69

Бізнес отримав низку послаблень через коронавірус. Відповідний закон вже набрав чинності. Зокрема, запроваджено мораторій на перевірки, ФОПів звільнено  від сплати ЄСВ, скасовано штрафи за несплату окремих податків та несвоєчасне подання звітності, а також відтерміновано запровадження нових правил РРО. Як  застосовувати податкові пільги, розповіли у ДПС. 

Які штрафи скасовано

1. На які штрафні санкції розповсюджується звільнення від відповідальності платників податків за порушення податкового законодавства?

Законом № 533-ІХ внесені зміни до ПКУ, які передбачають звільнення від штрафних санкцій за порушення податкового законодавства, які вчинені протягом періоду з 1 березня по 31 травня 2020 року. 

Водночас від штрафних санкцій не звільняються  за:

 • порушення вимог до договорів довгострокового страхування життя чи договорів страхування в межах недержавного пенсійного забезпечення, зокрема страхування додаткової пенсії;
 • відчуження майна, яке перебуває у податковій заставі, без згоди контролюючого органу;
 • порушення правил обліку, виробництва та обігу пального або спирту етилового на акцизних складах, які застосовуються на загальних підставах;
 • порушення нарахування, декларування та сплати податку на додану вартість, акцизного податку, рентної плати.

Тобто, закон не звільняє платників від застосування до них фінансової відповідальності контролюючими органами за:

 • неподання (несвоєчасне подання) податкової звітності з ПДВ, несплату (несвоєчасну сплату) податкових зобов’язань з ПДВ, неподання або несвоєчасне подання податкової звітності з акцизного податку, несплату (несвоєчасну сплату) податкових зобов’язань з акцизного податку,
 • здійснення суб’єктами господарювання операцій з реалізації пального або спирту етилового без реєстрації таких суб’єктів платниками акцизного податку;
 • порушення правил обліку, виробництва та обігу пального або спирту етилового на акцизних складах, порушення правил переміщення та/або зберігання пального або спирту етилового, не підтвердження цільового використання суб’єктами господарювання спирту етилового, біоетанолу, дистилятів, нафтопродуктів, що отримані в якості сировини для виробництва у хімічній промисловості, речовин, що використовуються як компоненти моторних палив, бензинів авіаційних або палива для реактивних двигунів.
 • порушення вимог іншого законодавства України, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи.

З 1 березня по 31 травня 2020 року не будуть застосовуватися санкції за порушення, пов’язані з електронним адмініструванням ПДВ та акцизного податку:

 1. за нереєстрацію (несвоєчасну реєстрацію) податкових накладних/ розрахунків коригування до податкових накладних в ЄРПН;
 2. за нереєстрацію (несвоєчасну реєстрацію) акцизних накладних/ розрахунків коригування до акцизних накладних в Єдиному реєстр акцизних накладних.

Разом з тим, порушення вимог ПКУ щодо реєстрації податкової накладної з ПДВ/розрахунку коригування до неї позбавить контрагента платника податків скористатися правом на нарахування податкового кредиту з ПДВ.

До літа — мораторій на перевірки 

2. На який період запроваджено мораторій на проведення перевірок? 

Запроваджується мораторій на проведення документальних та фактичних перевірок на період з 18 березня 2020 по 31 травня 2020, крім документальних позапланових перевірок з підстав, визначених пп. 78.1.8 п. 78.1 ст. 78 ПКУ.

Дія мораторію не розповсюджується на перевірки, завершені по 17 березня 2020 року включно. За результатами таких перевірок контролюючим органом забезпечується оформлення актів (довідок) перевірок та надсилання (вручення) платникам податків податкових повідомлень-рішень з дотриманням порядку та термінів, визначених ПКУ.

Введення мораторію на проведення перевірок не позбавляє платників податків права подавати  заперечення до актів перевірок, завершених до запровадження мораторію, та оскаржувати прийняті за їх результатами податкові повідомлення-рішення.

3. Чи будуть проводитись камеральні перевірки платників податків у період мораторію на проведення перевірок?

Камеральна перевірка проводиться посадовими особами контролюючого органу без будь-якого спеціального рішення керівника (його заступника або уповноваженої особи) такого органу або направлення на її проведення.

Згода платника податків на перевірку та його присутність під час проведення камеральної перевірки не обов’язкова.

Таким чином зміни, внесені Законом № 533, не передбачають обмежень щодо проведення камеральних перевірок. Камеральній перевірці підлягає вся податкова звітність платників податків за кожний звітний (податковий) період.

