28

Призначення пенсії державним службовцям

Зразки документів "Моє право"

Зразки документів це МОЄ ПРАВО

НАДС надало роз’яснення стосовно проходження служби в органах місцевого самоврядування осіб, які досягли 65-річного віку.

Національне агентство з питань державної служби (НАДС) надало роз’яснення стосовно проходження служби в органах місцевого самоврядування осіб, які досягли 65-річного віку.

Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про державну службу» щодо зняття вікових обмежень для роботи на державній службі» внесено зміни до статті 18 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування». Відповідно до внесених змін, розширено перелік посад в органах місцевого самоврядування, на яких не поширюються обмеження щодо граничного віку перебування на службі в органах місцевого самоврядування, а саме на посадових осіб, які затверджуються на посади відповідною радою. До таких посад, зокрема, віднесено посади заступників сільського, селищного, міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету сільської, селищної, міської, районної у місті ради, старости.

Окрім того, термін перебування на службі в органах місцевого самоврядування може бути продовжено, але не більш як на 5 років за рішенням сільського, селищного, міського голови, голови районної, районної у місті, обласної ради.

Рішення про продовження строку перебування на службі в органах місцевого самоврядування приймається головою відповідної ради щороку, але не більш як до досягнення посадовою особою місцевого самоврядування 70-річного віку.

Тому, у разі досягнення посадовою особою місцевого самоврядування 65-річного віку, голова відповідної ради приймає рішення про звільнення такої особи із займаної посади у зв’язку із досягненням граничного віку перебування на службі в органах місцевого самоврядування або рішення про продовження строку перебування на службі на один рік.

У НАДС відзначають, що голова відповідної ради може приймати одне з зазначених вище рішень щороку до досягнення цією посадовою особою 70-річного віку. Після досягнення посадовою особою місцевого самоврядування 70-річного віку особа підлягає звільненню з посади.

Відповідно до частини першої статті 18 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» встановлено обмеження у вигляді граничного віку перебування на службі в органах місцевого самоврядування, який становить 65 років.

Підставою припинення служби в органах місцевого самоврядування є факт досягнення посадовою особою місцевого самоврядування граничного віку.

Враховуючи наведене, на осіб, які досягли 65 років та були звільненні із займаної посади до моменту набрання чинності Законом України від 16 грудня 2020 року «Про внесення змін до Закону України «Про державну службу» щодо зняття вікових обмежень для роботи на державній службі», право на продовження служби в органах місцевого самоврядування не поширюється.

Частина третя статті 18 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» передбачає, що після досягнення граничного віку перебування на службі в органах місцевого самоврядування посадові особи місцевого самоврядування за рішенням відповідного голови можуть бути залишені на посадах радників чи консультантів (патронатна служба), якщо такі посади передбачені штатним розписом, на умовах строкового трудового договору.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що Національне агентство України з питань державної служби розробило роз’яснення щодо процедури вивільнення державних службовців районної державної адміністрації у зв’язку з її припиненням.

Призначення пенсії державним службовцям

Документи від інтернет-порталу МОЄ ПРАВО