 • перехід прав та обов’язків за договором у разі переходу прав на частку;
 • заборона продажу часток протягом певного періоду (наприклад, 5 років);
 • обов’язок повідомляти про факт укладення інших корпоративних договорів.

Чи є якісь обмеження?

Корпоративний договір не може суперечити статуту товариства та законодавству України. При цьому, він може інакше врегульовувати порядок реалізації прав та повноважень учасника, порівняно із статутом.

НЕ ДОЗВОЛЯЄТЬСЯ передбачати обов’язок учасників голосувати відповідно до вказівок органів управління товариства (зокрема, директора).

Які переваги надає укладення корпоративного договору?

 • Поглиблене та більш гнучке регулювання

Часто статут товариства містить стандартизовані положення, які не можуть вичерпно врахувати усі нюанси управління товариством. Однак, коли бізнес починає розвиватися, використання лише загальних, типових механізмів може бути недостатнім. Виникає потреба врегулювати усі прогалини. Саме корпоративний договір регулює способи реалізації учасниками своїх прав і обов’язків, тобто відповідає на питання: «яким чином повноваження повинні здійснюватися?».

 • Конфіденційність

На відміну від статуту, який підлягає державній реєстрації, зберігається у реєстраційній справі юридичної особи та є доступним для контрагентів, корпоративний договір є конфіденційним. Це важливо, оскільки частими є випадки, коли компанії не зацікавлені в публічному розголошенні своїх внутрішніх відомостей. Ознайомлюватись з корпоративним договором не зможуть особи, які не є стороною договору (наприклад, інші учасники товариства, його кредитори, керівник та працівники). Винятком є ситуації, коли в корпоративному договорі однією з сторін є держава, територіальна громада, державне або комунальне підприємство чи юридична особа, у статутному капіталі якої 25 і більше відсотків прямо або опосередковано належить державі або територіальній громаді. Такий договір підлягає оприлюдненню на інформаційних ресурсах відповідного органу державної влади чи органу місцевого самоврядування.

 • Гарантії щодо судового захисту

Будь-які інші договори, укладені стороною корпоративного договору на порушення такого корпоративного договору, є нікчемними. Це забезпечує пріоритет договору над іншими внутрішніми актами і гарантує, що якщо між учасниками виникне спір, судом будуть братись до уваги положення, закріплені в корпоративному договорі.

 • Гарантії щодо відповідальності

Договором може бути встановлена відповідальність у вигляді штрафу або пені за прострочення виконання зобов’язання. Це надасть змогу стимулювати сторони належно виконувати свої зобов’язання та захистити права та інтереси сторони, що виконує свої обов’язки добросовісно.

 • Убезпечення від конфліктів на майбутнє

Дуже часто товариства засновуються партнерами з рівними частками у статутному капіталі.

Такий механізм є не зовсім надійним через ризик виникнення конфліктів, що можуть створювати перешкоди в управлінні або взагалі унеможливлювати його. Саме у корпоративному договорі сторони наділені можливістю закріпити порядок врегулювання спорів.

 • Доступність

Корпоративний договір не є затратним способом, проте ефективно допомагає уникнути ризиків виникнення між учасниками конфліктних ситуацій щодо порядку здійснення управління та убезпечує їх від судової тяганини.

 • Захист інтересів учасників

Внести зміни чи доповнення в договір можна тільки за наявності згоди усіх його сторін.

Ми рекомендуємо бізнес-партнерам активно використовувати цей інструмент, оскільки він надає низку можливостей для регулювання внутрішніх відносин. Проте, звертаємо Вашу увагу, що важливим є не сам факт укладення договору, а детальність, точність, продуманість його положень.

До того ж, немає «шаблонних» корпоративних договорів – саме індивідуальна спрямованість є їх головною особливістю.

Джерело

Стратегію роботи компанії визначають її засновники. При цьому у кожного з них може бути своє бачення того, як повинна працювати і розвиватися організація. Результат – конфлікт інтересів, який заважає ефективній діяльності підприємства. Як вийти з патової ситуації?

Корпоративний договір

Кращим інструментом для досудового вирішення внутрішніх конфліктів між учасниками ТОВ є корпоративний договір.

Відповідно до цього документа, який може бути підписаний ще до реєстрації ТОВ, сторони зобов’язуються реалізовувати свої права і повноваження певним чином або утримуватися від їх реалізації. Тобто їх дії в тій чи іншій спірній ситуації чітко прописані в договорі.

Згідно зі статтею 7 Закону України “Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю”, зміст такого договору є конфіденційним і не підлягає розголошенню третім особам.

Спірні ситуації

У роботі будь-якої організації можуть виникати конфліктні ситуації. Як правило, згідно з договором дозвіл подібних суперечок знаходиться в компетенції Загальних зборів ТОВ або уповноваженого органу.

Ситуація стає безвихідною в разі:

 • недостатню кількість голосів для прийняття рішення;
 • співвідношення частин 1:1.

Подібні “глухі кути” не рідкість при:

 • внесення змін до статуту;
 • обрання виконавчого або наглядового органу;
 • зміну розміру статутного капіталу;
 • визначенні предмета і цілей діяльності і т. Д.

Як вийти з “глухого кута”?

При нерозв’язному конфлікті інтересів між учасниками ТОВ, світова юридична практика пропонує так звані, “умови-на-виліт”. Тобто викуп часток у статутному капіталі одним з його учасників.

Якщо мова йде про ТОВ з двома учасниками з приблизно рівними частинами в статутному капіталі доцільно звернутися до наступних варіантів рішення:

І Російська рулетка – кожен учасник договору може направити опонентові власну оцінку статутного капіталу з пропозицією викупити його частину в ТОВ. В такому випадку кожна зі сторін має можливість:

 1. продати свою частку за запропонованою ціною;
 2. купити частину свого опонента.

Якщо протягом прописаного в договорі терміну відповідь не надходить, пропозиція вважається прийнятою.

І Чорна мітка – будь-який з учасників може запросити незалежного експерта для оцінки вартості частин статутного капіталу. Це дає йому можливість:

 • викупити частину опонента за ціною вище ринкової;
 • продати свою частку опонентові за вартістю нижчою за ринкову.

При цьому різниця від ринкової вартості визначається сумою або коефіцієнтом, зазначеними в договорі.

І Техаська перестрілка – кожна зі сторін надає експерту (медіатора) найвищу реальну ціну, по якій опонент може викупити його частину. Дані пропозиції оголошуються одночасно. Право викупу отримує учасник, який вказав найбільшу вартість за свою частку. У разі відмови переможця викупити частину опонента за найвищою ціною, другому надається можливість придбати її за нижчою вартістю.

І Голландський аукціон – кожен учасник направляє медіатора пропозицію з мінімальною вартістю своєї частини. Пропозиції також оголошуються одночасно. Перемагає той, хто запропонував більш високу ціну. Він отримує можливість викупити частку опонента за встановленою найменшої вартості. У разі відмови переможця, частина за вищою ціною може отримати другий учасник договору.

Якщо у ТОВ більш ніж двох учасників, найбільш прийнятним виходом з “глухого кута” стане наступний варіант:

І Мексиканська перестрілка – кожен бажаючий продати свою частину, може повідомити про це медіатора і учасникам договору. Протягом встановленого терміну сторони пропонують експерту свою ціну за частку учасника-ініціатора. Перемагає той, хто запропонував найвищу вартість. У разі його відмови, право викупу переходить до учасника з наступною за величиною ціною.

Крім цих варіантів існує чимало інших, які також не суперечать законодавству України. Розібратися в цьому питанні досконально допоможе досвідчений юрист.

Джерело