4. Чи будуть проводитись невиїзні документальні перевірки з питань достовірності нарахування відшкодування ПДВ у період мораторію на проведення перевірок?

Запроваджений Законом № 533 мораторій не поширюється на проведення невиїзних документальних перевірок з питань достовірності нарахування сум бюджетного відшкодування ПДВ.

Платники податку, як мають право на бюджетне відшкодування, отримують його у разі узгодження контролюючим органом заявленої суми бюджетного відшкодування за результатами камеральної перевірки, а у випадках, визначених ПКУ, – за результатами документальної перевірки.

5. Чи будуть проводитись перевірки, передбачені планом-графіком?

Якщо планові перевірки, мали розпочатися у період з 18 березня по 31 травня відповідно до плану-графіка, але на день набрання чинності Закону № 533 не були розпочаті, то терміни їх проведення повинні бути скориговані шляхом перенесення у план-графік на майбутні періоди, після закінчення мораторію.

 Оновлений план-графік буде оприлюднено на офіційному веб-портал ДПС до 30 березня 2020 року.

6. Що буде з перевірками, які були розпочаті до 18 березня 2020 року, але не завершені?

Документальні та фактичні перевірки, що були розпочаті до 18 березня 2020 року та не були завершені станом на цю дату, тимчасово зупиняються на період до 31 травня 2020 року. 

Територіальним органам рекомендовано надіслати платникам податків, перевірки яких зупинені у зв’язку з запровадженням мораторію, листи-повідомлення про таке зупинення та про поновлення таких перевірок з 1 червня 2020 року. 

Подання декларації: строки перенесено

7. Щодо терміну подання річної податкової декларації про майновий стан і доходи

Громадяни та фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність, мають право подати декларацію за звітний (податковий) 2019 рік до 1 липня 2020 року. Тобто, останній день подання декларації – 30 червня 2020.

Податкові зобов’язання, визначені фізичними особами у таких деклараціях, мають бути сплачені до 1 жовтня 2020 року.

Водночас, фізичні особи, які заявляють право на податкову знижку, мають право подати декларацію за звітний (податковий) 2019 рік до 31 грудня 2020 року.

Плата за землю – звільняються не всі

8. Хто звільняється від нарахування та сплати плати за землю?

Не нараховується та не сплачується за період з 1 березня по 30 квітня 2020 року плата за землю (земельний податок та орендна плата за земельні ділянки державної та комунальної власності) та за земельні ділянки, що перебувають у власності або користуванні, у тому числі на умовах оренди, фізичних або юридичних осіб, та використовуються ними в господарській діяльності.

Податкові декларації з плати за землю за 2020 рік вже подані платниками податків. Для зменшення податкових зобов’язань з плати за землю за період з 1 березня по 30 квітня 2020 року платники мають право подати уточнюючу податкову декларацію, в якій мають відобразити зміни податкового зобов’язання зі сплати плати за землю за відповідні місяці.

Таким чином, зменшення податкових зобов’язань по платі за землю за березень-квітень 2020 року для юридичних осіб и ФОП буде здійснюватися виключно шляхом подання платниками податків уточнюючих податкових декларацій.

Звільнення не поширюється на фізичних осіб – громадян, не суб’єктів підприємницької діяльності. Оскільки звільнення стосується лише ділянок, які використовуються у господарській діяльності.

9. Яким чином відкоригувати податкові зобов’язання з податку на нерухоме майно за період з 1 березня по 30 квітня 2020 року?

Закон № 533 додає до ПКУ норму, відповідно до якої об’єкти нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних або юридичних осіб, не є об’єктом оподаткування податком на нерухоме майно в період з 1 березня по 30 квітня 2020 року.

Щодо платників податку– юридичних осіб

Зменшення податкових зобов’язань з податку на нерухоме майно за березень-квітень 2020 року буде здійснюватися виключно шляхом подання платниками податків уточнюючих податкових декларацій до податкової декларації за 2020 рік.

Наприклад, в податковій декларації за 2020 рік сума податкових зобов’язань з податку визначена у розмір 720 тис. грн (відповідно, 180 тис. грн за кожний квартал).  Відповідно,  в уточнюючій декларації за І і ІІ квартали 2020 року зменшуються нараховані податкові зобов’язання на 60 тис. грн (за кожен з двох кварталів).

Щодо платників податку– фізичних осіб

У 2020 році контролюючі органи нараховують фізичним особам податок на нерухоме майно за 2019 рік.

Тому, вимоги щодо звільнення від оподаткування, передбачені Законом № 533, будуть враховані при нарахуванні податку фізичним особам у 2021 році за 2020 рік.

