88

Розглянемо ситуацію, коли резидент ввозить в Україну з-за кордону сировину для переробки у готову продукцію (ГП), яку потім вивозить замовникові за межі митної території України. Оскільки замовником у такому разі виступає нерезидент, усі облікові нюанси обговоримо із «дзвіниці» переробника-резидента.

Зовнішньоекономічний контракт з нерезидентом України на виготовлення продукції з давальницької сировини>>>

Облік у переробника

Бухоблік.Вартість отриманої від замовника давальницької сировини переробник відображає поза балансом (Дт 022 «Матеріали, прийняті для переробки»). При зарахуванні сировини в Дт 022 її договірну вартість перераховують у гривні за курсом НБУ на дату оприбуткування.

Облік витрат на переробку і доопрацювання давальницької сировини ведуть за дебетом рахунка 23 «Виробництво». Собівартість таких робіт виконавець-резидент формує відповідно до пп. 11 — 16 П(С)БО 16.

Дохід від виконання робіт з переробки відображають згідно з П(С)БО 15.

Порядок відображення в обліку розрахунків із замовником залежить від того, який спосіб оплати передбачений у ЗЕД-договорі: грошовими коштами чи сировиною/ГП (див. табл. 1 на с. 28).

Таблиця 1. Бухоблік розрахунків із замовником-нерезидентом

Подія

Курс перерахунку доходу (заборгованості)

Курсові різниці (КР) /

Визначення первісної вартості (ПВ) придбаних активів

Якщо договором передбачена грошова оплата робіт

Перша подія — отримання передоплати

Дохід визнають на дату підписання акта виконаних робіт, але за курсом НБУ на дату отримання авансу (п. 6 П(С)БО 21)

Кредиторська заборгованість перед нерезидентом є немонетарною, а отже, КР за нею не розраховують (п. 7, 8 П(С)БО 21)

Перша подія — підписання акта виконаних робіт з переробки давальницької сировини

Дохід визнають за курсом НБУ на дату складання акта виконаних робіт (п. 5 П(С)БО 21)

Заборгованість нерезидента є монетарною і за нею розраховують КР (п. 7, 8 П(С)БО 21)

Якщо договором передбачена оплата сировиною (ГП)

Експорт робіт з переробки давальницької сировини (підписання акта виконаних робіт)

Дохід відображають за курсом НБУ, який діяв на дату підписання акта (п. 5 П(С)БО 21)

ПВ отриманих імпортних товарів (сировини, ГП) перераховують за

курсом НБУ на дату експорту робіт (отримання доходу) (п. 6 П(С)БО 21)

Імпорт товарів

(ввезення сировини, оприбуткування ГП, отриманих в оплату вартості робіт)

Дохід відображають на дату експорту робіт (підписання акта) за курсом НБУ, який діяв на дату отримання імпортних товарів

(п. 6 П(С)БО 21)

ПВ отриманих імпортних товарів перераховують у валюту балансу за курсом НБУ на дату їх отримання

(п. 5 П(С)БО 21)

Податок на прибуток.У податковоприбутковому обліку як високодохідних, так і малодохідних платників податку давальницькі операції відображають за бухобліковими правилами.

Виняток становлять лише контрольовані операції з нерезидентом-замовником, до яких застосовують вимоги ст. 39 ПКУ. При відображенні в обліку таких операцій розраховують різниці, визначені пп. 140.5.1 — 140.5.2. Крім того, майте на увазі також і різниці за п.п. 140.5.4 ПКУ.

ПДВ.Як передбачає п.п. 195.1.3 ПКУ, послуги з переробки давальницької сировини, попередньо ввезеної на митну територію України для виконання таких робіт та вивезеної за межі митної території України платником, який виконував такі роботи, або отримувачем-нерезидентом, оподатковуються ПДВ за ставкою 0 %. Виняток становить частина робіт з переробки сировини, що припадає на виготовлення продукції, не вивезеної з України, яка йде в оплату вартості робіт переробника-резидента. Такі роботи оподатковують ПДВ за загальною ставкою 20 %.

Приклад. Підприємство-резидент уклало контракт з нерезидентом на переробку давальницької сировини на митній території України. За ЗЕД-договором контрактна вартість сировини становила €10000, а вартість послуг з його переробки — €4000.

Розрахунок за переробку давальницької сировини здійснюється частково грошовими коштами (€3000), а частково — готовою продукцією (€1000) після підписання акта виконаних робіт.

Фактична виробнича собівартість виконаних робіт з переробки давальницької сировини дорівнює 50000 грн.

Курс НБУ становив (умовно):

— на дату митного оформлення давальницької сировини — 27,2 грн/€;

— на дату підписання акта виконаних робіт — 27,0 грн/€;

— на дату отримання оплати від замовника-нерезидента — 26,9 грн/€;

— на дату реекспорту готової продукції — 27,0 грн/€.

Таблиця 2. Облік у виконавця переробки давальницької сировини в Україні

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Сума,

€/грн

Дт

Кт

1

Оприбутковано давальницьку сировину, отриману від нерезидента

0221

€10000

272000

2

Передано сировину у виробництво

0222

0221

€10000

272000

3

Сформовано собівартість робіт з переробки давальницької сировини

23

13, 20, 23, 24, 25, 28, 91, 65, 66, 68

50000

4

Підписано акт виконаних робіт з переробки

(€4000 х 27,0 грн/€)

362

703

€4000

108000

5

Нараховано ПДВ з тієї частини вартості робіт, яка оподатковується за ставкою 20 %

703

641/ПДВ

4500

6

Списано собівартість робіт з переробки давальницької сировини

903

23

50000

7

Відображено вартість ГП, отриманої з давальницької сировини

0223

0222

€10000

272000

8

Оприбутковано ГП, отриману в оплату за переробку

(27,0 грн/€ х €1000)

281

632

€1000

27000

9

Відображено взаємозалік заборгованостей

632

362

€1000

27000

10

Отримано оплату від замовника

(26,9 грн/€ х €3000)

316

362

3000

80700

11

Відображено КР за монетарною заборгованістю

((27,0 грн/€ – 26,9 грн/€) х €3000)

945

362

300

12

Здійснено вивезення (реекспорт) ГП

0223

10000

272000

13

Сплачено митні платежі у зв’язку з імпортом ГП (ввізне мито, імпортний ПДВ, плата за митне оформлення тощо) (умовно)

377

311

9140

14

Суму ПДВ, сплачену при митному оформленні, включено до складу податкового кредиту з ПДВ (умовно)

641/ПДВ

377

5940

16

Ввізне мито і плату за митне оформлення включено до первісної вартості ГП (умовно)

281

377

3200

Джерело