12

 

Рішення ВС у справі №755/22219/14 https://cutt.ly/ej2835U

 

КЦС ВС розглянув справу №755/22219/14 про захист авторських прав.

Встановив, що сторони домовились про виготовлення позивачем рекламного стенду. Фотознімки в електронному вигляді було направлено відповідачу. Однак, останній повідомив про їх непридатність і відмовився від співпраці.

Пізніше було виявлено використання відповідачем фотознімків на веб-сайтах, флаєрах та виносних стендах.

 

КЦС ВС погодився з висновками судів, що автором фотографічних творів є позивач.

Але мав іншу думку відносно відсутності порушень авторських прав.

Зауважив, що договір розпорядження майновими правами інтелектуальної власності укладається письмово (ч.2 ст.1107 ЦК). Однак, згідно з ч.2 ст.1107 ЦК можливі виключення.

Оскільки автор може передавати майнове авторське право іншій особі повністю чи частково, то до зазначених договорів в частині, не врегульованій спеціальними нормами, застосовуються загальні положення про правочини.

Сам факт надання автором своїх неопублікованих творів третій особі для ознайомлення НЕ СВІДЧИТЬ про вчинення ним дій, спрямованих на розпорядження авторськими майновими правами на цей твір, оскільки факт відкриття доступу до файлів, що містять у собі фотографічні твори або їх надання на електронному носії третій особі НЕ Є ДОЗВОЛОМ на використання об’єктів авторського права.

Більш того, ч.3 ст.426,ч.1 ст.443 ЦК,ст.15 ЗУ «Про авторське право і суміжні права» покладає на третю особу обов’язок не вчиняти дій з об’єктом права інтелектуальної власності без дозволу автора.

Випадків дозволеного використання фотознімків без згоди автора не встановлено.

Тож КЦС ВС заборонив відповідачу використовувати твори та стягнув 100000,00 грн. компенсації.

 

ZakonOnline