Канікули зі сплати ЄСВ та інші послаблення

10. Щодо звільнення платників від нарахування, обчислення та сплати ЄСВ

Так, за періоди з 1 по 31 березня та з 1 по 30 квітня 2020 року тимчасово звільняються від нарахування, обчислення та сплати ЄСВ лише за себе:

 • фізичні особи – підприємці, в тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування;
 • особи, які провадять незалежну професійну діяльність, зокрема наукову, художню, освітню або викладацьку, а також медичну, юридичну практику, або релігійну діяльність і отримують дохід від цієї діяльності;
 • члени фермерського господарства, якщо вони не належать до осіб, які підлягають страхуванню на інших підставах.

При цьому, платники ЄСВ на власний розсуд вирішують питання щодо застосування передбаченого звільнення від ЄСВ.

Вони можуть прийняти рішення про нарахування, обчислення та сплату ЄСВ за вказані періоди. У такому разі інформація про сплачені суми зазначається у звітності про нарахування ЄСВ за звітний період.

Якщо платник вже сплатив внески за березень та квітень 2020 року, до набрання чинності Законом № 533, такі суми зараховуватимуться податковими органами (без будь-яких заяв платників ЄСВ) у рахунок майбутніх платежів (за умови відсутності недоїмки, штрафних санкцій та/або пені по цьому внеску). Виключення складають випадки самостійного визначення таким платником бази нарахування ЄСВ за звітний період у Звіті.

11. Від яких штрафних санкцій, що передбачені законом про ЄСВ, звільняються платники єдиного внеску?

Тимчасово штрафні санкції з ЄСВ не застосовуються за такі порушення, вчинені  з 1 по 31 березня та з 1 квітня по 30 квітня 2020 року:

 • несвоєчасна сплата (несвоєчасне перерахування) єдиного внеску;
 • неповна сплата або несвоєчасна сплата суми єдиного внеску одночасно з видачею сум виплат, на які нараховується єдиний внесок (авансових платежів);
 • несвоєчасне подання звітності.

Протягом періодів з 1 по 31 березня та з 1 квітня по 30 квітня 2020 року платникам єдиного внеску не нараховується пеня, а нарахована пеня за ці періоди підлягає списанню.

Старт РРОїзації відтерміновано

12. Як змінюються терміни запровадження нових правил використання РРО?

До 1 серпня 2020 року перенесено введення в дію норм законодавства щодо запровадження програмних реєстраторів розрахункових операцій, як альтернативу класичним РРО.

Також, до 1 серпня 2020 року продовжено можливість не застосовувати РРО та/ або програмні РРО ФОПами другої — четвертої груп незалежно від обраного виду діяльності, обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує ліміт у 1 млн грн, крім тих, які здійснюють:

 • реалізацію технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту;
 • реалізацію лікарських засобів, виробів медичного призначення.

При цьому надання платних послуг у сфері охорони здоров’я виключено з зазначеного переліку. Такі послуги можна буде надавати в межах зазначеного ліміту до 1 січня 2021 року.

З 1 січня 2021 року до 1 квітня 2021 року продовжено можливість не застосовувати РРО та/або програмні РРО ФОПами другої — четвертої груп, обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 1 млн грн, незалежно від обраного виду діяльності, крім тих, які здійснюють:

 • реалізацію товарів (надання послуг) через мережу Інтернет;
 • реалізацію технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту;
 • реалізацію лікарських засобів, виробів медичного призначення та надання платних послуг у сфер охорони здоров’я;
 • реалізацію ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів та каміння;
 • роздрібну торгівлю вживаними товарами в магазинах (група 47.79 КВЕД);
 • діяльність ресторанів, кафе тощо;
 • діяльність туристичних агентств, туристичних операторів;
 • діяльність готелів (група 55.10 КВЕД);
 • реалізацію текстилю (крім реалізації за готівкові кошти на ринках), деталей та приладдя для автотранспортних засобів.

До 1 січня 2021 року продовжено період, протягом якого санкції, визначені п. 1 ст. 17 Закону України від 6 липня 1995 року № 265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг», будуть застосовуватися у зменшених розмірах, а саме:

 • 10% вартості проданих з порушеннями, встановленими цим пунктом, товарів (робіт, послуг) – за порушення, вчинене вперше;
 • 50% вартості проданих з порушеннями, встановленими цим пунктом, товарів (робіт, послуг) – за кожне наступне вчинене порушення.

Також на 1 січня 2021 року перенесено запровадження процедури «кешбек».

Джерело